ІНДОВАЗИН ГЕЛЬ 45Г

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ

44.99 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №30

92.87 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №50

134.97 грн.

Рецептурний
АГАПУРИН СР 400 ТАБ. 400МГ №20

98.38 грн.

АСКОРУТИН ТАБ. №50

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

15.15 грн.

Рецептурний
АТОРВАКОР ТАБ. 10МГ №60

111.46 грн.

Рецептурний
БІПРОЛОЛ ТАБ. 5МГ №30

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.

15.94 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛ ТАБ. 5МГ №20

21.83 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ ТАБ. 10МГ №30

65.43 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ ТАБ. 5МГ №20

9.87 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ ТАБ. 10МГ №30

РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ

81.16 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ ТАБ. 5МГ №30

РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ

52.77 грн.