РЕЦЕПТУРНИЙ
ОРОФЕР КАПС. №40 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

ОРОФЕР КАПС. №40

Артикул: 8778
Бренд: ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
Немає у продажу
Виробник: ЭМКЙОР ФАРМАСЬЮТ.,ЛТД
УВС: B03AD
Міжнародна назва: Comb drug
Зміст: заліза (ІІІ) гідроксиду полімальтозний комплекс (у перерахунку на елементарне залізо) 100 мг; кислота фолієва 550 мкг
Застосування: Лікування і профілактика залізодефіцитної анемії з дефіцитом фолієвої кислоти (у тому числі на фоні вагітності і лактації), пов'язаної з порушенням всмоктування заліза із шлунково-кишкового тракту, тривалими кровотечами, неправильним харчуванням.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОРОФЕР

(OROFER)

 

Cклад:

1 капсуламіститьзаліза (ІІІ)гідроксидуполімальтознийкомплекс (уперерахункуна елементарнезалізо) 100 мг;кислотафолієва 550 мкг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,магніюстеарат, оліямінеральна,натріюлаурилсульфат;

cкладоболонкикапсули:натріюлаурилсульфат,желатин,метипарагідроксибензоат

(Е 218), пропілпарагідроксибензоат  (Е 216),  понсо  4R (Е 124),кармоїзин (Е 122),титанудіоксид (Е 171)

 

Лікарськаформа. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.  

Антианемічнізасоби.Комплексніпрепарати,які містятьзалізо іфолієвукислоту.

Код АТС В03А D.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Лікування іпрофілактиказалізодефіцитноїанемії здефіцитомфолієвоїкислоти (у томучислі до, уперіодвагітності ігодуваннягруддю),пов’язаної зпорушеннямвсмоктуваннязаліза зтравноготракту,тривалимикровотечами,неправильнимхарчуванням.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо активнихкомпонентівабо до іншихкомпонентівпрепарату. Надлишокзаліза(гемосидероз,гемохроматоз), інші видианемій, щопоходять невід нестачізаліза (гемолітичнаанемія,апластичнаанемія, сидероахрестичнаанемія, залізорефрактернаанемія;анемія при свинцевомуотруєнні, таласеміятощо),стеноз стравоходута/або іншіобструктивнізахворюванняшлунково-кишковоготракту;дивертикулкишечника,кишкованепрохідність,регулярнігемотрансфузії,одночаснезастосуванняпарентеральнихформ заліза.Діти віком 12років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозуваннятатривалістьлікуваннявизначаєтьсязалежно відступенявираженостізахворювання.Капсулиприйматинатще,запиваючивеликоюкількістюводи.Звичайнадоза для дорослихта дітейстарше 12роківстановить 1капсулу 1 - 2рази на добуза 1 годину довживання їжі.Підтримуючелікування – 4тижні після досягненнянормальноїконцентраціїзаліза ігемоглобінуу сироватцікрові. Для жіноку періодвагітностіабогодуваннягруддю дозитакі ж самі,як і длядорослих.Вагітнимвартопродовжитиприйомпрепарату післянормалізаціїрівнягемоглобінудо пологів удозі 1капсула надобу.

Тривалістьлікуванняможестановити до5 місяців.

Увипадкуклінічновираженогодефіциту залізанормалізаціярівнягемоглобінудосягаєтьсялише через 3 - 5місяцівпісля початкулікування.

Дляпрофілактикинестачізаліза іфолієвоїкислотипризначаютьпо 1 капсуліщодня.

 

 

 

Побічніреакції.

Збокутравного тракту: біль вепігастрії,гастралгія,  відчуттяпереповненняв епігастрії,животі, нудота,блювання,забарвленнявипорожненняв чорнийколір, діареяабо запор,метеоризм,потемніннязубів.

Восіб зпідвищеноючутливістюможливі алергічніреакціїрізноїтяжкості,шкірні висипання,кропив’янка, почервоніннящкіри,свербіж,анафілаксія,бронхоспазм,гіпертермія.

Інші: приливи,загальна слабкість.

