МАГНИКУМ ТАБ. №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАГНИКУМ ТАБ. №50

Артикул: 8906
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A11EC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: магнію лактату дигідрату 470 мг, що еквівалентно магнію 48 мг і піридоксину гідрохлориду 5 мг
Применение: Дефіцит магнію в організмі; лікування серцево-судинних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія (АГ), застійна серцева недостатність, аритмія, перенесений інфаркт міокарда, підвищений ризик розвитку аритмії, атеросклероз і стенокардія, остеопороз.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

МАГНІКУМ

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1таблеткаміститьмагніюлактатудигідрату 470 мг,щоеквівалентномагнію 48 мг іпіридоксинугідрохлориду5 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,спиртполівініловий,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,тальк, магніюстеарат;

оболонка: суміш дляплівковогокишковорозчинногопокриття Acryl-EZE White(кополімерметакриловоїкислоти,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, натріюбікарбонат,натріюлаурилсульфат,тальк, титанудіоксид (Е 171), триетилцитрат).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою,кишковорозчинні.

Таблеткидовгастоїформи здвоопуклоюповерхнею,вкритіплівковоюоболонкоюбілого абомайже білогокольору.

 

Назваі місцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київськийвітаміннийзавод».

04073, Україна, м.Київ, вул.Копилівська,38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua

 

Фармакотерапевтичнагрупа.  Комплексвітамінівгрупи В змінералами. КодАТС А11E C.

 

Терапевтичніефектипрепарату єрезультатомсинергічноїдії двох йогоактивнихінгредієнтів,широкаучасть яких убіохімічнихреакціяхорганізмулюдини татварин добревідома.

Магній– незаміннийскладникусіх ферментативних,АТФ-залежнихреакцій; вінбере участь уметаболізмівуглеводів,білків тажирів, атакож вокисно-відновнихреакціях.

Магнійактивуєгліколітичніферменти, ферментиклітинногоокиснення,ферменти синтезунуклеїновихкислот; вінтакож відіграєважливу рольу процесахскороченняміокарда.Магній –стабілізатортромбоцитівтафібриногену.Патогенетичнарольдефіцитумагнію приартеріальнійгіпертензії,спазмі судин,неопластичнихзахворюванняхтасечокам’янійхворобі єзагальновизнаною.Магнієвіналежитьпровідна рольунервово-м´язовомузбудженні – уцьомупроцесі він єантагоністомкальцію.

Піридоксинбере участьголовнимчином у метаболізміамінокислот,у виглядіпіридоксальфосфатувходить доскладуферментів, щокаталізуютьдекарбоксилуванняі переамінування,а такожвуглеводівта жирів. Сприяєтранспортуамінокислоткрізьмембрану,необхіднийдля активаціїфосфорилази,утвореннянейромедіаторів,гамма-аміномасляноїкислоти,гліцину, серотоніну.Бере участь вобмінівітаміну В12,фолієвоїкислоти,синтезіпорфіринів,ненасиченихжирнихкислот.Активуєметаболічніпроцеси вміокарді,особливо пригіпоксії, можематинейротропну,гемопоетичну,кардіотропнутагепатотропнувластивість.Механізмвзаємодіїмагнію тавітаміну В6поки що точноневстановлений.Симптоми дефіциту,а такожпередозуванняобох компонентівподібні,однак явищадефіцитувітаміну В6виразнішіприодночасномудефіцитімагнію,оскількимагнійнеобхіднийдля активаціїпіридоксин-залежнихферментативнихсистем.

Одночаснезастосуваннямагнію тапіридоксинузбільшуєшвидкістьабсорбціїмагнію вкишечнику,покращуєйоготрансмембраннепроходженнядо клітинвнаслідокутворенняхелатногокомплексувітаміну В6-магній-амінокислоти,збільшуєконцентраціюмагнію уплазмі таеритроцитах,а також зменшуєйогоекскрецію ізсечею.

 

Показаннядлязастосування. Профілактикаускладнень,пов’язаних здефіцитом магніюта/абовітаміну В6.

Препараттакожзастосовуютьз профілактичноюметою принаступнихстанах:

хронічнафізична ірозумовавтома, дратівливість,підвищенийризик стресу,депресія,розлади сну,міалгії, дляпрофілактикиатеросклерозута інфарктуміокарда.

Магнікумтакожзастосовуютьпри гіпомагнієміївнаслідоктривалогопаління та зловживанняалкоголем,тривалогозастосуванняпроносних,контрацептивнихзасобів, деякихдіуретиківабоосмотичногодіурезу ухворих надіабет зпостійноюгіперглікемією.

Укомплексномулікуваннісерцево-судиннихзахворювань,таких якартеріальнагіпертензія(АГ), застійнасерцеванедостатність,аритміїсерця, ухворих, якіодужують післяпереломукісток, та укомплексномулікуванні остеопорозу.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тяжканиркованедостатність(кліренскреатинінуменше 30 мл/хв),гіпермагніємія,гіпервітамінозвітаміну В6, AV-блокада,тяжкаміастенія,хворобаПаркінсона(що л

Нет аналогов