ВИТРУМ КАЛЬЦИУМ 600 + D400 ТАБ. №60 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТРУМ КАЛЬЦИУМ 600 + D400 ТАБ. №60

Артикул: 8899
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
ATC: A11JB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну D3 (холекальциферолу) 10 мкг (400 МО), кальцію (у вигляді кальцію карбонату з раковин устриць) 600 мг
Применение: Дефіцит кальцію та вітаміну D3 в організмі, пов'язаних з неповноцінним харчуванням; підвіщена потреба організму у кальції та вітаміні D3 у період вагітності та годування груддю; профілактика остеопорозу та доповнення до специфічної терапії остеопорозу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

Вітрум®Кальціум600+D400

 

Склад:

діючіречовини: 1таблеткамістить вітамінуD3(холекальциферолу)10 мкг (400 МО),кальцію (увиглядікальціюкарбонату зраковинустриць) 600 мг;

допоміжніречовини: кремніюдіоксидколоїднийбезводний,целюлозамікрокристалічна, магніюстеарат,натріюкроскармелоза,гіпромелоза(гідроксипропілметилцелюлоза),триацетин,пропіленгліколь,барвник титанудіоксид (Е 171),барвникрибофлавін (Е101), барвникжовтий західFCF (E 110),барвникіндигокармін(Е 132).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблеткидовгастоїформи здвоопуклоюповерхнею, ззаокругленимикраями,вкриті оболонкоюсиньо-зеленогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміниу комбінаціїз мінералами.

Код АТХ A11J B.

 

Фармакологічнівластивості.

Комбінованийлікарськийзасіб, щорегулюєобмінкальцію ворганізмі.Знижуєрезорбцію (вимиваннякальцію зкісток) ізбільшуєщільністькістковоїтканини, поповнюючинестачукальцію івітаміну D3 ворганізмі.

Іоникальціюберутьучасть упередачі нервовихімпульсів, ускороченніскелетної тагладенькоїмускулатури,міокарда, узгортаннікрові та віншихфізіологічнихпроцесах, вутворенні тазбереженніцілісності кістковоїтканини(міжклітиннакісткова речовинаміститьвеликукількістьсолей кальцію,щозабезпечуютьразом зколагеновимбілкомосеїномтвердість таеластичність).

ВітамінD3 посилюєвсмоктуваннякальцію укишечнику тареабсорбціюфосфору униркових канальцях,нормалізуєформуваннякістковогоскелету тазубів удітей, сприяєзбереженнюструктурикісток.Підвищуєпроникністьклітинних тамітохондріальнихмембранкишечногоепітелію,полегшуючитранспортуванняіонівкальцію таіншихдвовалентнихіонів черезмембрани,активуєвторинневсмоктуванняфосфатів,збільшуєзахват цихіонів кістковоютканиною,посилюєпроцесосифікації.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Профілактикаі комплекснатерапіяостеопорозурізногогенезу тайогоускладнень. Поповненнядефіцитукальціюта/абовітаміну D3 уперіодреконвалесценціїпісля травм,у жінок уперіодвагітностіабогодування груддю,у літньомувіці, під часабо післяменопаузи.

 

Протипоказання. Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпоненталікарськогозасобу; гіперкальцієміята/абогіперкальціурія;сечокам’янахвороба;гіпервітамінозD3;саркоїдоз(через ризикпідвищенняметаболізмувітаміну D уйого активнуформу) іметастазипухлин у кістках;тяжкіпорушенняфункціїнирок.

Підвищеначутливістьдо сої таарахісу.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Активністьвітаміну D3можезнижуватисяпри йогоодночасномузастосуваннізрифампіцином,фенітоїномабобарбітуратами.

Гіперкальцієміяможепосилититоксичну діюсерцевихглікозидівпри одночасномулікуванні зкальцієм тавітаміном D.ПацієнтамслідконтролюватиЕКГ та рівенькальцію усироватцікрові.

Карбонаткальцію можеперешкоджатиабсорбціїпрепаратівтетрацикліновогоряду, хінолоновихантибіотиків,левотироксину,тому ціпрепарати необхідноприймати за2 години доабо через 4-6годин післяприйомуВІТРУМКАЛЬЦІУМ 600+D400.

Тіазиднідіуретикизбменшуютьвиведеннякальціюнирками. Узв'язку зпідвищенимризикомрозвиткугіперкальціємії,слід регулярноконтролюватирівенькальцію в сироватцікрові.

Лікарськийзасібуповільнюєвсмоктуванняацетилсаліциловоїкислоти таінших саліцилатів,сульфаніламідів,бета-адреноблокаторівтаантикоагулянтівнепрямої дії.Длязапобіганнязниженнювсмоктуваннябісфосфонатівабо фторидунатрію рекомендуєтьсяприйматипрепарат нераніше, ніжза 2 годинипісля їхприйому.Кортикостероїдизменшуютьвсмоктуваннякальцію, томулікуваннякортикостероїдамиможепотребуватизбільшеннядозипрепарату.

Холестирамін,проноснілікарськізасоби (парафіновемасло) знижуютьабсорбціювітаміну D3.

 

Особливостізастосування.

Під частривалоголікуванняпрепаратом необхідноконтролюватирівенькальцію та креатинінуу сироватцікрові,особливо пацієнтамлітньоговіку присуміснійтерапії ізсерцевимиглікозидамиабо тіазиднимидіуретиками,пацієнтам ізвисокою схильністюдо утвореннязубнихкаменів. У випадкупояви ознакгіперкальцієміїабо порушенняфункціїнирокнеобхіднозменшитидозу абоприпинитиприйомпрепарату.

Необхідноконтролюватирівеньфосфатів. Слідбрати до увагиризиккальцифікаціїм’якихтканин.

Зобережністюзастосовуватихворим із легкимиабосереднімипорушеннямифункцій нирок.У випадкупідвищенняконцентраціїкальцію абокреатиніну усироватцікрові слідзменшитидозулікарськогозасобу аботимчасово припинитилікування.

Щобзапобігтиможливомупередозуваннювітаміну D3,необхідновраховуватидодатковенадходженняйого з іншихджерел.Небажанеодночаснезастосуваннялікарськогозасобу з іншимилікарськимизасобами, щомістять кальційта вітамін D3. У пацієнтівз нирковоюнедостатністютяжкогоступенявітамін увиглядіхолекальциферонуне моженормальнометаболізуватися,тому слідзастосовуватиінші формивітаміну D.

Необхідноконтролюватирівенькальцію у сироватцікрові тасечі.

Лікарськийзасіб слід застосовуватизобережністюіммобілізованимхворим зостеопорозомчерез ризикрозвиткугіперкальціємії.Щоб уникнутипередозування,необхідноврахуватинадходженнякальцію тавітаміну D3 з інши

Нет аналогов