Рецептурный
ПИРИДОКСИНА Г/ХЛ-ДАРНИЦА 5% 1МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ПИРИДОКСИНА Г/ХЛ-ДАРНИЦА 5% 1МЛ №10

Артикул: 8459
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
ATC: A11HA02
Международное название: Pyridoxine
Действующие вещество: піридоксину гідрохлориду 50 мг
Применение: Гіпо- та авітаміноз В6, токсикози вагітних, атеросклероз, анемія, лейкопенії, хвороби нервової системи, депресії, гострий та хронічний гепатит, нейродерміт, псоріаз, ексудативний діатез та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ(ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)

(PYRIDOXInЕ-Darnitsa (VITAMIN B6-DARNITSA)

 

 

Склад:

діючаречовина: pyridoxine;

1 млрозчинуміститьпіридоксинугідрохлориду50 мг;

допоміжніречовини: динатріюедетат, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Простіпрепаративітамінів.Піридоксин.

КодАТС А11Н А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гіпо-таавітамінозвітаміну В6.Комплекснелікуваннятоксикозувагітних,атеросклерозу,анемій (утому числісидеробластної),лейкопеній,хворобнервової системи(радикуліти,неврити,невралгії,паркінсонізм,хворобаЛіттла),депресіїінволюційноговіку,себореєподібногота несеборейногодерматиту,оперізувальноголишаю, нейродерміту,псоріазу,ексудативногодіатезу, прививеденні іззапою ісиндроміпохмілля.Призначаютьтакож приповітрянійта морськійхворобах,хворобіМеньєра.Піридоксинугідрохлоридпопереджуєабо зменшуєтоксичніефекти(особливополіневрити)при лікуванніпротитуберкульознимипрепаратами.Лікуванняпіридоксинзалежнихсудом.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату.Виразковахворобашлунка ідванадцятипалоїкишки (узв`язку зможливимпідвищеннямкислотностішлунковогосоку).Захворюванняпечінки, щоперебігаютьз тяжкоюфункціональноюнедостатністю.Ішемічнахворобасерця.

 

Спосібзастосуваннята дози.

ПрепаратПіридоксин-Дарницявводять внутрішньом’язово,внутрішньовенноабо підшкірноу випадках,колипероральнийприйомнеможливий.

Курслікуванняіндивідуальнийі визначаєтьсятипом ітяжкістюзахворювання.

Розчинготуютьбезпосередньоперед застосуванням– разову дозупрепаратурозводять в 1-2мл води дляін’єкційабо 0,9 %розчинінатріюхлориду.

Дорослим.

ГіповітамінозВ6:препарат призначаютьу добовійдозі 50-100 мг (1-2 мл)за 1-2 введення.Курслікування – 3-4тижні.

Сидеробластнаанемія:препаратпризначаютьвнутрішньом’язовоу добовійдозі 100 мг  (2 мл) 2рази на тиждень.Одночаснорекомендуєтьсяприймати фолієвукислоту,рибофлавін,вітамін В12).         

Депресіїінволюційноговіку: препаратпризначаютьвнутрішньомязовоу дозі 200 мг (4 мл)на добу. Курслікування – 20-25ін’єкцій.

Застосуванняпрепаратівгрупиізоніазиду: препаратпризначаютьу добовійдозі 5-10 мг (0,1-0,2 мл)протягомусього курсулікуванняізоніазидом.

Передозуванняпрепаратівгрупиізоніазиду: накожен 1 гпередозованогопрепаратувводятьвнутрішньовенно1 г(20 мл)піридоксинузі швидкістю0,5 г/хв. При передозуванніізоніазидупонад 10 гпіридоксинвводятьвнутрішньовеннов дозі 4 г        (80мл), а потімвнутрішньом’язово– по 1 г (20мл) препаратукожні 30хвилин.Загальнадобова доза –70-350 мг/кг.

Токсикозвагітних: препаратпризначаютьвнутрішньомязовоу дозі 50 мг (1 мл)на добу. Курслікування – 10-20ін’єкцій.

Піридоксинзалежнаанемія(макроцитарна,гіпохромна зпідвищеннямрівня залізау плазмікрові): препаратпризначаютьу добовійдозі 50-200 мг (1-4 мл).Курс        лікування –1-2 місяці. Уразівідсутностіефектупереходятьна інший видтерапії.

Піридоксинзалежнийсиндром,включаючи піридоксинзалежнісудоми:препаратпризначаютьвнутрішньовенноабовнутрішньомязовоу дозі 50-500 мг (1-10мл) на добу.Внутрішньовенновводять зішвидкістю 50мг/хв. Курслікування – 3-4тижні.

Паркінсонізм:препаратпризначаютьвнутрішньомязовоу дозі 100 мг (2 мл)на добу. Курс        лікування –20-25 днів. Через 2-3місяці –повторнийкурс. Заіншою схемоюлікування:

препаратпризначаютьвнутрішньомязовоу початковійдобовій дозі50-100 мг (1-2 мл), а потімщоденно дозузбільшуютьна 50 мг (1 мл) ідоводять до 300-400мг (6-8 мл) на добуодноразово.Лікуванняздійснюєтьсякурсами в 12-15днів.

Іншіпоказання: препаратпризначаютьу добовійдозі 50-100 мг (1-2 мл)за 1-2 введення.

Дітям.

ГіповітамінозВ6: дозупрепаратулікарпризначаєіндивідуальноз розрахунку1-2 мг/кг маситіла на добу.Курс лікування– 2 тижні.

Піридоксинзалежнісудоми: препаратпризначаютьвнутрішньомязовоабовнутрішньовенноструминно удозі 50-100 мг (1-2 мл)на добу.Внутрішньовенновводять зішвидкістю 50мг/хв.Максимальнідози длядітей невстановлені.

Передозуванняпрепаратівгрупиізоніазиду: накожен 1 гпередозованногопрепаратувводять внутрішньовенно1 г(20 мл)піридоксину.Якщо дозаізоніазидуневідома,піридоксинвводять із розрахунку70 мг/кг маситіла.Максимальнадоза – 5 г (100 мл).

 

Побічніреакції.

Призастосуванніпрепаратуможливі наступніпобічніреакції:

збокусерцево-судинноїсистеми:тахікардія,біль уділянцісерця;

збокуцентральноїтапериферичноїнервовоїсистеми:головнийбіль,запаморочення,сонливість, збудження,порушеннякоординації,парестезії,оніміння вкінцівках,появавідчуття стисканняв кінцівках –симптом«панчох і рукавичок»,втратасвідомості ірозвиток судомпри швидкомувнутрішньовенномувведенні;

збокудихальноїсистеми:утрудненедихання;

збокушлунково-кишковоготракту: нудота,біль вепігастральнійділянці, печія,підвищенняшлунковоїсекреції;

збоку обмінуречовин,метаболізму:зниженнярівняфолієвоїкислоти;

збоку імунноїсистеми, шкіритапідшкірноїклітковини:анафілактичнийшок,кропив’янка,висипання,свербіж,гіпереміяшкіри,дерматит,набрякКвінке,фотосенсибілізація;

збокурепродуктивноїсистеми тамолочнихзалоз:пригніченнялактації влактогеннийперіод (інодівикористовуютьдлялікувальногоефекту);

порушенняу місцівведення: зміниу місцівведення,включаючигіперемію,свербіж,печіння вмісціін’єкцій;

загальніпорушення:слабкість,гарячка.

Нет аналогов