Telegram BotViridis Bot

Киев
Все аптеки
Киев
Все аптеки
ЭСМИН КАПС. №30 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 11656
Внешний вид упаковки может отличаться от фото на сайте

ЭСМИН КАПС. №30

Не в наличии

Артикул:8847

Действующее вещество

кислоти мефенамінової у перерахуванні на 100 % суху речовину 85 мг; заліза (у вигляді заліза (ІІІ) хлориду 6-водного) 3 мг; цинку (у вигляді цинку хлориду) 4 мг; марганцю (у вигляді марганцю (ІІ) хлориду 4-водного) 0,8 мг; міді (у вигляді міді (ІІ) хлориду 2-водної) 0,7 мг; кобальту (у вигляді кобальту (ІІ) хлориду 6-водного) 0,07 мг; хрому (у вигляді хрому (ІІІ) хлориду 6-водного) 0,07 мг; селену (у вигляді натрію селенистокислого) 0,05 мг; молібдену (у вигляді натрію молібденовокислого 2-водного) 0,07 мг; ванадію (у вигляді амонію ванадієвокислого мета) 0,01 мг

Производитель

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

 • Характеристики

  Условия отпуска

  Без рецепта;

  Производитель

  КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД;

 • Инструкция

  Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения полной информации смотрите инструкцию производителя.

  ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

  ЕСМІН®

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючіречовини: 1 капсуламіститькислотимефенаміновоїу перерахуванніна 100 % сухуречовину 85 мг;заліза (увиглядізаліза (ІІІ)хлориду6-водного) 3 мг;цинку (увиглядіцинкухлориду) 4 мг;марганцю (увигляді марганцю(ІІ) хлориду4-водного) 0,8 мг;міді (у виглядіміді (ІІ)хлориду2-водної) 0,7 мг;кобальту (у виглядікобальту (ІІ)хлориду6-водного) 0,07 мг;хрому (увиглядіхрому (ІІІ)хлориду6-водного) 0,07 мг;селену (увиглядінатріюселенистокислого)  0,05 мг;молібдену (увиглядінатрію молібденовокислого2-водного) 0,07 мг;ванадію (у виглядіамоніюванадієвокислогомета) 0,01 мг;

  допоміжніречовини: крохмалькартопляний,лактозимоногідрат,сахароза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натрію гідроксид,кальціюстеарат,натріюлаурилсульфат.

   

  Лікарськаформа. Капсулитверді.

  Твердіжелатиновікапсули № 1 зкришечкою і корпусомбордовогокольору.Вміст капсули– порошок темно-сірогокольору зіслабкимфіолетовимвідтінком, зісвітлимивкрапленнями.

   

  Назваімісцезнаходженнявиробника. ПАТ"Київськийвітаміннийзавод".

  Україна,04073,  м.Київ, вул.Копилівська,38. 

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратимінералів.Код АТС А12С Х.

  Есмін® –полімікроелементнийпрепарат.Міститьесенціальні(життєво необхідні)мікроелементи:залізо, мідь,цинк, кобальт,марганець,хром,ванадій,молібден,селен увиглядікомплекснихсполук та простихсолей.Кислотамефенамінова,що входить доскладупрепарату,індукуєвиробленняінтерферонута утворює змікроелементамихелатнікомплекси,які добревсмоктуютьсявшлунково-кишковомутракті. Есмін® маєвисокубіодоступність,не проявляєкумулятивнихвластивостей,не чинитьімунотоксичної,місцевоподразнювальної,алергізувальної,ульцерогенної,ембріотоксичноїі тератогенноїдії. Склад ібіологічнозбалансованеспіввідношенняінгредієнтівЕсмін®зумовлюютьвисокийтерапевтичнийефект припорушенняхгемопоезурізногогенезу, тромбоцитопеніїталейкопенії,чинять вираженуфармакологічнудію відноснообміннихпроцесів приметалоферментномудисбалансі,якісупроводжуютьсяпорушеннямиімунних тарепродуктивнихфункцій,серцево-судиннимизахворюваннями,зниженнямпрацездатності.

