РЕВИТ ДР. №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РЕВИТ ДР. №100

Артикул: 8946
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну А (ретинолу ацетату) 0,86 мг (2 500 МО), вітаміну В1 (тіаміну) 1 мг, вітаміну В2 (рибофлавіну) 1 мг, вітаміну С (кислоти аскорбінової) 35 мг
Применение: Як профілактичний і лікувальний засіб при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах; вагітність та період лактації; недостатнє засвоєння харчових продуктів тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

для медичногозастосуванняпрепарату

 

РЕВІТ

(REVIT)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:  1дражеміститьретинолуацетату (вітамінуА) 0,86 мг (2 500 МО),тіамінугідрохлориду(вітаміну В1)1 мг,рибофлавіну(вітаміну В2)1 мг, кислоти аскорбінової(вітаміну С) 35мг;

допоміжні речовини: борошнопшеничне,патокакрохмальна,цукор, оліям`ятиперцевої,  віск жовтий,олія соняшникова,тальк.

 

Лікарська  форма. Драже.

Дражевід жовтогодооранжевогокольору.

 

Назва тамісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Вітаміни».

Україна,20300, Черкаськаобл., м. Умань,  вул.Ленінської«Іскри», 31.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Вітаміни.Полівітаміннікомплексибез домішок.Код АТС А11В А.

Полівітаміннийкомплекс.Фармакологічнадіяпрепаратувизначаєтьсявластивостями вітамінів,що входять дойого складу.Препаратрегулюєметаболічніпроцеси,нормалізуєобмінречовин.

Вітамін А(ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдляформуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину(зоровогопігменту),підтримуєподілімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтез імуноглобулінівта іншихфакторівзахисту відінфекцій.

Вітамін В1(тіамінугідрохлорид) –важливийкофермент уметаболізмівуглеводів, береучасть уфункціонуваннінервової системи.

ВітамінВ2 (рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

ВітамінС (кислотааскорбінова),береучасть вокисно-відновнихпроцесах організму,синтезігемоглобіну,впливає наобмінамінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зішлунково-кишковоготракту, підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму, єнеобхідноюдля росту таформуваннякісток,шкіри, зубіві длянормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистем.

Після прийомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику всистемний кровообіг,проникає вусі органи ітканини.

 

Показаннядлязастосування.

Призначаютьяк профілактичнийі лікувальнийзасіб при станах,щосупроводжуються підвищеною потребоюорганізму у вітамінах –підвищенефізичне та нервово-психічненавантаження,особливо принесприятливихумовахнавколишньогосередовища; період одужанняпісляперенесених захворювань;  дляпідвищення опірностіорганізму  доінфекційнихтапростуднихзахворювань.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату,нефролітіаз,непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА, хронічнийгломерулонерит,саркоїдоз ванамнезі,порушенняобмінузаліза абоміді, дитячий  вік до 3років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюпризначаютьхворим нагострийнефрит, придекомпенсаціїсерцевої діяльності,жовчнокам'янійхворобі, прихронічномупанкреатиті,алергічнихзахворюваннях,ідіосинкразії,хворим на цукровийдіабет.

Жінкам,які приймаливисокі дозиретинолу (понад10 000 МО), можнапланувативагітністьне раніше ніжчерез 6-12місяців. Цепов'язано зтим, щопротягомцього часуіснує ризикнеправильногорозвиткуплода підвпливом високоговмістувітаміну А ворганізмі.

Препаратнерекомендуєтьсяпризначати разомз іншимиполівітамінами,оскільки можливепередозуванняостанніх ворганізмі.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Застосуванняу періодвагітностіможливепісляконсультаціїлікаря зсуворим дотриманнямрекомендованихдоз: І триместр– 1 драже надобу, ІІ-ІІІтриместр – небільше 2драже надобу.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Дані провплив нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмамивідсутні, алеслідврахувати можливіпобічніефекти.

 

Діти.

Дітям  вікомдо 3 роківзастосуванняпрепаратупротипоказано.

 

Спосіб застосуваннята дози.

Препаратприймаютьвнутрішньо,через 10-15хвилин післяїди.  

Дорослимз метоюпрофілактикипризначаютьпо 1 драже 2рази на добу,з метоюлікування –по 2 драже 3рази на добу.

Вагітнимрекомендованозастосовувати:І триместр – 1драже надобу, ІІ-ІІІтриместр – небільше 2драже надобу.

Дітямз метоюпрофілактикипризначаютьз 11 років по 1драже надобу.

Злікувальноюметою дітямвід 3 до 10 роківпризначаютьпо 2 драже надобу, з 11 до                   14 років – 3драже надобу.

Тривалістьзастосуваннявстановлюєтьсялікареміндивідуальноі можестановити 1-2місяці.

Дозупрепаратуможназбільшитизалежно відпотребиорганізму увітамінах.

 

Передозування.

Припередозуванніспостерігаєтьсяпосиленняпобічних дійпрепарату.Терапія симптоматична.

 

Побічні ефекти.

Призастосуванніпрепарату урекомендованихдозах дужерідкоможливіпобічні реакції:

Порушенняз бокуімунноїсистеми:у осіб зпідвищеноючутливістюможливі алергічніреакції,включаючианафілактичнийшок, набрякКвінке,гіпертермія,рідко – бронхоспазмв осіб згіперчутливістюдо вітамінівА, С,вітамінівгрупи В тощо.

Зміни збоку шкіри тапідшкірноїклітковини: шкірнівисипання,кропив'янка,відчуття свербежу,почервонінняшкіри.

Шлунково-кишковірозлади:диспепсичнірозлади,нудота,блювання, діарея.

Порушенняз бокунервовоїсистеми:головнийбіль,запаморочення,підвищена збудливість,сонливість,пітливість.

Інші:порушеннязору, можливезабарвленнясе

Нет аналогов