Киев
Все аптеки
Киев
Все аптеки
ТРИПСИДАН СИРОП 100МЛ
ID: 7782
Внешний вид упаковки может отличаться от фото на сайте

ТРИПСИДАН СИРОП 100МЛ

Не в наличии

Артикул:8218

0 отзывов

Действующее вещество

опу містять екстракти та витяжки з лікарських рослин: пагонів центели азіатської (Сentella asiatica) 220 мг, пагонів брахми (Herpestis monniera) 65 мг, пагонів вітанії снодійної (Withania somnifera) 110 мг, пагонів березки багатостебельчастої (Convolvulus pluricaulis) 110 мг, коріння нардостахісу великоквіткового (Nardostachys jatamansi) 110 мг, коріння валеріани валлічі (Valeriana wallichi) 48 мг, пагонів ембелії (Embelia ribes) 20 мг, насіння мигдалю гіркого (Prunus amigdalus) 20 мг, кореневища лепехи звичайної (Acorus calamus) 40 мг, плодів терміналії хебули (Terminalia Chebula) 20 мг, насіння ембліки лікарської (Emblica officinalis) 20 мг, плодів тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) 20 мг, насіння деревогубця (Celastrus Pannculata) 20 мг, кори ориксилюма індійського (Oroxylum indicum) 20 мг, коріння/насіння бобів оксамитових (Mucuna prurita) 2 мг, насіння кардамону справжнього (Elettaria cardamomum) 1 мг, кори терміналії арджуни (Terminalia arjuna) 1 мг, квіток/плод

Производитель

НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС

 • Характеристики

  Условия отпуска

  Без рецепта;

  Производитель

  НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС;

 • Инструкция

  Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения полной информации смотрите инструкцию производителя.

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

  ТРИПСИДАН

   (TRYPSIDAN)

  Складлікарськогозасобу.

  Діючіречовини: 5млсиропумістять  екстракт(1: 8) із суміші лікарськихрослин:пагонівцентелиазіатської(Сentella asiatica) 220 мг, пагонівбрахми (Herpestis monniera) 65мг, пагоніввітаніїснодійної (Withaniasomnifera) 110 мг, пагонівберезкибагатостебельчастої(Convolvulus pluricaulis) 110 мг,коріннянардостахісувеликоквіткового(Nardostachys jatamansi) 110 мг,коріннявалеріаниваллічі (Valeriana wallichi) 48мг, пагонівембелії  (Embelia ribes) 20 мг,насіннямигдалюгіркого (Prunus amigdalus) 20мг,кореневищалепехи звичайної  (Acorus calamus) 40 мг,плодів терміналіїхебули (Terminalia Chebula) 20мг, насінняембліки лікарської(Emblica officinalis) 20 мг,плодівтиноспорисерцелистої  (Tinospora cordifolia) 20мг, насіннядеревогубця(Celastrus Pannculata) 20 мг, кори ориксилюмаіндійського(Oroxylum indicum) 20 мг,коріння/насіннябобівоксамитових(Mucuna prurita) 2 мг,насіння кардамонусправжнього(Elettaria cardamomum) 1 мг, коритерміналіїарджуни (Terminalia arjuna) 1мг,квіток/плодівфенхелязвичайного(Foeniculum vulgare) 1 мг,корінняпуераріїбульбоподібної(Pueria tuberosa)  1 мг,клубнівзозулинцячоловічого (Orchismasculs) 1 мг,кореневищаімбирулікарського(Zingiber officinale) 1 мг, насіннятерміналіїбелерики (Terminalia belerica)1 мг, плодівмускатникадухмяного (Myristicafragrans) 1 мг, плодівгвоздики (Syzgium aromaticum) 1мг;

  допоміжніречовини: цукор кондитерський,натріюбензоат (Е 211),натріюметилпарабен           (Е 219), натріюпропілпарабен(Е 217),ароматизаторванільний(етилванілін,ванілін).

   

  Лікарськаформа. Сироп.

   

  Сиропоподібнарідинатемно-коричневогокольору, зхарактернимзапахом,солодка на смак.

   

  Назваімісцезнаходженнявиробника. СурьяХербелЛімітед.

  С-33, Сектор-59,Нойда, ГаутамБудха Нагар,Індія.

   

  Назва імісцезнаходженнязаявника. АМЕРІКЕННОРТОНКОРПОРЕЙШН.

  1570Сан-ТомасЕквіно Роуд, 18,Сан-Хосе, СА 95130,США.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Комбінаціяснодійних таседативнихзасобів.

  Код АТС N05C M50**.

   

  Фармакологічнівластивості. Препаратмаєвираженийседативний,анксіолітичний,спазмолітичний,судинорозширювальнийі снодійнийефекти,поліпшує циркуляціюкрові,підвищуєапетит, сприяєзасвоєннювітамінів.Препаратсприяє нормалізаціїдіяльностінервовоїсистемипісляперенесенихзахворювань,чинить протиастенічнудію.

