РЕЦЕПТУРНИЙ
АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ ТАБ. 1МГ №50 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ ТАБ. 1МГ №50

Артикул: 8397
Бренд: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Немає у продажу
Виробник: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
УВС: H03CA
Міжнародна назва: Potassium iodide
Зміст: калію йодиду 1 мг
Застосування: Профілактика і лікування ендемічного зобу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ

(Antistrumin-Darnitsa)

 

 

Склад:

діючаречовина: potassium iodide;

1таблеткамістить:калію йодиду1 мг;

допоміжніречовини: цукоркристалічний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:таблеткибілого абомайже білогокольору, зжовтуватимвідтінком,плоскоциліндричноїформи зфаскою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратийоду, якізастосовуютьпри захворюванняхщитовидноїзалози. КодАТХ Н03С А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Йод – цежиттєвонеобхідниймікроелемент,який входитьдо складугормонів щитовидноїзалози –тироксину (Т4)татрийодтироніну(Т3), щозабезпечуєїї нормальнефункціонування.

Принадходженнійодидів доклітинепітеліюфолікулів щитовидноїзалози підвпливомферментуйодид-пероксидазивідбуваєтьсяокисненняйоду з утвореннямелементарногойоду.Речовинавступає вреакціюзаміщення зароматичнимцикломтирозину, урезультатіцьогоутворюютьсятироніни: 3,5-йодпохідне(гормонтироксин – Т4)та 3-йодпохідне(гормонтрийодтиронін– Т3).Тироніниутворюютькомплекс ізбілком тиреоглобуліном,якийдепонуєтьсяу колоїдіфолікула щитовидноїзалози тазберігаєтьсяу такомустані протягомкількох дніві тижнів. Придефіцитійоду цейпроцеспорушується.Йод, якийнадходить доорганізму уфізіологічнихкількостях,запобігаєрозвитку ендемічногозоба,пов’язаногоз нестачеюцьогоелементу вїжі;нормалізуєрозміри щитовидноїзалози удорослихпацієнтів;впливає на показникиспіввідношенняТ3/Т4,рівеньтиреотропногогормону.

Фармакокінетика.

Післяпероральногозастосуванняйод майжеповністювсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику.Протягом 2годин післявсмоктуваннявінрозподіляєтьсяуміжклітинномупросторі;накопичуєтьсяу щитовиднійзалозі,нирках,шлунку, молочнихта слиннихзалозах.Об’ємрозподілу у здоровоїлюдинистановить усередньому 23 літри (38 %маси тіла).Вміст йоду угрудномумолоці, слині,шлунковомусоку у 30 разіввищий за концентраціюу плазмікрові. У щитовиднійзалозіміститься ¾ (10-20мг) усього йоду,щознаходитьсяв організмі.Близько  80 %прийнятогойодувиводиться зорганізму ізсечею черезнирки. Зкаловими масамививодиться 10-15 %.Придосягненнірівноважноїконцентраціїкількістьйоду, що виводиться,пропорційнадо добовогонадходженняз їжею.

 

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактикарозвиткудефіцитуйоду.

Профілактикарецидивуйод-дефіцитногозоба післяхірургічноговидалення, атакож післязавершеннякомплексноголікуванняпрепаратамигормонів щитовидноїзалози.

Лікуваннядифузногоеутиреоїдногозоба.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо йоду абодо одного зіншихкомпонентівпрепарату.Маніфестнийгіпертиреоз.Застосуваннякалію йодидуу дозах, щоперевищують150 мкг йоду надобу, прилатентномугіпертиреозі.Застосуваннякалію йодидуу дозах від 300до 1000 мкг йодуна добу приавтономнійаденомі,фокальних тадифузнихавтономнихвогнищах щитовидноїзалози, завиняткомпередопераційноїйодотерапіїз метоюблокадищитовидноїзалози заПламером.Туберкульозлегенів.Геморагічнийдіатез.ГерпетиформнийдерматитДюринга(синдромДюринга-Брока).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дефіцитйодупідвищує, анадлишок –знижує реакціюна терапіюгіпертиреозутиреостатичнимизасобами, узв’язку з цимпередлікуваннямабо під часлікуваннягіпертиреозуу разіможливостінеобхідноуникатибудь-якогозастосуванняйоду.

Тиреостатичнізасоби, зісвого боку,гальмуютьперехід йодув органічнісполуки у щитовиднійзалозі ітаким чиномможутьспричинятиутвореннязоба.

Поглинанняйодущитовидноюзалозою конкурентнопригнічуєтьсяречовинами,проникненняяких ущитовиднузалозувідбуваєтьсяза таким жемеханізмомзахоплення,як і проникненняйоду,наприклад,перхлоратом,а такожсубстанціями,які самі нетранспортуються,наприклад,тіоціанат, уконцентрації,що перевищує5 мг/дл.

Поглинанняйодущитовидноюзалозою та йогообмін у нійстимулюєтьсяендогеннимта екзогеннимтиреотропнимгормоном –ТТГ.

Одночаснезастосуваннявисоких дозйоду, якіпригнічуютьінкреціюгормонівщитовидноїзалози, тасолями літіюможе сприятивиникненнюзоба тагіпотиреозу.

Вищі дозикалію йодидуу поєднанні зкалійзберігаючимидіуретикамиможутьпризводитидогіперкаліємії.

Приодночасномузастосуваннівідбуваєтьсяпідсиленняефектухінідину насерце узв’язку зі збільшеннямконцентраціїкалію уплазмі крові.

Одночаснезастосуванняз рослиннимиалкалоїдамита солямиважкихметалів можепризвести доутвореннянерозчинногоосаду та ускладнитивсмоктуванняйоду.

Перешкоджаєпроникненнюнестабільнихізотопівйоду утканинущитоподібноїзалози.

 

Особливостізастосування.

Антиструмін-Дарницяне слідзастосовуватипригіпотиреозі,за виняткомтих випадків,колигіпотиреозспричиненийдефіцитомйоду.

Призначенняйоду слідуникати притерапіїрадіоактивнимйодом, принаявностіабо підозріна ракщитовидноїзалози.

У пацієнтівіз нирковоюнедостатністюможерозвинутисьгіперкаліємія.

Призастосуванніпрепаратудля лікуваннядітейнеобхіднийконтрольлікаря.

До складуцьоголікарськогозасобу як допоміжнаречовинавходитьцукоркристалічний,це слідвраховуватихворим нацукровийдіабет.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препарат уданомудозуванні незастосовуватиу період вагітностіабогодуваннягруддю.

 

Немає аналогів

Віталюкс, Мірра, пані аптека, мед довідка, медбрауз, АНЦ, аптека низьких цін, Лекфарм, аптека тас, велика аптека, економ аптека, довідка аптек