МАГНЕ-В6 ТАБ. №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАГНЕ-В6 ТАБ. №50

Артикул: 8908
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
ATC: A11EC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: магнію лактату дигідрату 470 мг (що відповідає 48 мг Mg++ або 3,94 мЕкв, або 1,97 ммоль) та піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) 5 мг
Применение: Первинний та вторинний дефіцит магнію

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

МАГНЕ-В6

(MAGNE-В6Ò)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:  1таблеткаміститьмагніюлактату дигідрату470 мг (щовідповідає  

 48 мг Mg++або 3,94 мЕкв, або1,97 ммоль) тапіридоксинугідрохлориду(вітаміну В6)

5 мг;

допоміжніречовини:сахароза,каолін,акація,карбоксиполіметилен934, тальк,магніюстеарат, оболонка:акація,сахароза,титанудіоксид (Е 171),тальк, вісккарнаубський.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Гладкі,білі або майжебіліблискучіовальнітаблетки,вкритіоболонкою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

СанофіВінтропІндастріа,Франція/Sanofi Winthrop Industrie,France.

1,ру де ля ВіржАМБАРЕ ЕТЛАГРАВ 33565 –КАРБОН БЛАНСедекс,Франція/1, rue de la Vierge AMBARES ET LAGRAVE 33565– CARBON BLANC Cedex, France.

 

ХІНОЇНЗаводФармацевтичнихта Хімічних ПродуктівПрайвіт Ко.Лтд., Угорщина/CHINOINPharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Hungary.

2112Верешедьхаз,Леваі у. 5,Угорщина/ 2112 Veresegyhaz, Levaiu.5, Hungary.

 

Власникторговоїліцензії.

ТОВ«Санофі-АвентісУкраїна»,Україна/Sanofi-Aventis Ukraine LLC,Ukraine.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплексвітамінівгрупи В змінералами.  КодАТС А11Е С.

Магній –внутрішньоклітиннийкатіон, знижуєзбудливістьнейронів тапригнічуєнервово-м’язовупередачу, атакож береучасть у багатьохферментативнихреакціях.Магній є важливоюскладовоютканинорганізму:кісткискелетумістятьполовинувсієї кількостімагнію, щознаходитьсяв організмі.

Увсмоктуваннісолей магніюушлунково-кишковомутракті береучасть, окріміншихмеханізмів,пасивниймеханізм, дляякогорозчинністьсолі євизначальнимфактором. Всмоктуваннясолей магніюушлунково-кишковомутракті неперевищує 50 %. Виводятьсяз організмупереважно зсечею.

Концентраціямагнію усироватцікрові від 12 до 17мг/л (1-1,4 мЕкв/лабо 0,5-0,7 ммоль/л)вказує на дефіцитмагнію; нижче12 мг/л (1 мЕкв/лабо 0,5 ммоль/л) – натяжкийдефіцитмагнію.

Недостатністьмагнію можебути:

– первинною,у зв’язку  зметаболічноюпатологією(хронічнавродженагіпомагніємія);

– вторинною,у зв’язку з:

–недостатнімспоживанняммагнію з їжею(нераціональнехарчування,хронічнезловживанняалкоголем,винятковопарентеральнехарчування); 

–порушеннямвсмоктуваннямагнію утравномутракті(хронічнадіарея, фістулитравного тракту,гіпопаратиреоїдизм);

–надмірнимивтратамимагнію черезнирки (канальцевіпорушення,тяжкаполіурія, зловживаннядіуретиками,хронічнийпієлонефрит,первиннийгіперальдостеронізм,лікування цисплатином).

Увсмоктуваннісолей магніюу травному трактібере участь,окрім іншихмеханізмів, пасивниймеханізм, дляякогорозчинністьсолі євизначальнимфактором.

Всмоктуваннясолей магніюу травномутракті неперевищує 50 %. Виводитьсямагній в основномуіз сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Лікуванняпідтвердженогодефіцитумагнію ворганізмі –якізольованого,так і асоційованогоз іншимидефіцитнимистанами.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.Тяжка ниркованедостатністьз кліренсомкреатиніну менше30 мл/хв.Фенілкетонурія.Гіпермагніємія,гіпервітамінозвітаміну В6,міастеніягравіс.Атріовентрикулярнаблокада,тяжкаартеріальнагіпотензія.Одночаснезастосуванняз леводопою(див. розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами»).Діарея.Непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози абогалактози,дефіцитсахарази-ізомальтази(через вмісту препаратісахарози).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Упацієнтів зтяжкимдефіцитоммагнію застосуванняпрепаратуслідрозпочинатиз йоговведеннявнутрішньовеннимшляхом. Це такожпоказане пацієнтам змальабсорбцією.

Упацієнтів ізсупутнімдефіцитомкальцію убільшостівипадківрекомендуєтьсяпередпризначеннямкальціюспочаткувідкоригуватидефіцитмагнію.

Оскількицейлікарськийзасібмістить сахарозу,вінпротипоказаний пацієнтам знепереносимістюфруктози, зсиндромоммальабсорбціїглюкози тагалактози абознедостатністюсахарази-ізомальтази.

Інформаціядля хворих нацукровийдіабет: таблетки,вкритіплівковоюоболонкою,  містятьсахарозуу якостідопоміжноїречовини.

Зловживанняпіридоксиномможезумовити розвитоксенсорноїнейропатіїза умови йогоприйому увисокихдозах (> 200мг/добу) протягомтривалогоперіоду часу(тобто протягомкількохмісяців абороків). Цейефектзазвичай маєоборотнийхарактер,зникаючипісля припиненняприйомупрепарату.

Запобіжнізаходи призастосуванні

ЦЕЙЛІКАРСЬКИЙЗАСІБПРИЗНАЧЕНИЙДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯЛИШЕ ДОРОСЛИМ ТАДІТЯМ ВІКОМСТАРШЕ 6РОКІВ.

Для застосування  дітямвіком до 6років доступнівідповіднілікарськіформи.

Пацієнтамз помірноюнирковоюнедостатністюслідзастосовуватизапобіжнізаходи,спрямованінапопередженнябудь-яких ризиків,пов’язаних згіпермагніємією.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітність.Обмеженіданіклінічнихдослідженьна тваринахне виявилифетотоксичноїабо ембріотоксичноїдіїпрепарату.Таким чином,застосуваннямагнію уперіодвагітностіможливе лишеу разінеобхідностіпісляконсультаціїз лікарем.

Періодгодуваннягруддю. Кожна здіючихречовинпрепаратуокремо (і магній,і вітамін В6)непротипоказаніу данийперіод.Враховуючиобмеженідоказовідані щодозастосуваннямаксимальноїрекомендованоїдобової дозивітаміну В6у періодгодуваннягруддю,рекомендуєтьсяпризначатине більше 20мг/добувітаміну В6.

 

З&#

Нет аналогов