НЕУРОБЕКС ФОРТЕ ТАБ. №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

НЕУРОБЕКС ФОРТЕ ТАБ. №60

Артикул: 8860
Производитель: АКТАВИС
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: АКТАВИС
ATC: A11DB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: тіаміну нітрат (вітамін В1) – 100 мг, піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) – 200 мг, ціанокобаламін (вітамін В12) – 300 мкг
Применение: Неспецифічні та дегенеративні зах-ня периферичних нервів; полінейропатії, енце фалопатії, астенія, міастенія, остеохондроз, люмбаго, ішіас, НЦД; спастичні стани цент рального походження, травматичні ушкод ження ЦНС, хорея, енцефалопатія Верніке, хронічн

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

НЕУРОБЕКС®ФОРТЕ

 (NEUROBEX® FORTE)

 

Складлікарськогозасобу:  

діючіречовини:

1таблеткамістить:

тіаміну нітрат (вітамін В1)

– 100 мг,

піридоксину гідрохлорид (вітамін В6)

– 200 мг,

ціанокобаламін (вітамін В12)

– 300 мкг;

допоміжніречовини:авіцел,аеросил,тальк, магніюстеарат;

Оболонка:(метоцелЕ5 преміум,метоцел Е15преміум, титанудіоксид (Е 171),поліетиленгліколь,рідкий силікол,барвникжовтий захід19 % (Е 110), барвник Quinoline yellow 11 % (E 104)).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Помаранчевогокольорутаблетки,злегка випуклі,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Актавіс РТ,Індонезія/

PT Actavis,Indonezia.

 

13710, Джакарта, Джл.Райя Богор Км28,Індонезія/

13710, Jakarta, Jl. Raja Bogor Km.28, Indonezia.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни.Препаративітаміну В1 укомбінації звітамінами В6 та/або В12. Код АТСА11D В.

Вітамінигрупи В єкомпонентамиферментноїсистеми, якарегулюєбілковий,жировий такарбогідратнийметаболізм.Кожен ізвітамінів групиВ відіграєсуттєвубіологічнуроль. Їхприсутністьузбалансованійкількості необхіднадляправильногофункціонуванняметаболізму.

Препаратпоєднує всобі високідози трьохвітамінів: В1,В6 та В12, яківідіграютьвелику роль унормальній діяльностінервовоїсистеми.Кожен із цихвітамінівнеобхіднийдлязабезпеченняоптимальногообмінуречовин унервових клітинах.Крім того,призастосуваннівисоких дозцихвітамінів вонипроявляютьзнеболювальнудію.

Тіамінунітрат (вітамінВ1) поглинаєтьсяв тонкомукишечнику,дванадцятипалійта ободовійкишках заучастю активноїтранспортноїсистеми.Після застосуваннядіючаречовинапроникаєчерез слизовуоболонкукишечнику, апотім попортальнійвенінадходить допечінки. Деякакількістьпоглинутоготіаміну бере участьупечінково-кишковійрециркуляції.Головніпродуктиекскреціїтіаміну – тіамінкарбоновакислота тапірамін(2,5-диметил-4-амінопіримідин),а такожвідносноневелика кількістьтіаміну, щовиділяєтьсяу незміненомувигляді.

Піридоксинугідрохлорид (вітамінВ6) швидкопоглинаєтьсяв кишечнику.В організміпіридоксинокиснюєтьсядо піридоксалюабоамінуєтьсядопіридоксаміну.Умовою йогофункціонуванняяк коензиму єфосфорилюванняза СН2ОН-групоюв 5-муположенні,тобтоутворення піридоксаль-5-фосфату(PALP). У кровіблизько 80 % PALP зв’язаніз білками.Піридоксинпереважно накопичуєтьсяв м’язах як PALP.Головнийпродуктвиведення4-піридоксиновакислота.

Ціанокобаламін(вітамінВ12). Уздоровоїлюдинипоглинанняціанокобаламінуобмежене ізалежить відконцентрації«внутрішньогофактораКастла».Деяка кількістьвітаміну В12поглинаєтьсяу вільномустані, алепри цьомуосновна масапоглинаєтьсялише після зв’язуванняз «внутрішнімфакторомКастла».

Післяабсорбції вкишечникувітамін В12 зв’язуєтьсяв сироватцікрові зі специфічнимибілками В12-зв’язуючим-бета-(транскобаламіном)та В12-зв’язуючим-альфа1-глобуліном.Накопиченнявітаміну В12відбуваєтьсяв основному упечінці.Періоднапіввиведенняз плазмикрові становить5 днів, зпечінки –приблизнорік.

 

Показаннядлязастосування.

Укомплексномулікуванніневритів,поліневритіві невралгій,таких як:

–невралгіятрійчастогонерва;

–міжребернаневралгія;

– ішіас;

– поперековийсиндром(люмбаго);

– плексит(шийного таплечовогосплетінь);

–корінцевіневрити внаслідокдегенеративнихзахворюваньхребта;

– прозоплегія(ураженнялицьовогонерва);

–  постінфекційніта токсичніураженнянервовоїтканини приалкоголізмі,діабетичнійполінейропатії,інтоксикаціїлікарськимизасобами.

 

Протипоказання. Гіперчутливістьдо тіамінунітрату, піридоксинугідрохлориду,ціанокобаламінута будь-якихіншихкомпонентівпрепарату.

ВітамінВ1 протипоказанозастосовуватипри алергічнихзахворюваннях.

Вітамін В6 протипоказанозастосовуватипри виразковійхворобішлунка ідванадцятипалоїкишки устадіїзагострення(оскількиможливепідвищеннякислотностішлунковогосоку).

ВітамінВ12 протипоказанозастосовуватипри еритремії,еритроцитозі,тромбоемболії.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Призастосуваннівітаміну В12клінічнакартина, атакожлабораторніаналізи прифунікулярномумієлозі абоперніціознійанеміїможутьвтрачатисвою специфічність.

Прийомалкоголю тачорного чаюзнижує абсорбціютіаміну.

Вживаннянапоїв, щомістятьсульфіти(наприкладвино),підвищуєрозпадтіаміну.

ОскількиНеуробекс®Фортеміститьвітамін В6, якийможеспричинитипідвищеннякислотностішлунковогосоку, слід зобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам зпептичноювиразкоюшлунка ідванадцятипалоїкишки ванамнезі,вираженимипорушеннями функціїнирок іпечінки.

Пацієнтамзновоутвореннями,за винятком випадків,щосупроводжуютьсямегалобластноюанемією тадефіцитомвітаміну В12,не слідзастосовуватипрепарат.Препарат незастосовуватипри тяжкій абогострійформідекомпенсаціїсерцевої діяльностітастенокардії.

 

Особливізастереження.

Нет аналогов