АУРОКАРД КРАПЛІ 30МЛ Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

АУРОКАРД КРАПЛІ 30МЛ

Артикул: 8700
Бренд: НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Немає у продажу
Виробник: НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Міжнародна назва: Comb drug
Зміст: Arnica  0,005 г, Aurum chloratum D4 0,1 г, Convallaria majalis D1 0,1 г, Crataegus  0,4 г, Ignatia D4 0,1 г;
Застосування: У комплексному лік-ні серцевої недостат ності легкого й середнього ступеня тяжкос ті, стенокардії, що супроводжується задиш кою, відчуттям здавлювання і тяжкості в ді лянці серця.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

АУРОКАРД

(AUROCARDâ)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 грозчинумістить  Arnica  Ø 0,005 г, Aurumchloratum D4 0,1 г,Convallaria majalis D1 0,1 г, Crataegus Ø 0,4 г, Ignatia D40,1 г;

допоміжніречовини:сахароза,етанол 96 %, водаочищена.

 

Лікарськаформа. Розчиноральний.

 Темно-коричневогокольорурідина ззапахомалкоголю,пряним,землистим.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ДойчеХомеопаті-УніонДХУ-АрцнайміттельГмбХ & Ко. КГ

Оттоштрассе24, 76227 Карлсруе,Німеччина.

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Аурокардмістить п'ятьокремихінгредієнтів,які доповнюютьодин одногоприлікуваннісерцевоїнедостатностілегкогоступенятяжкості.Такіінгредієнти,як Crataegus, Aurum chloratum і Arnicaефективніпринедостатньомукровопостачаннісерця(коронарнанедостатність),зумовленомуатеросклерозом.Вони виявляють стимулювальнийефект прислабкостісерцевогом'язу. Крімтого, ціінгредієнтимаютьстійкийтерапевтичний  ефектпри такихсимптомах якприскоренесерцебиття,слабкість,нерівномірнийпульс. Convallariaуспішнозастосовуєтьсяпри серцевійслабкості і порушенняхритму серця. Ignatiaвпливаєнасампереднапсихо-емоційнірозлади, якіможутьпроявлятисяу формі соматичних(кардіальних)порушень.

 

Показаннядлязастосування. Укомплексномулікуваннісерцевоїнедостатностілегкогоступенятяжкості.

 

Протипоказання. Препаратпротипоказанийпацієнтам звідомоюгіперчутливістюдо рослин родиниAsteraceae(складноцвітих)або до іншихінгредієнтівпрепарату, атакож притерапіїсерцевими глікозидами(наприклад,дигітоксин,дигоксин),пригіпокаліємії,при вираженійартеріальнійгіпотензіі ібрадикардіі.

Препаратмістить 48 об. %спирту, томуйого не можнаприйматипацієнтам,якістраждають наалкоголізм.

 

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратміститьсерцевіглікозиди.Черезпідвищенучутливістьдо серцевихглікозидівзастосуванняпрепаратупацієнтам,якістраждаютьна порушення роботипечінки, абонирок,гіпотиреоз,кисневунедостатність(гіпоксія),міокардити, післясерцевогонападу абопорушеннякислотно-лужноїрівноваги таелектролітногобалансу (наприклад,гіперкаліємія),маєпроводитися піднаглядомлікаря.

Примітка:чутливістьдоглікозидів упацієнтівможевідрізнятися.

Зобережністюпризначатипрепаратпацієнтам ізпорушеннямсерцевоїпровідності, атакожпацієнтам,якіотримуютьвнутрішньовеннопрепаратикальцію.Таким хворимприйматипрепаратслід тількипід наглядомлікаря.

Необхіднозвернутисядо лікаря,якщо симптомизахворюваннянеполіпшуються,зберігаютьсяпротягом 6тижнів або увипадку стійкогонабряку ніг.

Препарат непризначенийдля лікуваннядекомпенсованоїсерцевої недостатності.

Препаратмістить 48 об. %спирту ісахарозу (цукор).

Призастосуваннігомеопатичнихлікарськихзасобівможливетимчасовепервинне погіршеннясимптомівзахворювання.У цьомувипадку підконтролемлікаря слідзменшитидозу ічастотузастосуванняпрепарату іпіслязменшеннянебажанихсимптомів,відновитиприйомпрепаратувідповіднодоінструкції. Уразівираженогопервинногопогіршення,щосупроводжуєтьсяпоганоюпереносимістюпрепарату,пацієнту слідприпинитийогозастосуваннятазвернутисядо лікаря.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратпротипоказанийу період  вагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.Водіямтехнічнихзасобів таособам, якіпрацюють зіскладнимимеханізмами,слід бутиобережними зогляду нанаявність упрепаратіетанолу.

 

Діти.Препарат неможнаприйматидітям.

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимприймати по 5крапельрозчину 1-3рази на добу.Максимальнадобова дозастановить 15крапель, томущо препаратміститьсерцевіглікозиди.

Розчинслідприймати запівгодини доабо черезпівгодинипісляприйому  їжі, тримаючийого якийсьчас у ротіперед ковтанням.При необхідностіпрепаратможнарозчинити уневеликійкількостіводи.

Тривалістьлікуваннявизначаєтьсяперебігомзахворюваннятахарактеромкомплексноїтерапії.

Нерекомендуєтьсязастосовуватипрепаратбільшекількохтижнів, непроконсультувавшисьз лікарем(див. такожрозділ«Належнізаходибезпеки призастосуванні»).

 

Передозування.Застосуваннявеликоїкількостіпрепаратуможепризвести доінтоксикаціїсерцевимиглікозидамиконваліїтравневої.При передозуваннісерцевимиглікозидамиконваліїтравневоїможуть розвинутисятакі самісимптоми, щой при інтоксикаціїалкалоїдаминаперстянки.До основнихсимптомівпередозуванняналежать порушеннясерцевогоритму, нудотаі блювання, розладизору,запаморочення,сплутаність свідомостітагалюцинації.

Припередозуванні  діючоюречовиною Crataegusможливевиникнення:сонливості,брадикардії,зниженняартеріальноготиску.

У разіпередозуваннянеобхіднонегайно звернутисядо лікаря дляпроведенняналежноголікуванняпринеобхідності.

Послідовністьтерапевтичнихзаходів припередозуваннізалежить відступеняінтоксикації.При легкомуступеніпередозуваннядостатньоп

Немає аналогів