ВИТРУМ КАРДИО ТАБ. №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТРУМ КАРДИО ТАБ. №100

Артикул: 9039
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
ATC: A11AB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну А (у вигляді ретинолу пальмітату) 0,495 мг (900 МО); вітаміну D3 (холекальциферолу) 1,75 мкг (70 МО); вітаміну Е (у вигляді альфа-токоферолу ацетату) 5,05 мг (5,05 МО); вітаміну С (аскорбінової кислоти) 10,5 мг; вітаміну В1 (у вигляді тіаміну мононітрату) 0,3 мг; вітаміну В2 (рибофлавіну) 2,2 мг; пантотенової кислоти (у вигляді кальцію пантотенату) 1,8 мг; вітаміну В6 (піридоксину гідрохлориду) 0,4 мг; фолієвої кислоти 70 мкг; вітаміну В12 (ціанокобаламіну) 1,1 мкг; нікотинаміду 35 мг; цинку (у вигляді цинку оксиду) 10 мг; селену (у вигляді натрію селенату) 10 мкг; вівсяних висівок 85 мг; порошку насіння подорожника 85 мг; лецитину соєвого 52 мг; риб’ячого жиру 42 мг; бета-ситостеролу 17 мг; хрому (з пивних дріжджів) 9 мкг
Применение: Профілактика серцево-судинних захворювань і атеросклерозу; корекція дієти за наявності факторів ризику ІХС; порушення обміну ліпідів; порушення обміну внаслідок алкоголізму; після інфаркту міокарда, інсульту; запобігання розвитку ожиріння

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВІТРУМ®КАРДІО

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить вітамінуА (у виглядіретинолупальмітату) 0,495мг (900 МО);вітаміну D3(холекальциферолу)1,75 мкг (70 МО);вітаміну Е (увиглядіальфа-токоферолуацетату) 5,05 мг (5,05МО); вітамінуС(аскорбіновоїкислоти) 10,5 мг;вітаміну В1(у виглядітіамінумононітрату)0,3 мг; вітамінуВ2(рибофлавіну)2,2 мг;пантотеновоїкислоти (у виглядікальціюпантотенату)1,8 мг; вітаміну В6(піридоксинугідрохлориду)0,4 мг; фолієвоїкислоти 70 мкг;вітаміну В12(ціанокобаламіну)1,1 мкг;нікотинаміду35 мг; цинку (увиглядіцинку оксиду)10 мг; селену (увиглядінатріюселенату) 10мкг; вівсянихвисівок 85 мг;порошкунасінняподорожника85 мг; лецитинусоєвого 52 мг;риб’ячогожиру 42 мг; бета-ситостеролу17 мг; хрому (зпивнихдріжджів) 9 мкг;

допоміжніречовини: кальціюфосфат,кальціюсульфат,кислота стеаринова,целюлозамікрокристалічна,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат, натріюкроскармелоза,гіпромелоза(гідроксипропілметилцелюлоза),пропіленгліколь,триацетин,титанудіоксид (Е 171),барвник рибофлавін(Е 101), барвниктартразин (Е 102),барвник індигокармін(Е 132), барвникбрильянтовийсиній (Е 133).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Таблеткидовгастоїформи здвоопуклоюповерхнею,вкритіоболонкоювід зеленогодо темно-зеленогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Полівітамінніпрепарати зіншимидобавками.

Код АТСА11А В.

 

Препаратпризначенийдля доповненнялікувальноїпротиатеросклеротичноїдієтивітамінами,мінералами ісполукамирослинноготатваринногопоходження, щопосилюютьгіпохолестеринемічнудію медикаментозноголікуванняатеросклерозу.Складовіпрепаратузапобігаютьрозвиткуатеросклерозуу групахризику (особиз підвищенимартеріальнимтиском,ожирінням,хворі нацукровий діабет,гіпергомоцистеїнемію).

Препаратмістить усвоємускладіхарчову клітковинуз вівсянихвисівок інасіння подорожника,лецитин ізсої,фітостероли,антиоксидантнийкомплексвітамінів А,С і Е тамікроелементів,вітамінигрупи В інікотинамід.

