РЕЦЕПТУРНИЙ
АККАРДИУМ ГРАН.ГОМЕОПАТ.20Г Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

АККАРДИУМ ГРАН.ГОМЕОПАТ.20Г

Артикул: 8743
Бренд: ТАЛИОН-А ООО РОССИЯ
Немає у продажу
Виробник: ТАЛИОН-А ООО РОССИЯ
Міжнародна назва: Comb drug
Зміст: ранул містять біологічно активні речовини: золота металевого (Aurum metallicum) D12 (1х10-7 мг), арніки гірської ( Arnica Montana) D6 (0,1 мг), анамірти кокулюсоподібної (Anamirta cocculus ) D6 (0,1 мг)
Застосування: Комплексна терапіїя стенокардії, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, гострих судинних станах, порушеннях серцево-судинної системи внаслідок надмірних психофізичних навантажень.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

Аккардіум

(Accardium)

 

Загальнахарактеристика:

основніфізико-хімічнівластивості:одноріднігранули,правильноїкулястої форми,білогокольору зсірим абокремовим відтінком,без запаху;

склад: 100 г гранулмістятьбіологічноактивніречовини: золотаметалевого (Aurum metallicum) D12 (1х10-7 мг),арніки гірської ( Arnica Montana) D6 (0,1 мг), анаміртикокулюсоподібної(Anamirta cocculus ) D6 (0,1 мг);

допоміжніречовини: крупкацукрова.

 

Формавипуску. Гранулигомеопатичні.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплекснігомеопатичніпрепарати.

 

Фармакологічнівластивості.

Прифункціональнихсерцево-судиннихрозладахпрепаратсправляєантиангінальнийефект. Комплекснийгомеопатичнийпрепарат із компонентіврослинноготамінеральногопоходження.Терапевтичнадіякомплексногогомеопатичногопрепаратупояснюєтьсядієюкомпонентів,що входять дойого складу.Арнікагірська в гомеопатіїзастосовуєтьсядлялікування болюу ділянцісерця та болюіншоїлокалізаціїрізного походження,фізичноїперевтоми,фізичному іпсихологічномувиснаженні,при посттравматичнихстанах,постінфарктнихстанах,артеріальнійгіпертензії,порушеннях серцево-судинноїсистеми,гострихпорушенняхмозковогокровообігу.Анаміртакокулюсоподібназастосовуєтьсяприартеріальнійлабільності,брадикардії,слабкості,запамороченні,перевтомі.Золотометалеве вгомеопатіїширокозастосовуєтьсяприартеріальнійгіпертензії,атеросклерозі,стенокардії,ішемії,діенцефальнихпорушеннях.

Фармакокінетика.Для гомеопатичнихпрепаратів невивчається.

 

Показаннядлязастосування.Дорослиму складікомплексноїтерапії стенокардії,ішемічноїхворобисерця, артеріальноїгіпертензії,гострихсудинних станах,порушенняхсерцево-судинноїсистемивнаслідокнадмірнихпсихофізичнихнавантажень.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратзастосовуютьпо 10 гранул 2рази на добу,під язик доповногорозчинення,  запівгодини доїди або черезгодину післяїди.Тривалістькурсу лікування визначаєтьсяіндивідуальноі в середньомустановить 21день.

 

Побічнадія. Побічніефекти йалергічніреакції невиявлені.

 

Протипоказання.Немає.

 

Передозування.Відомостейщодовипадківпередозуваннянемає.

 

Особливостізастосування.Підчаслікуванняпрепаратомслід утримуватисяпротягом 1години відприйманняалкогольнихнапоїв, кави.

Застосуванняпрепарату удітейстаршого вікуі вагітнихможливо лишеза призначеннямлікаря занаявностіспеціальнихпоказань іпід обов’язковимлікарськимконтролем.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Можливеприйманняпрепарату вкомплексі знітритами табета-адреноблокаторамиз інтерваломне менше 30 хв.

 

Умовита термінзберігання. Зберігати внедоступномудля дітей,захищеномувід світламісці притемпературіне вище 25ºС.Термінпридатності– 2 роки.

 

Умовивідпуску. Безрецепта.

 

Упаковка.По 20 ггранул уфлаконах-крапельницях.

 

Виробник.ТОВ„ТАЛІОН – А”.

 

Адреса. РосійськаФедерація, 107370,Москва,Відкрите шосе,12, буд. 35.

 

 

Немає аналогів