НЕЙРОВИТАН ТАБ. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

НЕЙРОВИТАН ТАБ. №30

Артикул: 8913
Производитель: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
ATC: A11EA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: октотіаміну 25 мг, рибофлавіну 2,5 мг, піридоксину (у формі гідрохлориду) 40 мг, ціанокобаламіну 0,25 мг
Применение: Лікування захворювань НС: неврити, полі неврити, діабетичні неврити, невралгія, ішіалгія, міжреберна невралгія, невралгія трійчастого нерва, парестезія, периферич ні нейропаралічі, параліч лицьо вого нерва, люмбаго, артралгія та міалгія.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

НЕЙРОВІТАН®

(NEUROVITAN®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1 таблеткамістить

октотіаміну

25 мг,

рибофлавіну

2,5 мг,

піридоксину

(у формі гідрохлориду)

40 мг,

ціанокобаламіну

0,25 мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,крохмалькукурудзяний,лактозимоногідрат,повідон,целюлозамікрокристалічна,кремніюдіоксид колоїдний,магніюстеарат,тальк, титанудіоксид (Е 171),желатин,сахароза,шелак, оліярицинова,жовтий західFCF (Е 110),еритрозин (Е 127),вісккарнаубський,парафін, водаочищена.

 

Лікарськаформа.

Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Таблеткикруглоїформи здвоопуклоюповерхнею,вкритіцукровоюоболонкою,від рожевогодорожево-помаранчевогокольору, на розламіспостерігаютьсявкрапленнярожевого, помаранчевогота білогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Аль-ХікмаФармасьютикалз,а/с 182400, Амман 11118,Йорданія.

Al-Hikma Pharmaceuticals, P.O.Box 182400, Amman 11118, Jordan.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплексивітамінівгрупи В бездобавок. КодАТС A11E А.

 

Діяпрепаратувизначаєтьсявітамінами, яківходять дойого складу.

Октотіамін(комбінаціявітаміну B1 іα-ліпоєвоїкислоти) береактивнуучасть в обмінівуглеводів іжирів,необхіднийдля синтезунуклеїновихкислот.Потенціюєдію ацетилхоліну,що береучасть упередачінервовогоімпульсу.Відіграєважливу рольу регулюванніфункційм’язової тавегетативноїнервовоїсистеми.Посилюєтканиннедихання,покращуєнадходженнякисню доклітин шкіри.

Рибофлавін(вітамін В2)входить доскладучисленнихокисно-відновнихферментів.Бере участь утканинному диханніі синтезіАТФ, синтезівищих жирних кислотта іншихпроцесахенергозабезпеченняклітини.Виявляєантиоксидантнівластивості,бере участь укровотворенні,сприяючипідвищеннюрівня гемоглобінутаеритроцитів.Покращує зір,підвищуєсприйнятливістькольорів таадаптацію дотемряви.

Піридоксин(вітамін В6) –компонент,необхіднийдляметаболізмуамінокислот,жирів івуглеводів, атакож для синтезуфізіологічнихрегуляторів,таких яксеротонін ігістамін.Бере участь урозщепленніхолестерину,синтезі іживленнімієлінової оболонкипериферичногонерва тааксону. Недостатністьвітаміну В6призводитьдо розвиткунейром’язовоїдистрофії ісудом.

Ціанокобаламін(вітамін В12)бере участь убілковому,жировому івуглеводномувидах обміну.Запобігаєжировому переродженнюпечінки.Сприяєзниженню рівняхолестеринуу крові тайоговиведенню ізкровоноснихсудин.Стимулюючисинтез білка,нормалізуєпроцесиросту ірозвитку.Регулюєпроцесикровотворення.Підвищуючифагоцитарнуактивністьлейкоцитів іактивізуючидіяльністьретикулоендотеліальноїсистеми,посилюєімунологічнийзахисторганізму.

КомпонентикомплексуНейровітан®абсорбуютьсяу тонкійкишці,зв’язуютьсяз білкамиплазми,розподіляютьсяв усіх тканинах.В організміпіддаютьсябіотрансформації,виводятьсяпереважно ізсечею (як унезміненомустані, так і увиглядіметаболітів).

 

Показаннядлязастосування.

Лікуваннязахворюваньнервовоїсистеми:неврити,поліневрити,діабетичніневрити,невралгія,ішіалгія,міжребернаневралгія,невралгіятрійчастогонерва,парестезія,периферичнінейропаралічі,паралічлицьового нерва,люмбаго,артралгія таміалгія.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентів препарату.

ВітамінВ1протипоказанозастосовуватипри алергічнихзахворюваннях.

ВітамінВ6протипоказанозастосовуватипри виразковійхворобішлунка ідванадцятипалоїкишки устадіїзагострення(оскількиможливепідвищеннякислотностішлунковогосоку).

ВітамінВ12протипоказанозастосовуватипри еритремії,еритроцитозі,тромбоемболії.

 

Особливізастереження.

Привведеннівітаміну В12клінічнакартина, атакожлабораторніаналізи прифунікулярномумієлозі абоперніціознійанеміїможутьвтрачатисвою специфічність.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне можназастосовуватипрепарат.

ПрилікуванніпрепаратомНейровітан®не можнавживатиалкоголь.Вживаннянапоїв, щомістятьсульфіти(наприкладвино),підвищує деградаціютіаміну.

Оскількипрепаратміститьвітамін В6,його слід зобережністюзастосовуватипацієнтам зпептичноювиразкоюшлунка і дванадцятипалоїкишки ванамнезі, вираженимипорушеннямифункціїнирок і печінки.

Пацієнтам зновоутвореннями,за винятком випадків,щосупроводжуютьсямегалобластноюанемією тадефіцитомвітаміну В12,не слідзастосовуватипрепарат.

Препарат незастосовуватипри тяжкійабо гострійформі декомпенсаціїсерцевоїдіяльностіта стенокардії.

Можливезабарвленнясечі у жовтийколір, що єцілкомнешкідливимфактором іпояснюєтьсянаявністю упрепаратірибофлавіну.

Препарат нерекомендуєтьсяпризначати разомз іншимиполівітамінамита мікроелементами,оскількиможливепередозування.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вітаміни В1,В6 та В12екскретуютьсяу груднемолоко.

Високіконцентраціївітаміну В6можутьпригнічуватипродукціюмолока. Дослідженнящодо ступенясекреціївітамінів угруднемолоко непроводились.Рішення щодоприпиненнягодуваннягруддю або застосуванняпрепаратунеобхідноприймати зурахуваннямнеобхідностіприйому препаратудля матері. Уразінеобхідностізастосуванняпрепаратуслідприпинитигодуваннягруддю на цейперіод.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Препарат невпливає наздатністькеруватиавтотранспортомабопрацювати зіскладнимимеханізмами.У випадках,якщо під часлікуванняпрепаратомспостерігаєтьсязапаморочення,слідутриматисьвідкеруваннятранспортнимизасобами тароботи змеханізмами.

 

Діти.

Застосовуватидітям вікомвід 3 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовувативнутрішньодорослим o

Нет аналогов