ВИТАКАП КАПС. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТАКАП КАПС. №30

Артикул: 9006
Производитель: МЕГА ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: МЕГА ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
ATC: A11AA04
Международное название: Multivitamins and trace elements
Действующие вещество: вітаміну А (ретинолу пальмітату) 5000 МО, вітаміну В1 (тіаміну мононітрату) 5 мг, вітаміну В2 (рибофлавіну) 5 мг, вітаміну В6 (піридоксину гідрохлориду) 2 мг, вітаміну В12 (ціанокобаламіну) 5 мкг, вітаміну С (кислоти аскорбінової) 75 мг, вітаміну D3 (холекальциферолу) 400 МО, вітаміну Е (dl-альфа-токоферилу ацетату) 15 мг, нікотинаміду 45 мг, d- пантенолу 5 мг, кислоти фолієвої 1мг, заліза фумарату 50 мг, кальцію гідрофосфату безводного70 мг, міді сульфату (у вигляді міді сульфату безводного) 0,10 мг, марганцю сульфату (у вигляді марганцю сульфату моногідрату) 0,01 мг, цинку сульфату (у вигляді цинку сульфату моногідрату) 50 мг, калію йодиду 0,025 мг, магнію оксиду важкого 0,50 мг
Применение: Мультивітамінний та мінеральний дефіцити та авітамінози; доповнення до раціону харчування жінок під час вагітності та лактації; реабілітація після перенесених запальних захворювань та операцій.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВІТАКАП

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1капсуламістить вітаміну А(ретинолупальмітату) 5000МО, вітамінуВ1  (тіамінумононітрату)5 мг, вітамінуВ2 (рибофлавіну)5 мг, вітамінуВ6 (піридоксинугідрохлориду)2 мг, вітамінуВ12 (ціанокобаламіну)5 мкг,вітаміну С(кислоти аскорбінової)75 мг, вітаміну D3(холекальциферолу)400 МО, вітамінуЕ (dl-альфа-токоферилуацетату) 15 мг,нікотинаміду45 мг, d- пантенолу5 мг, кислотифолієвої 1мг,залізафумарату 50 мг,кальціюгідрофосфатубезводного70мг, мідісульфату (увигляді мідісульфатубезводного)0,10  мг,марганцюсульфату (увиглядімарганцюсульфатумоногідрату)0,01 мг, цинкусульфату (увиглядіцинку сульфатумоногідрату)50 мг, каліюйодиду 0,025 мг,магніюоксидуважкого 0,50 мг;

допоміжніречовини: оліясоєва, оліярослиннагідрогенізована,віск білий,лецитин,ванілін;

оболонкакапсули:  желатин,гліцерин,вода очищена,заліза оксидчорний (Е 172),заліза оксидчервоний (Е 172).

 

Лікарськаформа. Капсулим’які.

 

Продовгуватікоричневінепрозорім’які желатиновікапсули знаписом  «Vitacap» білимибуквами,вмісткапсули –масляниста суспензіякоричневато-жовтуватогокольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

МегаЛайфсайенсізЛтд.

Дільниця №1, 384Моо 4, Соі 6,БенгпуІндастріелІстейт, Паттана3 Роуд,Фраєкса,Муінг,Самутпракарн10280, Таїланд.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Полівітамінизмікроелементами.Код АТС А11А А04.

 

Вітакап – цепрепарат, щоміститьвітаміни змінераламита мікроелементамиузбалансованихпропорціях.

Вітаміниберутьучасть уметаболізмівуглеводів,ліпідів,нуклеїновихкислот та протеїнів,венергетичномуобміні, атакож длясинтезуамінокислот,колагену,нейромедіаторівтощо.

Крімзалучення доосновних метаболічнихреакцій, вониберутьучасть урегуляції такоординаціїобмінуречовин та єнеобхіднимидля здоров’якісток, ростуклітин,загоєння ран,цілісностісудин,мікросомальногометаболізмулікарськихзасобів тадетоксикації,імунноїфункції длярозвитку та диференціаціїтощо.

Достатнійрівеньвітамінівзапобігає розвиткугостроївітамінноїнедостатності  і сприяєпідтримціналежногостануздоров’я, атакожфізичної тапсихічноїдіяльності.