Вівсянівисівки іпорошокнасінняподорожника– одні зкращихджерелрозчинноїхарчовоїклітковини.Фракціїклітковини,головнимчиномпектини ісмоли, маютьвластивістьзнижувати рівніхолестеринуі глюкози всироватцікрові. Дляпрофілактикисерцево-судиннихзахворювань,а такожхворим надіабет рекомендуєтьсяспоживати неменше 25 гклітковинина день. Упацієнтів зожиріннямдодатковакількістьклітковинивикликаєвідчуттяситості,поліпшуєперистальтикукишечнику,внаслідокчого сприяєсхудненню.

Соєвийлецитин єсумішшюфосфоліпідів,що нормалізуютьметаболізмхолестеринуі позитивновпливають нароботу мозкута нервовоїсистеми.

Бета-ситостерол- рослиннахолестериноподібнаречовина, щоконкурентнимшляхомзнижує йогорівень усироватці.

Риб’ячийжир постачаєполіненасиченіомега-3 жирнікислоти зантисклеротичноюі антитромботичноюдією, щозапобігаютьрозвиткусерцевихзахворювань.За данимиостанніхдосліджень,омега-3 жирнікислотичинять м’якуантидепресивнудію.

Вітаміни А, Сі Е маютьантиоксидантнівластивості,чимзапобігаютьокисненнюполіненасиченихжирнихкислот імодифікаціїліпопротеїдів.

Мікроелементиселен, цинк іхром входятьдо складубагатьохензимів.Завдякиантиоксидантнимвластивостямпротидіютьшкідливимвпливамвільнихрадикалів ізапобігаютьперекисномуокисненнюліпідів.Корисна діяселенупов’язана зучастю всинтезіпростагландиніві в агрегаціїтромбоцитів.Цинкдопомагаєутримувати належнийрівень холестеринуі бере участьу синтезіпростагландинів,якірегулюють утому числіартеріальнийтиск ічастотусерцевихскорочень.Хром якскладовафакторатолерантностіглюкозинормалізуєрівеньглюкози в крові,підвищуєефективністьендогенногоінсуліну, знижуєрівеньзагальногохолестеринуі тригліцеридів,унаслідокчогозменшуєтьсявірогідністьрозвиткузахворюваньсерця.

Фолієвакислота,вітаміни В6і В12 єосновнимикофакторамиметаболізмугомоцистеїну.В осіб згіпергомоцистеїнемієюіснуєпідвищенийризикрозвиткуатеросклерозу,і тому їмпотрібнододатковоприйматифолієвукислоту і вітамінигрупи В.

Нікотинамідсприятливовпливає наліпіднийпрофіль,знижуєрівеньхолестеринуі тригліцеридів,у той же часпідвищуєрівень ЛПВЩ.У складінікотинамід-аденін-динуклеотидуінікотинамід-аденін-динуклеотидфосфатузабезпечуєбіосинтез жирнихкислот істероїдів тавнутрішньоклітиннедихання.

 

Показаннядлязастосування. Якдоповненнядієтотерапіїдля профілактикисерцево-судиннихзахворюваньі атеросклерозу;для корекціїдієти занаявностіфакторів ризикуІХС(артеріальнагіпертензія,ожиріння,гіперліпідемія);припорушенняхобміну ліпідів(цукровийдіабет,недостатністьфункціїпечінки,гіперхолестеринемія,гіпергомоцистеїнемія,ожиріння),для реабілітаціїпісляінфарктуміокарда,інсульту; длязапобіганнярозвиткуожиріння удорослих талітніх осіб.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату, досої таарахісу;гіперкальціємія,гіперкальціурія,ниркованедостатність,хронічнийгломерулонефрит,нефролітіаз,саркоїдоз ванамнезі, активнаформатуберкульозулегенів,гіпервітамінозА, Е і Д,непереносимістьфруктози, синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,тромбофлебіт,порушенняобмінузаліза абоміді,вираженіпорушенняфункціїнирок, подагра,гіперурикемія,еритремія,еритроцитоз,тромбоемболії,тиреотоксикоз,декомпенсованасерцеванедостатність,активна пептичнавиразкашлунка тадванадцятипалоїкишки (узв'язку зможливимпідвищеннямкислотностішлунковогосоку),одночаснийприйомретиноїдів,селену.

Нет аналогов