ІНДОВАЗИН ГЕЛЬ 45Г

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ

45.18 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №30

92.92 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №50

135.35 грн.

Рецептурний
АГАПУРИН СР 400 ТАБ. 400МГ №20

98.38 грн.

АСКОРУТИН ТАБ. №10

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

3.00 грн.

АСКОРУТИН ТАБ. №50

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

14.97 грн.

Рецептурний
АТОРВАКОР ТАБ. 10МГ №60

110.92 грн.

Рецептурний
БІПРОЛОЛ ТАБ. 5МГ №30

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.

14.87 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛ ТАБ. 5МГ №20

21.89 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ ТАБ. 10МГ №30

66.35 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ ТАБ. 5МГ №20

9.66 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ ТАБ. 10МГ №30

РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ

86.53 грн.