ВИТАМИН Е КАПС. 100МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТАМИН Е КАПС. 100МГ №10

Артикул: 8465
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A11HA03
Международное название: Tocopherol
Действующие вещество: Вітаміну Е 0,1 г
Применение: Атеросклероз, м'язові дістрофії, дерматоміозити, порушення менструального циклу, загроза переривання вагітності, порушення функції статевих залоз у чоловіків, вегетативні клімактеричні розлади, дегенеративні та проліферативні зміни суглобів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
І Н С Т Р У К Ц ІЯ

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВітамінЕ

(Vitamin E)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: токоферол;

1капсуламістить ВітамінуЕ  0,1 габо 0,2 г;

допоміжніречовини: олія соняшникова;складжелатиновоїоболонки капсули:желатин, гліцерин,метилпарагідроксибензоат(Е 218), пропілпарагідроксибензоат   (Е 216),барвниккармоїзин (Е 122).

 

Лікарськаформа. Капсулим'які.

Длядози 0,1 г: капсулим’якіжелатиновікулястої абосферичноїформи, зішвом, відсвітло-червоногодотемно-червоногокольору,заповненімаслянистоюрідиною відсвітло-жовтогодотемно-жовтогокольору.

Длядози 0,2 г: капсулим’якіжелатиновіциліндричноїформи знапівсферичнимикінцями, зішвом, відсвітло-червоногодотемно-червоногокольору,заповненімаслянистоюрідиною відсвітло-жовтогодотемно-жовтогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ПАТКиївськийвітаміннийзавод.

04073,Україна, м. Київ, вул.Копилівська,38.

 

Фармакотерапевтична  група. Простіпрепаративітамінів.Токоферол (ВітамінЕ).

КодАТС А11Н А03.

 

ВітамінЕ –жиророзчиннийвітамін, якиймає високуантиоксидантнуірадіопротекторнудію, береучасть убіосинтезігема і білків,проліфераціїклітин таінших найважливішихпроцесахклітинногометаболізму.

ВітамінЕ покращуєспоживаннятканинамикисню. Чинитьангіопротекторнудію, впливаючина тонус іпроникністьсудин, стимулюючиутворенняновихкапілярів.

Імуномодулюючийефектвітаміну ЕзумовленийстимуляцієюТ-клітинногота гуморальногоімунітету.

Токоферолє незаміннимдлянормальнихрепродуктивнихпроцесів:запліднення,розвиткуплода,формуваннятафункціонуваннястатевоїсистеми.

Придефіцитівітаміну Ерозвиваютьсягіпотонія тадистрофіяскелетнихм’язів, міокарда,підвищуєтьсяпроникністьта ламкістькапілярів,розвиваєтьсядегенераціяфоторецепторів,якаспричиняєпорушеннязору.Розвиваєтьсязниженнястатевої функції– у чоловіківта порушенняменструальногоциклу,схильністьдо викиднів –у жінок.

Дефіцитвітаміну Еможезумовитирозвитокгемолітичноїжовтяниці уновонароджених,а також синдроммальабсорбції,стеаторею.

Післявсмоктуванняу кишечникубільша частинатокоферолупотрапляє улімфу та кров,швидкорозподіляєтьсяу тканинахорганізму зпереважнимнакопиченняму печінці, м’язах,жировійтканині.Найвищаконцентраціяспостерігаєтьсяунаднирковихзалозах,гіпофізі,статевихзалозах,міокарді.Більша частинапрепаратувиводиться зорганізму з сечею,частково – зжовчю.

 

Показаннядлязастосування.

Гіповітамінозтаавітамінозвітаміну Е. У комплекснійантиоксидантнійтерапії, уперіодреконвалесценцiї післятравм, тяжкихсоматичнихзахворювань, прифізичнихперевантаженнях,при незбалансованомухарчуванні.

У складікомплексноїтерапії:

-попередженняпатологійембріональногорозвитку,вроджениханомалій (вадрозвитку)плода;

-загрозиперериваннявагітності;

-порушеньменструальногоциклу, краурози вульви,клімактеричнихрозладів;

-перцептивнихрозладівслуху;

-атрофічнихрозладів услизовій оболонцідихальнихшляхів;

-дегенеративнихтапроліферативнихзмін усуглобах та фіброзноїтканинихребта івеликихсуглобів;слабкостім’язівунаслідокдискогеннихблокад призахворюванняхміжхребцевогодиску,склеродермії,червоногововчаку, ревматоїдногоартрита,іншихсистемних захворюваньсполучноїтканини;

-неврастеніїз виснаженням,переважнодистрофіїм’язів таатрофіїм’язів,вторинноїм'язовоїслабкості таміопатії прихронічномуартриті;

-вегетативнихрозладів;

-деякихендокриннихрозладів;

-деякихсерцево-судинниххвороб;

-атрофічнихпроцесів услизовійоболонці травноїсистеми,розладівхарчування,синдрому мальабсорбції,аліментарноїанемії,хронічногогепатиту;

-деяких пародонтопатій;

-хвороб очей;

-хвороб шкіри:дерматитів,трофічнихвиразок,псоріазу,екзем;

-пластичноїіндураціїпеніса,баланіта, порушеннілібідо,порушенніфункціїстатевихзалоз у чоловіків,порушеннісперматогенезуі потенції учоловіків,безпліддя (укомбінації звітаміном А).

ГіпервітамінозА і D.

 

Протипоказання. Підвищенаіндивідуальначутливістьдо діючоїречовини тадо будь-якихкомпонентівпрепарату,вираженийкардіосклероз,гострийінфарктміокарда,тиреотоксикоз,гіпервітамінозЕ, дитячийвік до 12 років.

 

Належнi заходибезпеки призастосуваннi. Зобережністюпризначатиприатеросклерозі,підвищеномуризикурозвиткутромбоемболії.

Рідкоспостерігаютьсякреатинурія,підвищенняактивностікреатинкінази,підвищення концентраціїхолестерину,тромбофлебіт,тромбоемболіялегеневоїартерії татромбоз упацієнтів,схильних доцього. Прибульозномуепідермолізіу місцях,вражених алопецією,може початиростиволоссябілогокольору.

Призастосуванн

Нет аналогов