МАГВИТ-В6 ТАБ. №50 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАГВИТ-В6 ТАБ. №50

Артикул: 8911
Производитель: ГЛАКСО ВЕЛКАМ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ГЛАКСО ВЕЛКАМ
ATC: A11EC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: магнію лактату дигідрату 470 мг (в перерахуванні на 48 мг Mg2+), піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) 5 мг
Применение: Дефіцит магнію, фізична та розумова вто ма, дратівливість, стрес, депресія, розлади сну, головний біль, міалгії, періоди інтенсив ного росту у дітей, під час вагітності та лак тації, у людей похилого віку; комплексне лік -ня серцево-судинних захв-нь.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
міністерствоохорониздоров’яукраїни

ІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 МАГВІТ™

(MAGVIT™)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: магніюлактатдигідрат,піридоксинугідрохлорид;

1 таблеткаміститьмагніюлактатудигідрату 470мг (вперерахуванніна 48 мг Mg2+), піридоксинугідрохлориду(вітаміну В6)5 мг;

допоміжніречовини:целюлозамікрокристалічна,кремнію діоксид,сахароза,спиртполівініловий,тальк, магніюстеарат,метакрилатнийсополімер (типА), титанудіоксид (Е 171),поліетиленгліколь(макрогол) 6000,повідон К25,кремніюемульсія SE2,натріюгідроксид.

 

Лікарськаформа.  Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

 

Білого абомайже білогокольоруовальні двоопуклітаблетки, безплям аботріщин, з гладкимикраями тамаркуваннямMagvit B6 з одногобоку.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ГлаксоСмітКляйнФармасьютикалзС.А. (Польща)/GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A,  (Poland).

ГлаксоСмітКляйнФармасьютикалзС.А., 189, вул Грюнвальдська,60-322, Познань,Польща/GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,  189 Grunwaldzka Street, 60-322 Poznan, Poland.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплексвітамінівгрупи В змінералами.

Код АТС A11ЕC.

ТерапевтичніефектиМагвіту єрезультатомсинергічноїдії двох йогоактивних інгредієнтів,участь яких убіохімічнихреакціях організмулюдини татварин добревідома.

Магній –незаміннийскладникусіх ферментативних,АТФ-залежнихреакцій; вінбере участь уметаболізмівуглеводів,білків та жирів,а також вокисно-відновнихреакціях.

Магнійактивуєгліколітичніферменти, ферментиклітинногоокиснення,ферментисинтезу нуклеїновихкислот; вінтакожвідіграєважливу рольу процесахскороченняміокарда. Магній–стабілізатортромбоцитівта фібриногену.Патогенетичнарольдефіцитумагнію приартеріальнійгіпертензії,спазмі судин,при неопластичнихзахворюванняхтасечокам’янійхворобі єзагальновизнаною.Магнієвіналежитьпровіднароль у нервово-м’язовомузбудженні – уцьомупроцесі він єантагоністомкальцію.

Піридоксинбере участьголовнимчином у метаболізміамінокислот,у виглядіпіридоксальфосфатувходить доскладуферментів, щокаталізуютьдекарбоксилуванняі переамінування,а такожвуглеводівта жирів.Сприяєтранспортуваннюамінокислоткрізьмембрану,необхідний дляактиваціїфосфорилази,утвореннянейромедіаторів,гамааміномасляноїкислоти,гліцину,серотоніну.Бере участь вобмінівітаміну В12,фолієвоїкислоти,синтезіпорфіринів,ненасиченихжирнихкислот.Активуєметаболічніпроцеси вміокарді,особливо пригіпоксії,може матинейротропну,гемопоетичну,кардіотропнута гепатотропнувластивість.Механізмвзаємодіїмагнію тавітаміну В6поки що точноневстановлений.Симптоми дефіциту,а такожпередозуванняобох компонентівподібні,однак явищадефіцитувітаміну В6виразніші приодночасномудефіцитімагнію,оскількимагнійнеобхіднийдляактиваціїпіридоксин-залежнихферментативнихсистем.

Одночаснезастосуваннямагнію тапіридоксинузбільшуєшвидкістьабсорбціїмагнію укишечнику,покращуєйоготрансмембраннепроходженнядо клітинвнаслідокутворенняхелатногокомплексувітаміну В6-магній-амінокислоти,збільшуєконцентраціюмагнію уплазмі таеритроцитах,а також зменшуєйогоекскрецію ізсечею.

 

Показаннядлязастосування.

Профілактикаускладнень,пов‘язаних здефіцитоммагнію та/абовітаміну В6 та заміщеннядефіциту цихречовин ворганізмілюдини.

Магвітзастосовуютьзпрофілактичноюметою принаявностінаступнихстанів: хронічнафізична тарозумовавтома,підвищена збудженість,стресовіситуації,депресія, розладисну, міалгії,профілактикаатеросклерозута інфарктуміокарда. Магвітзастосовуватипригіпомагнієміївнаслідоктривалогопаління тазловживанняалкоголем,тривалогозастосуванняпроносних,контрацептивних засобів, деякихдіуретиківабогіпомагнієміїу хворих нацукровийдіабет зпостійноюгіперглікемією.

Магвіт рекомендуєтьсязастосовуватиу комплексномулікуваннісерцево-судиннихзахворювань,таких якартеріальнагіпертензія,застійнасерцеванедостатність,порушення ритмусерця,атонічнім’язові спазми, оніміннякінцівок,хворим, якіодужують післяпереломукісток та укомплексноl

Нет аналогов