  Діє яккардіопротектор,розслаблюєгладкумускулатуру. Лікувальнадіявиявляєтьсяпри систематичномуі триваломукурсовомулікуванні.

  Усіскладовіпрепаратуполіпшуютьциркуляціюкрові,сприяютьзасвоєннювітамінів імікроелементів,а такожпроявляютьпротианемічну  дію інормалізуютьметаболізм.Препарат непорушуєнормальної фазовоїструктурисну.

  Центелаазіатська (Сentellaasiatica) маєседативну,кардіотонічну,ноотропнудію,відновлюєенергетичнізапаси організму.Крім того,вона маєдодатковийефект: антисептичний,діуретичний,відхаркуючий.

  Брахма(Herpestis monniera) тонізуєнервовусистему,покращуєпам’ять, а такожмаєседативнийефект.

  Вітаніяснодійна (Withania somnifera)маєантистресовудію, покращуємозковудіяльність.

  Березкабагатостебельчаста(Convolvulus pluricaulis) зменшуютьнеспокій, покращуєкороткостроковутадовгостроковупам’ять.

  Нардостахісвеликоквітковий(Nardostachysjatamansi) має седативнудію, а такожвиявляєантисептичний,діуретичний,молокогіннийефект.

  Валеріанаваллічі (Valeriana wallichi)спричиняєпомірно вираженийседативнийефект,полегшуєнастанняприродногосну. Седативнийефектвиявляєтьсяповільно. Валеріановакислота маєслабку спазмолітичнудію. Крімтого,комплексбіологічноактивнихречовинвалеріанинадаєжовчогіннудію, посилюєсекреторнуактивністьслизової шлунково-кишковоготракту,сповільнюєсерцевийритм ірозширює коронарнісудини.

  Ембелія  (Embelia ribes) маєадаптогеннудію, захищаєклітинимозку від гіпоксії,а такожрегулюєрівеньхолестеринутатригліцериду.

  Мигдальгіркий (Prunus amigdalus)має заспокійливу,тонізуючудії, а такожвиявляє сечогіннийефект та покращуємозковіфункції.

  Лепехазвичайна (Acorus calamus)маєзаспокійливудію, має спазмолітичний,бронхолітичнийефекти.

  Терміналіяхебула (Terminalia Chebula)має м’яку кардіотонічну,антиоксидантну,омолоджуючудію, а такожзапобігаєпідвищеномутромбоутворенню.

  Емблікалікарська (Emblicaofficinalis) підвищуєзагальнийопірорганізму,має антиоксидантний,гіполіпідемічний,імуномоделюючий,омолоджуючийефект.

  Тиноспорасерцелиста  (Tinospora cordifolia)має імуностимулюючудію, маєспазмолітичний,омолоджуючийефект.

  Деревогубець(Celastrus Pannculata) має седативну,ноотропнудію,нейропротекторний,антиоксидантнийефект.

  Ориксилюміндійський(Oroxylum indicum) маєтонізуючу діютаболезаспокійливийефект.

  Бобиоксамитові (Mucunaprurita) покращуютьмозковудіяльність,виявляютьімуностимулюючий,загальнозміцнювальнийефект.

  Кардамонсправжній (Elettariacardamomum) маєспазмолітину дію.

  Терміналіяарджуна (Terminalia arjuna)має загальнозміцнювальну,гіпотензивнудію, регулюєфункціїсерцево-судинноїсистеми,рівеньхолестеринута тригліцериду.

  Фенхельзвичайний (Foeniculumvulgare) маєзаспокійливудію, стимулюєтравлення.

  Пуераріябульбоподібна(Pueria tuberosa) має загальнозміцнювальну,тонізуючудію, а такождодатковіефекти:серцевийтонік, діуретик.

  Зозулинецьчоловічий (Orchismasculs) має загальнозміцнювальну,тонізуючу діюпринервовомувиснаженні. 

  Імбирлікарський(Zingiber officinale) стимулюєкровообіг,кардіотонік,а також маєспазмолітичний,антиартеріосклеротичний,противиразковийефект.

  Терміналіябелерика (Terminalia belerica)має тонізуючу,загальнозміцнювальнудію, а також єстимулятороммозковоїдіяльності.

  Мускатникдухмяний (Myristica fragrans)маєзаспокійливудію, покращуємозковийкровообіг.

  Гвоздика(Syzgium aromaticum) збуджує апетит,покращуєтравлення,має антисептичнийефект, очищаєкров, зміцнюєсерце.

   

  Показаннядлязастосування. Неврози,щосупроводжуютьсяпідвищеною дратівливістю,тривогою,астенією(підвищеноюстомлюваністю),незначнимидепресивнимирозладами.

  Нервовеперенапруження,виснаження,стресові ситуації,несприятливіемоційністани (конфліктив сім’ї, нароботі тощо).

 • Отзывы (0)