Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
АВАСТИН Р-Н Д/ІНФ.400МГ/16МЛ ФЛ. №1 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 23232
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

АВАСТИН Р-Н Д/ІНФ.400МГ/16МЛ ФЛ. №1

Нема в наявності

Артикул:19157

0 відгуків

Діюча речовина

100 мг (25 мг/мл) бевацизумабу;//1 флакон (16 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 400 мг (25 мг/мл) бевацизумабу

Виробник

ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД

упаковка

40271.86 грн
 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД;

  Форма випуску

  упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  Склад

  діюча речовина: bevacizumab;

  1 флакон (4 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 100 мг (25 мг/мл) бевацизумабу;

  1 флакон (16 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 400 мг (25 мг/мл) бевацизумабу;

  допоміжні речовини:

  α,α-трегалози дигідрат; натрію дигідрофосфат, моногідрат; натрію гідрофосфат безводний; полісорбат 20; вода для ін'єкцій.

  Лікарська форма

  Концентрат для розчину для інфузій.

  Основні фізико-хімічні властивості: прозора або опалесцентна рідина, безбарвна або світло-коричневого кольору.

  Фармакотерапевтична група

  Інші антинеопластичні засоби. Моноклональні антитіла.

  Код АТХ

  L01Х С07.

  Імунологічні і біологічні властивості

  Фармакодинаміка.

  Бевацизумаб – рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло, що одержують за допомогою ДНК-технології у клітинах яєчників китайського хом’ячка. Бевацизумаб зв’язується з фактором росту ендотелію судин (VEGF), ключовим фактором утворення і розвитку судин, і таким чином пригнічує зв’язування VEGF з його рецепторами Flt-1 (VEGFR-1) і KDR (VEGFR-2) на поверхні ендотеліальних клітин.

  Нейтралізація біологічної активності фактору росту ендотелію судин призводить до зниження васкуляризації пухлин, нормалізує неуражені пухлиною судини, пригнічує утворення нових судин у пухлині, таким чином пригнічуючи ріст пухлини.

  Введення бевацизумабу спричиняє пригнічення метастатичного прогресування захворювання та зниження мікросудинної проникності при різних пухлинах людини, включаючи рак ободової кишки, молочної залози, підшлункової та передміхурової залози.

  Показання

  Лікування метастатичного колоректального раку:

  • у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину.

  Лікування метастатичного раку молочної залози:

  • перша лінія лікування у комбінації з паклітакселом;
  • перша лінія лікування у комбінації з капецитабіном (коли лікування за іншими схемами хіміотерапії, включаючи таксани або антрацикліни, вважається недоцільним). Пацієнтам, які отримували схеми лікування на основі таксанів і антрациклінів в режимі ад’ювантної терапії протягом останніх 12 місяців, не слід призначати лікування препаратом Авастин® у комбінації з капецитабіном.

  Лікування розповсюдженого нерезектабельного, метастатичного чи рецидивуючого недрібноклітинного раку легень, за винятком переважно плоскоклітинного раку легень:

  • перша лінія лікування у комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини.

  Лікування розповсюдженого та/чи метастатичного нирково-клітинного раку:

  • перша лінія терапії у комбінації з інтерфероном альфа-2а.

  Лікування розповсюдженого (стадії ІІІ В, ІІІ С і ІV за класифікацією Міжнародної федерації акушерства та гінекології (FIGO)) епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини у дорослих пацієнтів:

  • в якості першої лінії терапії у комбінації з карбоплатином і паклітакселом.

  Лікування першого рецидиву епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, чутливого до лікування препаратами платини:

  • у комбінації з карбоплатином і гемцитабіном у дорослих пацієнтів, які не отримували попередню терапію бевацизумабом або іншими інгібіторами фактору росту ендотелію судин або засобами, дія яких направлена на рецептор фактора росту ендотелію судин.

  Лікування рецидивуючого епітеліального раку яєчників, фаллопієвої труби і первинного раку очеревини, резистентного до лікування препаратами платини:

  • у комбінації з паклітакселом, топотеканом або пегільованим ліпосомальним доксорубіцином у дорослих пацієнтів, які отримали не більше двох попередніх режимів хіміотерапії і які не отримували попередньої терапії бевацизумабом або іншими інгібіторами VEGF чи препаратами, дія яких направлена на рецептор VEGF.

  Лікування персистуючого, рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки:

  • у комбінації з паклітакселом і цисплатином або, альтернативно, паклітакселом і топотеканом у дорослих пацієнтів, які не можуть отримувати терапію препаратами платини.

  Протипоказання

  Підвищена чутливість до бевацизумабу або до будь-якого іншого компонента препарату, препаратів на основі клітин яєчників китайського хом'ячка або до інших рекомбінантних людських чи гуманізованих антитіл.

