ЙОДОМАРИН 100 ТАБ. 100МКГ №100 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

ЙОДОМАРИН 100 ТАБ. 100МКГ №100

Артикул: 8393
Бренд: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
Вибрати аптеку:
(вибрати інше місто)
Виробник: БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУП)
УВС: H03CA
Міжнародна назва: Potassium iodide
Зміст: 

калію йодиду 131 мкг, що відповідає йодиду 100 мкг


Застосування: 

Проф-ка дефіциту йоду (ендемічний зоб, пов'язаний із дефіцитом йоду, після резек ції зоба), лік-ня дифузного еутиреоїдного зоба у новонароджених, дітей, підлітків та у дорослих молодого віку.ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу.

 

ЙОДОМАРИНâ 100

(JODOMARINâ 100)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститькалію йодиду131 мкг, що відповідаєйодиду 100 мкг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,магніюкарбонатосновний легкий,желатин,натріюкрохмальгліколят(тип А),кремніюдіоксидколоїднийбезводний, магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблеткизплоскопаралельнимиповерхнями,зі скошенимикраями танасічкою дляподілу з одногобоку; коліртаблетки: привипускусерії – відбілого домайже білого,а на періодтермінупридатності– від білогодо кремово-білого.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратийоду, щозастосовуютьсяпри захворюванняхщитоподібноїзалози.

Код АТХ Н03С А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Йод – цежиттєвонеобхідниймікроелемент,який входитьдо складугормонівщитоподібноїзалози –тироксину (Т4)татрийодтироніну(Т3), щозабезпечуєїї нормальнефункціонування.

Принадходженнійодидів до клітинепітеліюфолікулівщитоподібноїзалози підвпливомферментуйодид-пероксидазивідбуваєтьсяокисненняйоду з утвореннямелементарногойоду.Речовинавступає вреакціюзаміщення зароматичнимцикломтирозину, урезультатіцьогоутворюютьсятироніни: 3,5-йодпохідне(гормонтироксин – Т4)та 3-йодпохідне(гормонтрийодтиронінТ3). Тироніниутворюютькомплекс ізбілком тиреоглобуліном,якийдепонуєтьсяу колоїдіфолікулащитоподібноїзалози тазберігаєтьсяу такомустаніпротягомкількох дніві тижнів. Придефіцитійоду цейпроцеспорушується.Йод, якийнадходить доорганізму уфізіологічнихкількостях,запобігаєрозвиткуендемічногозоба,пов’язаногоз нестачеюцьогоелементу вїжі;нормалізуєрозмірищитоподібноїзалози уновонароджених,дітей і дорослихпацієнтівмолодоговіку; впливаєна показникиспіввідношенняТ3/Т4,рівень ТТГ.

Фармакокінетика.

Післяпероральногозастосуванняйод майжеповністювсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику.Протягом 2годин післявсмоктуваннявінрозподіляєтьсяуміжклітинномупросторі;накопичуєтьсяущитоподібнійзалозі,нирках,шлунку,молочних таслинних залозах.Об’ємрозподілу уздоровоїлюдини становитьу середньому23 літри (38 % маситіла). Концентраціяу плазмікрові післязастосуваннястандартноїдозистановить 10-50 нг/мл,при цьомувміст йоду угрудномумолоці,слині,шлунковомусоку у 30 разіввищий за концентраціюу плазмікрові. Ущитоподібнійзалозіміститься ¾ (10-20мг) усьогойоду, що знаходитьсяв організмі.Йодвиводиться восновному ізсечею, меншоюмірою – легенямита з калом.Придосягненнірівноважноїконцентраціїкількістьйоду, що виводиться,пропорційнадо добовогонадходженняз їжею.

 

 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактикарозвиткудефіцитуйоду, у томучислі уперіодвагітностіабо годуваннягруддю.Профілактикарецидивуйод-дефіцитногозоба післяхірургічноговидалення, атакож післязавершеннякомплексноголікуванняпрепаратамигормонівщитоподібноїзалози.

Лікуваннядифузногоеутиреоїдногозобу у дітей,у тому числіуновонародженихта дорослих.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо йоду абодо одного зіншихкомпонентівпрепарату.Маніфестнийгіпертиреоз.Застосуваннякалію йодидуу дозах, щоперевищують150 мкг йоду надобу, прилатентномугіпертиреозі.Застосуваннякалію йодидуу дозах від 300до 1000 мкг йодуна добу приавтономнійаденомі,фокальних тадифузнихавтономнихвогнищахщитоподібноїзалози, завиняткомпередопераційноїйодотерапіїз метоюблокадищитоподібноїзалози заПламером.Туберкульозлегенів.Геморагічнийдіатез.ГерпетиформнийдерматитДюринга(синдромДюринга-Брока).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дефіцитйодупідвищує, анадлишок –знижує реакціюна терапіюгіпертиреозутиреостатичнимизасобами, узв’язку з цимперед лікуваннямабо під часлікуваннягіпертиреозуу разіможливостінеобхідноуникатибудь-якогозастосуванняйоду.Тиреостатичнізасоби, зісвого боку,гальмуютьперехід йодув органічнісполуки ущитоподібнійзалозі ітаким чиномможутьспричинятиутвореннязоба.

Поглинанняйодущитоподібноюзалозою конкурентнопригнічуєтьсяречовинами,проникненняяких ущитоподібнузалозувідбуваєтьсяза таким жемеханізмомзахоплення, якіпроникне&#

Немає аналогів

Віталюкс, Мірра, пані аптека, мед довідка, медбрауз, АНЦ, аптека низьких цін, Лекфарм, аптека тас, велика аптека, економ аптека, довідка аптек