Рецептурный
ЦЕЛЬ Т АМП. 2МЛ №10
911.50 грн.
Рецептурный
МУКОЗА КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
656.50 грн.
Рецептурный
ЦЕРЕБРУМ КОМПОЗИТУМ Н АМП. №5
650.80 грн.
Рецептурный
ДИСКУС КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
642.15 грн.
Рецептурный
СОЛИДАГО КОМПОЗ. С АМП. 2,2МЛ №5
632.75 грн.
Рецептурный
КОР СУИС КОМПОЗИТУМ Н АМП. №5
582.90 грн.
Рецептурный
ТЕСТИС КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
569.55 грн.
Рецептурный
ГЕПАР КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
564.50 грн.
Рецептурный
ПЛАЦЕНТА КОМПОЗИТУМ ИН. 2,2МЛ №5
563.45 грн.
Рецептурный
ОВАРИУМ КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
559.40 грн.
Рецептурный
ТРАУМЕЛЬ С АМП. 2,2МЛ №5
435.15 грн.
Рецептурный
КОЭНЗИМ КОМПОЗИТУМ АМП. 2,2МЛ №5
384.50 грн.
Рецептурный
ВЕРТИГОХЕЕЛЬ АМП. 1,1МЛ №5
384.00 грн.
Рецептурный
ЭНГИСТОЛ АМП. 1,1МЛ №5
365.15 грн.
ХОМВИО-ПРОСТАН КАПЛИ 50МЛ НДС

ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
313.90 грн.
ХОМВИО-НЕРВИН ТАБ. №50

ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
303.10 грн.
ХОМВИО-РЕВМАН КАПЛИ 50МЛ

ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
296.65 грн.
ХОМВИО-ТЕНЗИН ТАБ. №100

ХОМВИОРА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
295.85 грн.
ГАЛСТЕНА ТАБ. №48

РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
293.90 грн.