  Вагітність.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

  Вплив протипухлинних препаратів на фармакокінетику бевацизумабу

  Клінічно значна фармакокінетична взаємодія при одночасному застосуванні хіміотерапії на фармакокінетику препарату Авастин® не спостерігалася на основі результатів популяційного фармакокінетичного аналізу. Не спостерігалося статистично значної чи клінічно значної різниці в кліренсі препарату Авастин® у пацієнтів, які отримували монотерапію препаратом Авастин® у порівнянні з пацієнтами, які отримували Авастин® у комбінації з інтерфероном альфа-2а чи іншими хіміопрепаратами (іринотекан, 5-фторурацил-лейковорин, карбоплатин/паклітаксел, капецитабін, доксорубіцин або цисплатин/гемцитабін).

  Вплив бевацизумабу на фармакокінетику інших протипухлинних препаратів

  Результати дослідження взаємодії з іншими лікарськими засобами не продемонстрували суттєвого впливу бевацизумабу на фармакокінетику іринотекану і його активного метаболіту SN38.

  Результати одного дослідження у пацієнтів із метастатичним колоректальним раком не продемонстрували суттєвого впливу бевацизумабу на фармакокінетику капецитабіну і його метаболітів, і на фармакокінетику оксаліплатину (визначення проводилося за вільним та загальним рівнем платини).

  Результати одного дослідження у пацієнтів з раком нирки не продемонстрували суттєвого впливу бевацизумабу на фармакокінетику інтерферону альфа-2а.

  Потенційний вплив бевацизумабу на фармакокінетику цисплатину і гемцитабіну досліджувався у пацієнтів з неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень. Результати дослідження не продемонстрували суттєвого впливу бевацизумабу на фармакокінетику цисплатину. У зв’язку з високою варіабельністю між пацієнтами і обмеженою кількістю пацієнтів, результати дослідження не дозволяють зробити обґрунтовані висновки щодо впливу бевацизумабу на фармакокінетику гемцитабіну.

  Комбінація бевацизумабу та сунітинібу малату

  У двох клінічних дослідженнях метастатичної нирково-клітинної карциноми про мікроангіопатичну гемолітичну анемію повідомлялося у 7 із 19 пацієнтів, які отримували лікування бевацизумабом (10 мг/кг кожні 2 тижні) в комбінації з сунітинібу малатом (50 мг на день).

  Мікроангіопатична гемолітична анемія – гемолітичне порушення, що проявляється фрагментацією еритроцитів, анемією і тромбоцитопенією. Крім того, у деяких з цих пацієнтів спостерігалася гіпертензія (у тому числі гіпертензивні кризи), підвищення рівня креатиніну і неврологічні симптоми. Усі ці симптоми були зворотними після припинення лікування бевацизумабом та сунітинібу малатом (див. розділ «Особливості застосування»).

  Комбінація з терапією на основі платини або таксанів (див. розділи «Особливості застосування» та «Побічні реакції»)

  Збільшення частоти тяжкої нейтропенії, фебрильної нейтропенії та інфекцій з чи без тяжкої нейтропенії (у тому числі летальні випадки) в основному спостерігалося у пацієнтів, які отримували терапію на основі платини або таксанів при лікуванні недрібноклітинного раку легень і метастатичного раку молочної залози.

  Променева терапія

  Безпека та ефективність одночасного застосування променевої терапії і препарату Авастин® не встановлені.

  Моноклональні антитіла до рецепторів епідермального фактору росту у комбінації зі схемами хіміотерапії, до складу яких входить бевацизумаб

  Дослідження взаємодії не проводилися. Моноклональні антитіла до рецепторів епідермального фактору росту не слід призначати для лікування метастатичного колоректального раку у комбінації зі схемами хіміотерапії, до складу яких входить бевацизумаб. Результати рандомізованих досліджень ІІІ фази PACCE і CAIRO-2 у пацієнтів із метастатичним колоректальним раком свідчать, що застосування моноклональних антитіл до рецепторів епідермального фактору росту панітумумабу і цетуксимабу, відповідно, у комбінації з бевацизумабом і хіміотерапією, асоціюється зі зниженням виживання без прогресування та/чи загального виживання, а також зі збільшенням токсичності у порівнянні з бевацизумабом плюс хіміотерапія окремо.

  Спосіб застосування та дози

  Лікування препаратом Авастин® можна проводити тільки під спостереженням лікаря, який має досвід застосування протипухлинної терапії.

  Не рекомендується знижувати дозу бевацизумабу через побічні реакції. За потреби, лікування препаратом Авастин® потрібно повністю або тимчасово припинити (див. розділ «Особливості застосування»).

  Стандартний режим дозування

  Метастатичний колоректальний рак

  5 мг/кг або 10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні чи 7,5 мг/кг або 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування препаратом Авастин® рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

  Метастатичний рак молочної залози

  10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні чи 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування препаратом Авастин® рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

  Розповсюджений нерезектабельний, метастатичний чи рецидивуючий недрібноклітинний рак легень, за винятком переважно плоскоклітинного раку легень

  У комбінації з хіміотерапією на основі похідних платини протягом до 6 курсів лікування з наступним застосуванням препарату Авастин® в якості монотерапії до появи ознак прогресування основного захворювання.

