Telegram BotViridis Bot

Киев
Все аптеки
Киев
Все аптеки
0
грн.
ГЕПА-МЕРЦ КОНЦ. Д/ИНФ. АМП. 10МЛ №10 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 10902
Внешний вид упаковки может отличаться от фото на сайте

ГЕПА-МЕРЦ КОНЦ. Д/ИНФ. АМП. 10МЛ №10

Не в наличии

Артикул:9562

Действующее вещество

онцентрату містять L-орнітину-L-аспартату 5 г

Производитель

МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА

*Цена действительна при заказе на сайте

упаковка

3026.10 грн

ампула

302.61 грн
 • Характеристики

  Условия отпуска

  По рецепту;

  Производитель

  МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА;

  Форма выпуска

  ампула; упаковка;

 • Инструкция

  Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения полной информации смотрите инструкцию производителя.

  УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

   

  ГЕПА-МЕРЦ

   

  Склад:

  діючаречовина: 10 млконцентратумістять L-орнітину-L-аспартату 5 г;

  допоміжнаречовина: водадля ін'єкцій.

   

  Лікарськаформа. Концентратдля розчинудля інфузій.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.Гепатотропніпрепарати.Код АТС А05В А.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання.

  Лікуваннясупутніхзахворюваньі ускладнень,спричиненихпорушеннямдетоксикаційноїфункції печінки(наприклад,при цирозіпечінки) зсимптомамилатентноїабовираженоїпечінкової енцефалопатії,особливопорушеньсвідомості(прекома,кома). 

   

  Протипоказання.

  Гіперчутливістьдо  L-орнітину-L-аспартатуабо до іншихкомпонентівпрепарату.

  Тяжканиркованедостатність(рівень креатинінувище 3 мг/100 млрозглядаєтьсяякорієнтовнавеличина).

   

  Спосібзастосуваннята дози.

  Застосовувативнутрішньовенно.

  Зазвичайдозастановить до4 ампул (40 мл) надобу.

  У разіпрекоми абокоми вводитидо 8 ампул (80 мл)протягом 24годин,залежно відтяжкості стану.

  Передвведеннямвміст ампулдодати до 500 мл інфузійногорозчину, алене слідрозчинятибільше     6ампул у 500 млінфузійногорозчину.

  МаксимальнашвидкістьвведенняL-орнітину-L-аспартатустановить 5г/год (щовідповідаєвмісту    1ампули).

  Курслікуваннявизначаєлікарзалежно відклінічногостанухворого.

  Побічніреакції.

  Збокушлунково-кишковоготракту

  Дужерідко (<1/10000):нудота.

  Рідко(>1/10000, <1/1000):блювання.

  Загаломці симптоми єкороткочаснимиі непотребуютьобов'язковогоприпиненнялікуваннялікарськимпрепаратом. Вонизникають призменшеннідози або швидкостівведенняпрепарату.

  Можливіалергічніреакції.

   

   

  Передозування.

  Дотеперознакінтоксикаціївнаслідок передозуванняL-орнітину-L-аспартатунеспостерігалося.Можливепосилення побічнихефектів. Уразіпередозування рекомендуєтьсясимптоматичнелікування.

   

  Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

  ДаніщодозастосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодвагітностівідсутні. Дослідженняна тваринахіззастосуваннямL-орнітину-L-аспартатудля вивченняйого токсичноговпливу нарепродуктивнуфункцію непроводилися.Отже,застосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодвагітностіслід уникати.

  Однак,якщолікуванняпрепаратомГепа-Мерц уперіодвагітностівважаєтьсянеобхіднимза життєвимипоказаннями,лікарю слід ретельнозважитиспіввідношенняможливийризик дляплода/дитини– очікуванакористь дляматері.

  Невідомо,чи проникає L-орнітин-L-аспартат у груднемолоко. Отже,слід уникатизастосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодгодуваннягруддю.

   

  Діти.

  Досвідзастосуваннядітямобмежений,томупрепарат неслідзастосовуватиу педіатричнійпрактиці.

   

  Особливізаходибезпеки.

  Гепа-Мерц,концентратдляінфузійногорозчину, неслід вводитив артерію.

   

  Особливостізастосування.

  Привведеннівисоких дозпрепаратуГепа-Мерцнеобхідноконтролюватирівень сечовиниу плазмікрові і сечі.

  Припорушенніфункціїпечінкишвидкість інфузіїнеобхідновідрегулювативідповіднодоіндивідуальногостану хворого,щоб запобігтинудоті та блюванню.

   

  Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

  Внаслідокзахворюванняздатністькеруватиавтотранспортомабопрацювати  зіншими  механізмамиможе погіршитисяпід часлікування L-орнітином-Lаспартатом,тому слідуникатитакого виду діяльностіу періодлікування.

   

  Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

  Дослідженнящодовзаємодії непроводилися.Дотепервзаємодіїневідомі.

   

  Фармакологічнівластивості.

  Фармакодинаміка.

  In vivo, дія L-орнітину-L-аспартатузумовленаамінокислотами,орнітином тааспартатом,за допомогоюдвох ключовихметодівдетоксикаціїаміаку: синтезусечовини ісинтезуглутаміну.

  Синтезсечовинивідбуваєтьсяу навколопортальнихгепатоцитах,де орнітинвиступає якактиватордвохферментів:орнітинукарбамоїлтрансферазиі карбамоїлфосфатусинтетази, атакож яксубстрат длясинтезусечовини.

  Синтезглутамінувідбуваєтьсяу навколовенознихгепатоцитах.Зокрема упатологічнихумовахаспартат ідикарбоксилат,включаючипродуктиметаболізмуорнітину, абсорбуютьсяу клітинах івикористовуютьсятам длязв’язуванняаміаку уформі глутаміну.

  Глутамат– цеамінокислота,яка зв'язуєаміак як уфізіологічних,так іпатофізіологічнихумовах.Отримана амінокислотаглутамін є нелишенетоксичноюформою для виведенняаміаку, але йактивуєважл

 • Отзывы (0)