 

 

 

Дефіцитвітамінів тамінералівможе виникатиу багатьохвипадках,спричинених:

–підвищеноюфізіологічноюпотребою (періодросту,вагітність,годуваннягруддю, літнійвік, періододужання,лікуванняантибіотикамитахіміотерапія)або способомжиття(фізичненавантаження,надмірневживанняалкоголю таіншихпрепаратів, тютюнопаління);

–зниженимспоживанням(унаслідокдієт з метоюзниженнямаси тіла абонезбалансованехарчування,розладихарчування,літній вік,захворювання,шлунково-кишковірозлади).

 

Показаннядлязастосування.

Лікуваннягіповітамінозів,дефіциту мінеральнихречовин ворганізмі.

Зокрема,застосуванняпоказане унаступнихвипадках:

–вагітність,годуваннягруддю;

– у складікомплексноголікуваннязапальнихпроцесів та уперіодреабілітаціїпісляперенесенихтяжкихзахворюваньабо операцій.

 

Протипоказання.

–Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату,сої чиарахісу;

–гіпервітамінозА та/або D;

–одночаснезастосуванняпрепаратів,що містятьвітаміни Aабо D, а такожпід час систематичноїтерапіїретиноїдами;

–порушенняфункціїнирок, нефролітіаз,уролітіаз;

–подагра,гіперурикемія;

–гіперкальціємія;

–тяжкагіперкальціурія;

–гіперфосфатемія;

–гіпермагніємія;

–розладиобмінузаліза та/абоміді;

–еритремія,еритроцитоз,тромбофлебіт,тромбоемболії;

–тиреотоксикоз;

–саркоїдоз ванамнезі,активніформитуберкульозу;

– виразковахворобашлунка тадванадцятипалоїкишки устадіїзагострення,геморагічнийдіатез.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Неперевищуватирекомендованудобову дозу.Дуже високідози деякихскладових,особливовітаміну А,вітаміну D,заліза, мідіможуть бутишкідливимидля здоров’я.

Хворим, якіотримуютьіншівітаміниокремо або ускладіполівітаміннихпрепаратів, слідпроконсультуватисяз лікарем допочаткузастосуванняцьогопрепарату.

Слідзастосовуватиз обережністюразом зіншимипродуктами,що містятьвітамін А,синтетичніізомери ізотретіноїнутаетретинатуабобета-каротину,оскількивеликі дозивітаміну Ата/або вищезазначенікомпонентиможутьспричинятигіпервітамінозА.

Слідзастосовуватиз обережністюразом ізіншимипродуктами,що містять вітамінD та/абокальцій, щоможеспричиняти гіпервітамінозD тагіперкальціємію.У такихвипадкахслідрегулярнопроводитимоніторингрівнякальцію усироватцікрові тасечі.

Зобережністюпризначаютьпри ураженняхпечінки,пептичнійвиразцішлунка та дванадцятипалоїкишки ванамнезі, придекомпенсаціїсерцевоїдіяльності,жовчокам’янійхворобі,хронічномупанкреатиті,цукровомудіабеті,хворим ізновоутвореннями,хворим згострим іхронічнимнефритом. Упроцесі лікуваннянеобхіднодотримуватисьобережностііконтролюватизгортаннякрові в осібзісхильністюдотромбоутворення.

Дефіцитйодупідвищує, айогонадлишок знижуєреакцію натиреостатичнутерапію у пацієнтівзгіперфункцієющитовидноїзалози. Черезце в період,що передуєцій терапії іпід часлікуваннягіперфункціїщитовидноїзалози слід уразіможливості,уникатипризначеннябудь-якихпрепаратівйоду.

Призначенняпрепаратуслід уникатипередпроведеннямдіагностикита притерапії радіоактивнимйодом, наявностічи підозрі наракщитовидноїзалози.

Не слідзастосовуватипригіпотиреозі,крімвипадків,колигіпотиреозспричинений дефіцитомйоду.

На тлітерапіїпрепаратамикалію йодидуу хворих ізнирковоюнедостатністюможливийрозвитокгіперкаліємії.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітність.

Препаратможназастосовуватиу період вагітностіабогодуваннягруддю післяконсультаціїз лікарем,якщопотенційнакористьперевищуєможливийризик, але неможна перевищуватирекомендованідози.Виявлено, щовітамін А удозах понад 10000МО на добумаєтератогеннийефект у Ітриместрівагітності.Таким чином,Вітакап неслідзастосовуватиразом зіншимилікарськимизас&

Нет аналогов