Telegram BotViridis Bot

Киев
Все аптеки
Киев
Все аптеки
0
грн.
РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №20 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
Внешний вид упаковки может отличаться от фото на сайте

РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №20

Не в наличии

Артикул:9435
ID:6339

Действующее вещество

метамізолу натрієва сіль (анальгіну) - 500 мг, пітофенону гідрохлорид – 5,0 мг, фенпіверинію бромід - 0,1 мг

Производитель

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО

*Цена действительна при заказе на сайте

 • Характеристики

  Условия отпуска

  По рецепту;

  Производитель

  КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО;

 • Инструкция

  Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения полной информации смотрите инструкцию производителя.

  УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

   

  Реональгон®(Reonalgon)

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючіречовини: 1таблеткамістить:метамізолунатрієва сіль(анальгіну) - 500мг,пітофенону    гідрохлорид– 5,0 мг,фенпівериніюбромід - 0,1 мг;

  допоміжніречовини: крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

   

  Лікарськаформа. Таблетки.

   

  таблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінкомкольору, ізплоскоюповерхнею,рискою іфаскою.

   

  Назва імісцезнаходженнявиробника.

  ПАТ«Хімфармзавод«Червоназірка».

  61010, Україна, м.Харків, вул.Гордієнківська,1.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.Синтетичніантихолінергічнізасоби вкомбінації заналгетиками.Пітофенон іаналгетики.Код АТС А03D А02.

   

  Реональгон® поєднує аналгетичну,спазмолітичну(папавериноподібну),холінолітичну(атропіноподібну)і деякупротизапальнуактивність.

  Метамізолчинитьвираженуаналгетичнутажарознижувальнудію вкомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорога збудливостів таламусі іпроведеннябольових екстеро-іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамусі формуванняендогеннихпірогенів.

  Фенпіверинійчинитьпомірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудію, зменшуєтонус і моторикугладкоїмускулатуришлунка,кишок, жовчнихісечовивіднихшляхів.

  Пітофенончинитьпапавериноподібнудію насудинну йпозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

  Дляметамізолухарактернашвидка таповнарезорбція.Через 30 хвпіслявнутрішньогозастосуванняв сироватцівиявляютьсякількості,якістановлять 5 %максимальноїсироватковоїконцентрації.Частковозв’язуєтьсяз білкамиплазми. Ворганізміпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформації.При цьомуйого основніметаболіти фармакологічноактивні.Елімінуєтьсяіз сечею уформіметаболітів.Лише 3 %кількості,яка виділяється,являє собоюнезміненийметамізол. Наступіньбіотрансформаціївпливає і генетичнозумовленийтипацетилювання.Окремікомпонентививодяться згрудним молоком.

   

  Показаннядлязастосування.

  Симптоматичнелікування слабкота помірновираженогобольового синдромупри спазмахгладких м’язіввнутрішніхорганів:

  ·        нирковаколіка та запальнізахворюваннясечовивіднихшляхів, якіперебігаютьз болем тадизурійними розладами;

  ·        спазмишлунка такишечнику,печінковаколіка,дискінезіїжовчнихшляхів;

  ·        спастичнадисменорея.

   

  Протипоказання.

  Підвищеначутливістьдометамізолу,до похіднихпіразолонута/або добудь-якогокомпоненталікарськогозасобу.Шлунково-кишкованепрохідністьта мегаколон;атоніяжовчного абосечовогоміхура; тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки;зміна складупериферичноїкрові(агранулоцитоз,лейкопенія);захворюваннякрові (анеміябудь-якоїетіології,цитостатичначиінфекційнанейтропенія);дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;порфірія печінки;закритокутоваглаукома;підозра нагострухірургічнупатологію;бронхіальнаастма;колаптоїдністани;тахіаритмія; гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі.

   

  Особливізастереження.

  Препарат зобережністюзастосовують:

  – припорушенніфункціїнирок та/абопечінки;

  – призахворюванняхшлунка(ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стенозпілоричноговідділушлунка);

  – присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

  – прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Реональгон® підвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

  – занаявностігіпертиреозу;

  – припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійнійсерцевійнедостатності;

  – занаявностіданих прогіперчутливістьдонестероїднихпротизапальнихзасобів та/абоненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявівалергії (алергічнийриніт).

  ПритриваломузастосуванніРеональгону® необхідноперевірятистанпериферичноїкрові тафункціїпечінки.

  Препаратможевплинути напсихофізичнийстанпацієнтівприодночасномузастосуванніз алкоголемтамедикk

 • Отзывы (0)