РЕЦЕПТУРНИЙ
АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ ТАБ. 1МГ №50 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ ТАБ. 1МГ №50

Артикул: 8397
Бренд: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Немає у продажу
Виробник: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
УВС: H03CA
Міжнародна назва: Potassium iodide
Зміст: калію йодиду 1 мг
Застосування: Профілактика і лікування ендемічного зобу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ

(Antistrumin-Darnitsa)

 

 

Склад:

діючаречовина: potassium iodide;

1таблеткамістить:калію йодиду1 мг;

допоміжніречовини: цукоркристалічний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:таблеткибілого абомайже білогокольору, зжовтуватимвідтінком,плоскоциліндричноїформи зфаскою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратийоду, якізастосовуютьпри захворюванняхщитовидноїзалози. КодАТХ Н03С А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Йод – цежиттєвонеобхідниймікроелемент,який входитьдо складугормонів щитовидноїзалози –тироксину (Т4)татрийодтироніну(Т3), щозабезпечуєїї нормальнефункціонування.

Принадходженнійодидів доклітинепітеліюфолікулів щитовидноїзалози підвпливомферментуйодид-пероксидазивідбуваєтьсяокисненняйоду з утвореннямелементарногойоду.Речовинавступає вреакціюзаміщення зароматичнимцикломтирозину, урезультатіцьогоутворюютьсятироніни: 3,5-йодпохідне(гормонтироксин – Т4)та 3-йодпохідне(гормонтрийодтиронін– Т3).Тироніниутворюютькомплекс ізбілком тиреоглобуліном,якийдепонуєтьсяу колоїдіфолікула щитовидноїзалози тазберігаєтьсяу такомустані протягомкількох дніві тижнів. Придефіцитійоду цейпроцеспорушується.Йод, якийнадходить доорганізму уфізіологічнихкількостях,запобігаєрозвитку ендемічногозоба,пов’язаногоз нестачеюцьогоелементу вїжі;нормалізуєрозміри щитовидноїзалози удорослихпацієнтів;впливає на показникиспіввідношенняТ3/Т4,рівеньтиреотропногогормону.

Фармакокінетика.

Післяпероральногозастосуванняйод майжеповністювсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику.Протягом 2годин післявсмоктуваннявінрозподіляєтьсяуміжклітинномупросторі;накопичуєтьсяу щитовиднійзалозі,нирках,шлунку, молочнихта слиннихзалозах.Об’ємрозподілу у здоровоїлюдинистановить усередньому 23 літри (38 %маси тіла).Вміст йоду угрудномумолоці, слині,шлунковомусоку у 30 разіввищий за концентраціюу плазмікрові. У щитовиднійзалозіміститься ¾ (10-20мг) усього йоду,щознаходитьсяв організмі.Близько  80 %прийнятогойодувиводиться зорганізму ізсечею черезнирки. Зкаловими масамививодиться 10-15 %.Придосягненнірівноважноїконцентраціїкількістьйоду, що виводиться,пропорційнадо добовогонадходженняз їжею.

 

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактикарозвиткудефіцитуйоду.

Профілактикарецидивуйод-дефіцитногозоба післяхірургічноговидалення, атакож післязавершеннякомплексноголікуванняпрепаратамигормонів щитовидноїзалози.

Лікуваннядифузногоеутиреоїдногозоба.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо йоду абодо одного зіншихкомпонентівпрепарату.Маніфестнийгіпертиреоз.Застосуваннякалію йодидуу дозах, щоперевищують150 мкг йоду надобу, прилатентномугіпертиреозі.Застосуваннякалію йодидуу дозах від 300до 1000 мкг йодуна добу приавтономнійаденомі,фокальних тадифузнихавтономнихвогнищах щитовидноїзалози, завиняткомпередопераційноїйодотерапіїз метоюблокадищитовидноїзалози заПламером.Туберкульозлегенів.Геморагічнийдіатез.ГерпетиформнийдерматитДюринга(синдромДюринга-Брока).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дефіцитйодупідвищує, анадлишок –знижує реакціюна терапіюгіпертиреозутиреостатичнимизасобами, узв’язку з цимпередлікуваннямабо під часлікуваннягіпертиреозуу разіможливостінеобхідноуникатибудь-якогозастосуванняйоду.

Тиреостатичнізасоби, зісвого боку,гальмуютьперехід йодув органічнісполуки у щитовиднійзалозі ітаким чиномможутьспричинятиутвореннязоба.

Поглинанняйодущитовидноюзалозою конкурентнопригнічуєтьсяречовинами,проникненняяких ущитовиднузалозувідбуваєтьсяза таким жемеханізмомзахоплення,як і проникненняйоду,наприклад,перхлоратом,а такожсубстанціями,які самі нетранспортуються,наприклад,тіоціанат, уконцентрації,що перевищує5 мг/дл.

Поглинанняйодущитовидноюзалозою та йогообмін у нійстимулюєтьсяендогеннимта екзогеннимтиреотропнимгормоном –ТТГ.

Одночаснезастосуваннявисоких дозйоду, якіпригнічуютьінкреціюгормонівщитовидноїзалози, тасолями літіюможе сприятивиникненнюзоба тагіпотиреозу.

Вищі дозикалію йодидуу поєднанні зкалійзберігаючимидіуретикамиможутьпризводитидогіперкаліємії.

Приодночасномузастосуваннівідбуваєтьсяпідсиленняефектухінідину насерце узв’язку зі збільшеннямконцентраціїкалію уплазмі крові.

Одночаснезастосуванняз рослиннимиалкалоїдамита солямиважкихметалів можепризвести доутвореннянерозчинногоосаду та ускладнитивсмоктуванняйоду.

Перешкоджаєпроникненнюнестабільнихізотопівйоду утканинущитоподібноїзалози.

 

Особливостізастосування.

Антиструмін-Дарницяне слідзастосовуватипригіпотиреозі,за виняткомтих випадків,колигіпотиреозспричиненийдефіцитомйоду.

Призначенняйоду слідуникати притерапіїрадіоактивнимйодом, принаявностіабо підозріна ракщитовидноїзалози.

У пацієнтівіз нирковоюнедостатністюможерозвинутисьгіперкаліємія.

Призастосуванніпрепаратудля лікуваннядітейнеобхіднийконтрольлікаря.

До складуцьоголікарськогозасобу як допоміжнаречовинавходитьцукоркристалічний,це слідвраховуватихворим нацукровийдіабет.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препарат уданомудозуванні незастосовуватиу період вагітностіабогодуваннягруддю.

 

Немає аналогів