  Есмін®бере участь уформуванніколагену таінших білків,що сприяютьпокращаннюструктуришкіри, нігтівта волосся;сприяєнормалізаціїобміну речовин,чинитьантиоксидантнудію. Препаратсприяєнормальномуросту тавідновленнюволосся інігтів.

  Есмін® маєгематопротекторнуактивність вумовах діїіонізуючогоопроміненнятазастосуванняцитостатиків;антиоксидантнівластивості,знижуючи вкрові рівеньмалоновогоальдегіду тадієнових кон’югантів.

  Препаратбезпечнийпритриваломузастосуванні.

   

  Показаннядлязастосування.Надмірневипадінняволосся,порушення ростуі відновленняволоссярізноманітноїетіології,длязміцненнятонкого іламкого волосся,порушенняросту іструктуринігтів.

  Порушеннягемопоезурізногогенезу: залізодефіцитна,гіпопластичнаанемії; крововтрати,спричиненіхірургічнимвтручанням,травмами; хронічнікрововтрати(геморой,рясні або тривалімісячнітощо);анемічнийсиндром при дисемінованихзахворюванняхсполучної тканини.

  Підвищенавтратамікроелементів,спричиненаблюванням,діареєю,посиленимпотовиділенням;дотриманняредукційнихдієт (при ожирінні,цукровомудіабеті таін.); опікова хвороба,гіпохлоргідрія,гемодіаліз.

  Есмін®застосовуютьза схемамилікуванняонкозахворювань,хіміо- іпроменевоїтерапії длязниженняризикурозвиткупобічнихефектів; укомплекснійтерапіїхронічнихзахворюваньдляпідвищенняопірностіорганізму.

  Препаратзастосовуютьприпідвищенійпотребі вмікроелементах:стрес,проживання наекологічнозабрудненихтериторіях,при активнихзаняттяхспортом, припідвищенихфізичнихнавантаженнях,у періодінтенсивногоросту істатевогодозріваннядля дітейвіком від 12років.

   

  Протипоказання. Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,захворювання,щосупроводжуютьсянадлишковимнакопиченняммікроелементівв організмі –хворобаВільсона-Коновалова,гемохроматоз,таласемія,сидеробластнаанемія,хронічнийгемоліз; випадінняволосся,спричиненегормональнимипорушеннями,бактеріальнета грибковеураженнянігтів.

   

  Особливізастереження.Есмін®доцільнозастосовуватиз вітамінамиі полівітаміннимикомплексами,не рекомендуєтьсязастосовуватизпрепаратами,що містять мікроелементи.

  Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам звираженимипорушеннямифункціїпечінки,нирок,шлунково-кишковоготракту,особам, якістраждаютьна гемоглобінопатію.Не слідпоєднуватиприйом препаратувнутрішньо зін'єкційнимвведенняммікроелементів,з повторнимипереливаннямикрові.

  ТерапіяЕсмін® повиннапроводитисьпідконтролемпоказниківкрові(сироватковогозаліза,гемоглобінута ін.).

  Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. У зв'язкуз обмеженоюна сьогодніінформацієюпрепарат нерекомендуютьпризначати вперіодивагітностіта годуваннягруддю.

  Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Препаратне впливає наздатністькеруватиавтотранспортомабо працюватиз іншимимеханізмами.

  Діти.Узв'язку зобмеженою насьогодніінформацієюпрепарат нерекомендуютьпризначати дітямвіком до 12років.

   

  Спосібзастосуваннята дози. Препаратприймаютьвнутрішньопісля їди.

  З профілактичноюметою припідвищенійвтратімікроелементівта припідвищенійпотребі вмікроелементахдорослим ідітям старше12 років слідприймати по 1капсулі надобу.

  Припорушенніпроцесівкровотвореннядорослим ідітям старше12 років – по 1капсулі 1–2рази на добу.Курслікув

 • Отзывы (0)