МАГНЕ-В6 АМП. 10МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАГНЕ-В6 АМП. 10МЛ №10

Артикул: 8909
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
ATC: A11EC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: магнію лактату дигідрату 186 мг і магнію підоляту 936 мг (що відповідає 100 мг Mg++ або 4,12 ммоль), піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) 10 мг
Применение: Первинний та вторинний дефіцит магнію

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

МАГНЕ-В6

(MAGNE-В6Ò)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:  1ампула по 10 млміститьмагнію лактатудигідрату 186мг і магніюпідоляту 936 мг(що відповідає  100 мг Mg++  або  4,12ммоль), піридоксину гідрохлориду(вітаміну В6)10 мг;

допоміжніречовини:натріюметабісульфіт(Е 223), сахариннатрію, карамельзароматичноюдобавкоювишні, водаочищена.

 

Лікарськаформа. Розчиндляпероральногозастосування.

 

Прозоракоричневарідина ззапахомкарамелі.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

КОПЕРАСЬОНФАРМАСЬЮТІКФРАНСЕЗ,Франція/

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE, France.

ПлясЛюсьен Овер, 77020МЕЛЮН,Франція/Place Lucien Auvert, 77020 MELUN,  France.

 

Власникторговоїліцензії.

ТОВ«Санофі-АвентісУкраїна»,Україна/Sanofi-Aventis Ukraine LLC,Ukraine.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплексвітамінівгрупи В змінералами. КодАТС А11Е С.

 

Магній –внутрішньоклітиннийкатіон, знижуєзбудливістьнейронів тапригнічує нервово-м’язовупередачу, атакож береучасть убагатьохферментативнихреакціях.Магній єважливоюскладовоютканинорганізму:кісткискелетумістятьполовинувсієїкількостімагнію, щознаходитьсяв організмі.

Увсмоктуваннісолей магніюу шлунково-кишковомутракті береучасть, окріміншихмеханізмів,пасивниймеханізм, дляякогорозчинністьсолі євизначальнимфактором. Всмоктуваннясолей магніюушлунково-кишковомутракті неперевищує 50 %. Виводятьсяз організмупереважно зсечею.

Концентраціямагнію усироватцікрові від 12 до 17мг/л (1-1,4 мЕкв/лабо 0,5-0,7 ммоль/л)вказує надефіцит магнію;нижче 12 мг/л (1мЕкв/л або 0,5ммоль/л) – натяжкийдефіцитмагнію.

Недостатністьмагнію можебути:

– первинною,у зв’язку  зметаболічноюпатологією(хронічнавродженагіпомагніємія);

– вторинною,у зв’язку з:

–недостатнімспоживанняммагнію з їжею(нераціональнехарчування,хронічнезловживанняалкоголем,винятковопарентеральнехарчування); 

 

– порушеннямвсмоктуваннямагнію утравномутракті(хронічнадіарея,фістулитравного тракту,гіпопаратиреоїдизм);

–надмірнимивтратамимагнію черезнирки (канальцевіпорушення,тяжкаполіурія, зловживаннядіуретиками,хронічнийпієлонефрит,первиннийгіперальдостеронізм,лікуванняцисплатином).

Увсмоктуваннісолей магніюу травному трактібере участь,окрім іншихмеханізмів,пасивний механізм,для якогорозчинністьсолі є визначальнимфактором.

Всмоктуваннясолей магніюу травномутракті неперевищує 50 %. Виводитьсямагній восновному ізсечею.

 

Показаннядлязастосування.

Лікуванняпідтвердженогодефіцитумагнію ворганізмі –як ізольованого,так іасоційованогоз іншимидефіцитнимистанами.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.Тяжканиркованедостатністьз кліренсомкреатинінуменше 30 мл/хв. Фенілкетонурія.Гіпермагніємія,гіпервітамінозвітаміну В6,міастеніягравіс.Атріовентрикулярнаблокада,тяжкаартеріальнагіпотензія.Одночаснезастосуванняз леводопою(див. розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами»).Діарея.Непереносимістьфруктози, синдроммальабсорбціїглюкози абогалактози,дефіцитсахарази-ізомальтази(через вмісту препаратісахарози).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Упацієнтів зтяжкимдефіцитоммагнію застосуванняпрепаратуслідрозпочинатиз йоговведеннявнутрішньовеннимшляхом. Цетакожпоказанопацієнтам змальабсорбцією.

Упацієнтів ізсупутнімдефіцитомкальцію убільшостівипадківрекомендуєтьсяпередпризначеннямкальціюспочаткувідкоригуватидефіцитмагнію.

Цейлікарськийзасібміститьнатрію метабісульфіті можезумовитирозвитоктяжкихалергічнихреакцій табронхоспазму.

Оскількицейлікарськийзасібмістить сахарозу,вінпротипоказаний пацієнтам знепереносимістюфруктози, зсиндромоммальабсорбціїглюкози тагалактози абознедостатністюсахарази-ізомальтази.

Інформаціядля хворих нацукровийдіабет:таблетки,вкритіплівковоюоболонкою, містять сахарозу уякостідопоміжноїречовини.

Зловживанняпіридоксиномможезумовити розвитоксенсорноїнейропатіїза умови йогоприйому увисокихдозах (> 200 мг/добу)протягомтривалогоперіоду часу(тобто протягомкількохмісяців абороків). Цей ефектзазвичай маєоборотнийхарактер,зникаючипісляприпиненняприйомупрепарату.

Запобіжнізаходи призастосуванні. Упацієнтів зпомірноюнирковоюнедостатністюслід застосовуватизапобіжнізаходи,спрямованінапопередженнябудь-якихризиків, пов’язанихзгіпермагніємією. 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітність.Обмеженіданіклінічнихдослідженьна тваринахне виявилифетотоксичноїабоембріотоксичноїдіїпрепарату.Таким чином,застосуваннямагнію уперіодвагітностіможливе лишеу разінеобхідностіпісляконсультаціїз лікарем.

Періодгодуваннягруддю. Кожна здіючихречовинпрепаратуокремо (і магній,і вітамін В6)непротипоказаніу данийперіод.Враховуючиобмеженідоказовідані щодозастосуваннямаксимальноїрекомендованоїдобової дозивітаміну В6у періодгодуваннягруддю,рекомендуєтьсяпризначатине більше 20мг/добувітаміну В6.

 

 

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

Діти.

Препаратзастосовуютьдітям з масою тілапонад 10 кг (ві

Нет аналогов