Триваленевиправданезастосуванняможе призвестидо запору тагемосидерозу.

 

Передозування.

Застосуваннярекомендованихдоз не може призвестидо надлишкузаліза ворганізмі.

Приперевищеннірекомендованихдоз можливіявищапередозування.Можливопосиленняпобічної дії.

Симптоми:гострепередозуваннязаліза можеспричинитинудоту іблювання, а втяжкихвипадках –колапс ілетальнийнаслідок.Летальною дозоюелементарногозалізавважається 180 -300 мг/кг маситіла. Однакдля деякихпацієнтів дозаелементарногозаліза 30 мг/кгможе бутитоксичною.

Симптомигострогоотруєннязалізом можутьвиявитисяпротягом 10 - 60 хвабо черезкілька годин.Можливі біль уживоті, вепігастральнійділянці, нудота,діарея іззеленим і вподальшомудьогтеподібнимивипорожненнями, меленою,  блюваннямі блюванням зкров’ю, щоможутьсупроводжуватисясонливістю, слабкістю,блідістюшкірнихпокривів, холоднимлипким потом,акроціанозом,ціанозом,  слабкимпульсом,летаргією,зниженнямартеріальноготиску,серцебиттям, втомою,шоком ікомою, сплутаністюсвідомості,симптомами гіпервентиляції,гіпертермією,парестезією, некрозомслизовоїоболонки травноготракту,судомами. 

Приблизночерез 4 - 6 годинзазвичайнастає ремісія.У подальшомучерез 12 - 48 годинможерозвинутисясильний шок,який будесупроводжуватисядиханнямЧейн-Стокса,олігурією,токсичноюпечінковоюнедостатністюта коагулопатією.

У зв’язку зможливимитоксичнимиефектамипередозуванняпацієнтунеобхіднонадатинегайнумедичнудопомогу.Уповільнене вивільненнязаліза можезатриматийого надмірневсмоктуванняі надатибільше часудля проведенняконтрзаходів.Привипадковомуприйомібільшоїкількостітаблетокхворому слідвживати сиріяйця тамолоко, щопризведе доутворення ушлунково-кишковомутракті нерозчиннихсполукзаліза ісприятимевидаленнюйого зорганізму.Прийнятітаблетки можнавидалити зішлунка,викликаючи ухворогоблювання.

Специфічнатерапія: блювотунеобхідноперевіритина наявністькапсул. Якщодостатнякількістькапсул невилучена,  необхідно провести промивання шлунка 0,9 %розчиномнатріюхлориду або 1 %воднимрозчиномкарбонатунатрію і застосуватипроноснийзасіб.Необхіднопровестирентгеноскопічнедослідженнячеревноїпорожнинидлявстановленнякількостітаблеток, щозалишилися.Якщозастосованіметодивидаленнятаблеток недали бажанихрезультатів,може знадобитисяхірургічневтручання.

Найкращимметодомоцінкитяжкостістану євстановленнявмістузаліза всироватці кровіізалізоєднальноїздатностісироватки(ЗЗЗС) крові.Якщо рівеньзаліза всироватцівище, ніжЗЗЗС, є ймовірністьсистемногоотруєння.

Може бутинеобхіднимзастосуваннядефероксаміну.Хелатнутерапіюдефероксаміномнеобхіднопроводити,якщо:

– булаприйнятапотенційнолетальнадоза (180 - 300 мг/кг ібільше);

– концентраціїзаліза всироватціпонад 400 - 500 мг/дл;

–концентраціязаліза всироватціперевищуюєЗЗЗС і/або занаявності упацієнтів тяжкихсимптомівінтоксикаціїзалізом: кома,шок.

Пригострихотруєнняхдлязв’язуваннязаліза, якеще невсмокталосяз травноготракту,призначаютьвнутрішньо 5 -10 гпрепарату(вміст 10 - 20 ампулрозчиняють упитній воді).Для видаленнязаліза, щовсмокталося,дефероксамінвводятьвнутрішньом’язовопо 1 - 2 гкожні 3 - 12годин. Утяж&#

Немає аналогів