ІНДОВАЗИН ГЕЛЬ 45Г

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ

45.69 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №30

92.99 грн.

АВЕНЮ ТАБ. 500МГ №50

135.59 грн.

Рецептурний
АГАПУРИН СР 400 ТАБ. 400МГ №20

99.51 грн.

АСКОРУТИН ТАБ. №10

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

3.02 грн.

АСКОРУТИН ТАБ. №50

КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД

15.04 грн.

Рецептурний
АТОРВАКОР ТАБ. 10МГ №60

111.91 грн.

Рецептурний
БІПРОЛОЛ ТАБ. 5МГ №30

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.

16.03 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛ ТАБ. 5МГ №20

22.01 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ ТАБ. 10МГ №30

65.73 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ ТАБ. 5МГ №20

10.07 грн.

Рецептурний
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ ТАБ. 10МГ №30

РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ

73.70 грн.