КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ ТАБ. ЖЕВ. №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ ТАБ. ЖЕВ. №60

Артикул: 8129
Производитель: ТАКЕДА
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ТАКЕДА
ATC: A12AX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: кальцію карбонату 1250 мг (еквівалентно 500 мг кальцію), холекальциферолу (вітаміну Д3) – 10 мкг (400 МО) або у вигляді концентрату холекальциферолу 4 мг
Применение: Остеопороз (менопаузальний, сенільний, стероїдний, ідіопатичний і т.ін.) та його ускладнення (патологічні переломи кісток); дефіцит кальцію та/або вітаміну D.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КАЛЬЦІЙ-Д3НІКОМЕДФОРТЕ

(CALCIUM-D3 NYCOMED FORTE)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткаміститькальціюкарбонату 1250мг (еквівалентно

500 мг кальцію),холекальциферолу(вітаміну Д3) – 10 мкг (400 МО) або увиглядіконцентратухолекальциферолу4 мг;

допоміжніречовини:сорбіт (Е 420),повідон,магніюстеарат,аспартам (Е 951), лимоннийароматизованийгранулят.

 

Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

Круглі,білідвоопуклітаблетки безоболонки злимоннимсмаком;допускаєтьсянаявністьвкраплень таневеликихнерівностей країв.Можливаневеликакількістьпорошку надні флакона.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТакедаНікомед АС,Норвегія / Takeda Nycomed  AS, Norway.

Драмменсвейн852, НО-1383 Аскер,Норвегія / Drammensveien 852,  NO-1383 Asker, Norway.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Мінеральнідомішки.Кальцій укомбінації зіншимипрепаратами.

Код АТС А12А Х.

Комбінованийпрепарат,який регулюєобмінкальцію тафосфору.Поповнюєнестачу кальціюта вітаміну Д3  ворганізмі,потрібен длямінералізаціїзубів.Кальцій береучасть уформуваннікістковоїтканини,мінералізаціїзубів,згортаннікрові,регулюванніпроцесів нервовоїпровідностіта м’язових скорочень,підтриманністабільноїнервовоїдіяльності.Застосуваннякальцію тавітаміну Д3перешкоджаєзбільшенню виробленняпаратиреоїдногогормона (ПТГ),який є стимуляторомпідвищеноїкістковоїрезорбції(вимиваннякальцію зкісток).

Кальційвсмоктуєтьсявіонізованійформі упроксимальномувідділітонкогокишечника зарахунок активного,вітамін Д-залежноготранспортногомеханізму.Приблизно 30 %прийнятоїдози кальцію всмоктуєтьсячерезшлунково-кишковийтракт. 99 %кальціюконцентруєтьсяу твердих структурахорганізму(кістки, зуби); 1 %– залишаєтьсяувнутрішньомута позаклітинномусередовищі. Приблизно50 % кальцію вкровізнаходитьсяу фізіологічноактивній іонізованійформі. Майже       10 %знаходитьсяу комплексі зцитратами,фосфатами таіншимианіонами, 40 %, щозалишилися,входять доскладубілків, восновному –до альбумінів. Кальційвиводиться зфекаліями,сечею та потом. 

Вітамін Д3легковсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику. Холекальциферолта йогометаболітициркулюють укрові увиглядіспецифічнихглобулінів.Холекальциферолперетворюєтьсяу печінці нагідроксильноактивнуформу          25-гідроксихолекальциферол,потімперетворюєтьсяу нирках на                          1,25-гідроксихолекальциферол,якийвідповідає запосиленевсмоктуваннякальцію.Вітамін Д3,який непіддавсяметаболізму,зберігаєтьсяу м'язовій тажировійтканинах.Вітамін Д3виводиться зфекаліями тасечею.

 

Показаннядлязастосування.

Застосовуєтьсядляпрофілактикита лікуваннядефіцитукальціюта/абовітаміну Д3у дорослих; дляпрофілактикита комплексноїтерапіїостеопорозу.

 

Протипоказання.

-Гіперкальцієміята/абогіперкальціурія;

-нефролітіаз;

-гіпервітамінозД3;

-підвищеначутливістьдо сої абоарахісу;

-підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Особливізастереження.

Під частривалого лікуванняпрепаратомнеобхідноконтролюватирівенькальцію такреатиніну всироватцікрові,особливопацієнтамлітнього вікупри суміснійтерапії зсерцевимиглікозидамиаботіазиднимидіуретинами,пацієнтам ізвисокоюсхильністюдо утвореннязубнихкаменів. Увипадкупояви ознакгіперкальцієміїабопорушенняфункціїнирокнеобхіднозменшитидозу абоприпинитиприйомпрепарату. 

Вітамін Днеобхідно зобережністюзастосовуватипацієнтам зпорушеноюфункцією нироктаконтролюватирівенькальцію і фосфатів.Слід брати доуваги ризиккальцифікаціїм’якихтканин. Упацієнтів знирковоюнедостатністютяжкогоступенявітамін увиглядіхолекальциферолуне моженормальнометаболізуватися,тому слідзастосовуватиінші формивітаміну Д.

Кальцій-Д3НікомедФорте з обережністюзастосовуютьпацієнтам зсаркоїдозомчерез ризикпідвищенняметаболізмувітаміну Д уйого активнуформу.Необхідно контролюватирівенькальцію у сироватцікрові і сечі.

Препарат зобережністюзастосовуютьіммобілізованимхворим черезризик розвиткугіперкальціємії.Щоб уникнутипередозування,необхідноврахуватинадходження кальцію тавітаміну Д3з іншихджерел умежахрекомендованихдобових нормспоживаннякальцію тавітаміну Д3.

Одночаснезастосуванняпрепаратівтетрацикліновогоряду абохінолоновихантибіотиківнерекомендуєтьсяабозастосовуєтьсязобережністю(див. розділ «Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій»)

Таблеткимістятьаспартам,який ворганізмітрансформуєтьсяуфенілаланін,тому їх неслідприйматипацієнтам зфенілкетонурією.

Пацієнтам,які маютьрідкіснуспадкову непереносимістьфруктози,лактазнунедостатністьабопорушеннявсмоктуванняглюкози-галактози,не слідзастосовуватипрепарат,оскількипрепаратміститьсорбіт.

 

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

ЗастосуваннятаблетокКальцію-Д3 НікомедФортепоказано уперіодвагітностіпри дефіцитікальціюта/абовітаміну Д3.Длязапобіганняпередозуваннюдобова дозане маєперевищувати1500 мг кальціюта 600 МО вітамінуД3. 

Вітамін Д3та йогометаболітиможутьпроникати угруднемолоко, томунеобхідновраховуватинадходженнякальцію тавітаміну Д3з іншихджерел уматері тадитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєданих щодовпливупрепарату нашвидкістьреакцій прикеруванніавтотранспортом.

 

Діти. Препарат незастосовуютьдітям.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Рекомендованадоза длядорослих ілюдей старшоговікустановить 1таблетку             2 рази на добу.

Таблеткуслідрозжуватиаборозсмоктати.

Пацієнтипечінковоюнедостатністюне

Нет аналогов