Telegram BotViridis Bot

Киев
Все аптеки
Киев
Все аптеки
РЕННИ ТАБ. ЖЕВ. АПЕЛЬСИН №12 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 14444
Внешний вид упаковки может отличаться от фото на сайте

РЕННИ ТАБ. ЖЕВ. АПЕЛЬСИН №12

Не в наличии

Артикул:9142

0 отзывов

Действующее вещество

680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого

Производитель

БАЙЕР АГ

упаковка

56.60 грн
 • Характеристики

  Условия отпуска

  Без рецепта;

  Производитель

  БАЙЕР АГ;

  Форма выпуска

  упаковка;

 • Инструкция

  Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения полной информации смотрите инструкцию производителя.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

   

  РЕННІ®запельсиновимсмаком

   

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючіречовини: 1таблеткамістить 680 мгкальціюкарбонату (272 мгелементарногокальцію)  та 80 мгмагніюкарбонатуважкого;

  допоміжніречовини: сахароза,крохмалькукурудзянийпрежелатинізований,крохмалькартопляний,тальк, магніюстеарат, оліямінеральналегка, сахариннатрію,апельсиновийароматизатор.

   

  Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

   

  Кремово-білі,квадратнітаблетки зувігнутимиповерхнями,викарбованонапис «RENNIE» зобох боків, запельсиновимзапахом.

   

  Назва імісцезнаходженнявиробника.

  ДельфармГайард, 33 вул.Індастрі, 74240,Гайард,Франція /

  Delpharm Gaillard, 33 rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, France

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Антациди,іншікомбінації.

  КодАТС А02А Х.

   

  Ренні® – цекомбінаціядвохантацидів:кальцію карбонатута магніюкарбонату,які чинять місцевудію зарахунокнейтралізаціїкислотишлунка, що незалежить відсистемноговсмоктування.Кальціюкарбонат маєтривалу тасильнунейтралізуючуактивність.Цей ефектпосилюєтьсязавдякимагнію карбонату,який такожмає потужнунейтралізуючуактивність.Загальнанейтралізуючаємністьпрепарату іn vitro становить16 mEq H+(титруваннядо кінцевоїточки рН 2,5).

  У здоровихволонтерівпочатокнейтралізаціїшвидкий.Призначення 2таблетокРенні®натщепризводилодопідвищеннябільш ніж на 1одиницю рНпротягом 5 хвта значногопідвищеннярН вмістушлунка вищебазової лініїрН, якедосягалосяпротягом  2 хв.

  У шлункукальціюкарбонат тамагніюкарбонатреагують зі шлунковимсоком таутворюютьводу та розчиннімінеральнісолі.

   

  CaCO3           +          2HCl   →        CaCl2             +          H2O                 +          CO2

   

  MgCO3           +          2HCl   →        MgCl2             +          H2O                 +          CO2

   

  Кальцій імагнійможутьвсмоктуватисьу формі своїхрозчиннихсолей. Рівеньабсорбціїкальцію тамагнію з цихсполук залежитьвід дозипрепарату.Максимальнийрівеньабсорбції – 10 %кальцію й 15 – 20 %магнію. У здоровихосібневеликакількістьабсорбованогокальцію ймагніювиводитьсянирками. Припорушенні їхфункціїрівень концентраціїкальцію тамагнію уплазмі крові можезростати. Укишечнику зрозчиннихсолейутворюютьсянерозчиннісполуки, яківидаляютьсяз калом.

   

  Показаннядлязастосування.

  Дорослимта дітямвіком від 15років для полегшеннясимптомів,пов’язаних зпідвищеноюкислотністюшлунковогосоку (наприклад,печія,шлунково-стравохіднийрефлюкс), щопризводятьдо порушеннятравлення тадиспепсії.

   

  Протипоказання.

  -      Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату;

  -      гіперкальцієміята/або стани,що призводятьдогіперкальціємії;

  -      нефролітіаз,зумовленийвідкладеннямкаменів, щомістятькальцій;

  -      вираженаниркованедостатність (кліренскреатинінунижче 30 мл/хв);

  -      гіпофосфатемія.

   

  Належнізаходибезпеки призастосуванні.

  Якщосимптоми незникають,частковозберігаютьсяабопосилюютьсячерез 10 днівлікування,необхіднопровестиобстеження,щоб з’ясуватиїхню природутапереглянутисхемулікування.КурслікуванняРенні® неповиненперевищувати10 днів.Препарат неслідприйматиодночасно ізвживанням великоїкількостімолока абомолочнихпродуктів.ТривалезастосуванняРенні®можепідвищуватиризикутвореннякаменів унирках. Призастосуваннівід 4 до 5таблеток надень курслікуванняповинен бутикоротким,лікуванняслідприпинитиодразу післязникненнясимптомів.

  Рекомендуєтьсязвернутисядо лікаря вразі: втратимаси тіла,проблем зковтанням абопостійнимвідчуттямдискомфортуу животі,ознакамипорушеньтравлення,якщо вони з’явилисявперше абозмінили свійхарактер,нирковійнедостатності(необхідноконтролюватирівенькальцію тамагнію).

  Кальціюкарбонат тамагніюкарбонат неслідзастосовуватипригіперкальціурії.Цейлікарськийзасібпотрібнозастосовуватизобережністюхворим зпорушеною функцієюнирок. Якщокальціюкарбонат тамагніюкарбонатнеобхіднозастосовуватиу цих хворих,то потрібнорегулярноперевірятивміст рівнякальцію, фосфорута магнію уплазмі крові.

  Хворим зіспадковимизахворюваннями,що супроводжуютьсянепереносимістюфруктози, приглюкозо-галактозніймальабсорбціїабоцукрозно-ізомальтознійнедостатності  неслід застосовуватицей препарат,бо вінмістить 475 мгцукрози. Цетакож слідвраховуватихворим на цукровийдіабет.

   

  Особливізастереження.

  Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю

 • Отзывы (0)