РЕЦЕПТУРНИЙ
ГІАРАЛ Р-Н Д/ІН. 10МГ/МЛ 0,85МЛ ШПРИЦ №1 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

ГІАРАЛ Р-Н Д/ІН. 10МГ/МЛ 0,85МЛ ШПРИЦ №1

Артикул: 8098
Бренд: ФАРМАК ОАО
Немає у продажу
Виробник: ФАРМАК ОАО
УВС: S01KA01
Міжнародна назва: Hyaluronic acid
Зміст: нат натрію - 10 мг/мл
Застосування: Хірургічні втручання в офтальмології: інтраокулярна імплантація кришталика при катаракті, фільтраційна хірургія при глаукомі, кератопластика, при різних видах проникаючих травм, відшаруванні сітківки, вітректомії, проведення лазерної терапії у дорослих і дітей.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказомМіністерстваохорониздоров'яУкраїни

Інструкціяпрозастосування

медичногоімунобіологічногопрепарату

ГІАРAЛ®/HYARAL®

 

ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКА

Міжнароднанепатентовананазва: sodium hyaluronate.

Основнівластивостілікарськоїформи: прозорийбезбарвнийв'язкийрозчин.

ГІАРAЛ®/HYARAL® - імунобіологічнийпрепаратгіалуроновоїкислоти,діючуречовинуякого,гіалуронатнатрію,одержуютьбіотехнологічнимшляхом із Streptococcus Zooepidemicus.

 

ЯКІСНИЙТАКІЛЬКІСНИЙСКЛАД

Діючаречовина:гіалуронатнатрію - 10 мг/мл.

Допоміжніречовини:натрію дигідрофосфатмоногідрат,натріюгідрофосфатгептагідрат,натріюхлорид, водадля ін'єкцій.

ФОРМАВИПУСКУ:розчин дляін'єкцій.

КОД АТС: S01K А01.Кислотагіалуронова.

ІМУНОБІОЛОГІЧНІІБІОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ

Гіалуронатнатрію -природнийполісахарид,компонентекстрацелюлярногосполучнотканинногоматриксу,який єфізіологічнимкомпонентомвнутрішньоокулярноїрідини. ОсмолярністьпрепаратуГІАРAЛ®/HYARAL®  близькадоосмолярностівнутрішньоокулярноїрідини. Підчаспроведенняофтальмологічнихопераційзабезпечуєефективнийзахистоголенихтканин, захищаєендотеліальніклітинирогівкової оболонкита сприяєзбереженнюкількості клітин,попереджаєтравмуванняпередньої камерита іншихтканин ока.Полегшуєінтра- тапісляопераційнеобстеженнясітківки, забезпечуючипрозорістьполя зору.Зменшуєреактивну післяопераційнугіпереміюрани іприскорює їїзагоєння.Гіалуронатнатрію, щозалишивсявсерединіока, післяопераціївиводитьсячерезтрабекулярнумережу.

ПОКАЗАННЯДЛЯЗАСТОСУВАННЯ

Підчасхірургічнихвтручань в областіпередньоїкамери ока,зокрема операційдлялікуваннякатаракти(встановленнятрансплантатівкришталика),встановлення трансплантатіврогівки таоперацій зприводуглаукоми.

 

СПОСІБЗАСТОСУВАННЯІ ДОЗИ

Хірургіякатаракти таімплантаціяштучногокришталика. Від 0,2до 0,4 млпрепаратуГІАРAЛ®/HYARAL®  повільнота обережновводять впередню камеруока задопомогоютонкоїканюлі або голки.Ін'єкціюможназдійснити дочи після видаленнякришталика.Ін'єкція довидалення кришталикамаєдодатковуперевагу,оскількизахищаєендотелійрогівки від травми.ГІАРAЛ®/HYARAL®  такожвикористовуєтьсядля покриттяопераційнихінструментівтакришталикаперед йогоімплантацією.Длякомпенсаціївтратпрепаратуприхірургічномувтручанні можнаввестидодатковукількістьпрепарату.

Фільтраційнахірургія приглаукомі. Від 0,3до 0,5 млпрепаратуГІАРAЛ®/HYARAL®  вводитьсяповільно таобережно длявідновленняпередньоїкамери підчас трабекулоектомії.Можназдійснитидодатковуін'єкцію, якадозволитьрідиніповільнопроникнути уділянкусубкон'юнктивальноїфільтраціїнавколопришитогозовнішньогосклеральногоклаптя.

Кератопластика. Від 0,2до 0,6 млпрепаратуГІАРAЛ®/HYARAL®  вводятьу переднюкамеру окапісля видаленнявузликарогівки.Потім напрошарку розчинурозміщують донорськийтрансплантатізакріплюютьйого навідповідномумісці задопомогою швів.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

Невідомі.

ПОБІЧНАДІЯ

У деякихвипадкахможеспостерігатисязбільшеннявнутрішньоочноготиску, а урідкіснихвипадкахможутьвиникатизапальна реакція,набрякрогівки,помутніннярогівки,кровотеча з передньоїкамери,васкуляризаціярайдужноїоболонки,недостатністькон'юнктивальноїкорекції,мідріаз,помутніннякришталика,біль,свербіж,розмитістьполя зору, порушення,пов'язані ізкомпенсаторноюфункцією рогівкитощо.

У рідкіснихвипадкахможеспостерігатисяпомутнінняштучногокришталика.

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гіперчутливістьдогіалуронатунатрію аболікарськихзасобів наосновібілків.

Немає аналогів

Віталюкс, Мірра, пані аптека, мед довідка, медбрауз, АНЦ, аптека низьких цін, Лекфарм, аптека тас, велика аптека, економ аптека, довідка аптек