  7,5 мг/кг чи 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Клінічна користь у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень продемонстрована при застосуванні обох доз 7,5 мг/кг і 15 мг/кг.

  Лікування препаратом Авастин® рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

  Розповсюджений та/чи метастатичний нирково-клітинний рак

  10 мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування препаратом Авастин® рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

  Епітеліальний рак яєчників, фаллопієвої труби і первинний рак очеревини

  Перша лінія лікування: у комбінації з карбоплатином і паклітакселом протягом до 6 курсів лікування з наступним застосуванням препарату Авастин® в якості монотерапії до прогресування основного захворювання або протягом максимально 15 місяців, або до розвитку неприйнятної токсичності, залежно від того, що наступить раніше.

  Рекомендована доза препарату Авастин® становить 15 мг/кг маси тіла 1 раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування рецидиву захворювання: Авастин® призначається у комбінації з карбоплатином та гемцитабіном протягом від 6 до 10 курсів лікування з наступним застосуванням препарату Авастин®довгостроково в якості монотерапії до прогресування захворювання. Рекомендована доза препарату Авастин® становить 15 мг/кг маси тіла 1 раз кожні 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування резистентного до дії препаратів платини рецидивуючого захворювання: Авастин®застосовують в поєднанні з одним з таких препаратів: паклітаксел, топотекан (при застосуванні щотижня) або пегільований ліпосомальний доксорубіцин. Рекомендована доза препарату Авастин® в таких випадках становить 10 мг/кг маси тіла один раз на 2 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії. Коли Авастин® призначають в комбінації з топотеканом (у дні 1-5, кожні 3 тижні), рекомендована доза препарату Авастин® становить 15 мг/кг маси тіла один раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії. Рекомендована тривалість лікування – до прогресування захворювання або до розвитку неприйнятної токсичності.

  Рак шийки матки

  Авастин® застосовують у комбінації з одним з таких режимів хіміотерапії: паклітаксел і цисплатин або паклітаксел і топотекан.

  Рекомендована доза препарату Авастин® становить 15 мг/кг маси тіла, яку вводять один раз кожні 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

  Лікування рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

  Особливі популяції

  Хворі літнього віку: у хворих літнього віку корекція дози не потрібна.

  Порушення функції нирок: безпека та ефективність бевацизумабу не вивчалися у пацієнтів з порушенням функції нирок.

  Порушення функції печінки: безпека та ефективність бевацизумабу не вивчалися у пацієнтів з порушенням функції печінки.

  Застосування дітям

  Безпека та ефективність бевацизумабу для дітей і підлітків не встановлені. Авастин® не схвалено для застосування пацієнтам віком до 18 років. Бевацизумаб не застосовувався відповідним чином дітям при зареєстрованих показаннях. Наявні на сьогодні дані описані у розділах «Імунологічні і біологічні властивості. Фармакокінетика», «Побічні реакції», однак неможливо зробити рекомендацій щодо застосування препарату дітям.

  Авастин® не слід застосовувати дітям віком від 3 до 18 років з рецидивуючою або прогресуючою гліомою високого ступеню у зв’язку з відсутністю ефективності.

  Спосіб введення

  Початкову дозу препарату вводять протягом 90 хвилин у вигляді внутрішньовенної інфузії. Якщо перша інфузія добре переноситься, то друге введення можна проводити протягом 60 хвилин. Якщо інфузія протягом 60 хвилин добре переноситься, то всі наступні введення можна проводити протягом 30 хвилин.

  Вводити препарат Авастин® внутрішньовенно струминно чи болюсно не можна!

  Застереження щодо застосування та введення препарату Авастин®

  Авастин® повинен готуватися до застосування медичними спеціалістами в асептичних умовах для забезпечення стерильності приготованого розчину.

  Авастин® у вигляді інфузій не можна вводити або розводити з розчинами глюкози. Препарат не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, за винятком 0,9% розчину натрію хлориду для ін’єкцій.

  Необхідну кількість бевацизумабу слід відібрати та розвести до необхідного для введення об’єму 9 мг/мл (0,9%) розчином натрію хлориду для ін’єкцій. Концентрація бевацизумабу у приготованому розчині повинна бути в межах 1,4-16,5 мг/мл. У більшості випадків необхідну кількість препарату Авастин®можна розвести 0,9% розчином натрію хлориду для ін’єкцій до загального об’єму 100 мл.

  Перед застосуванням розчин необхідно оглядати на предмет механічних включень та зміни кольору.

  Авастин® призначений тільки для одноразового застосування, оскільки препарат не містить консерванту. Невикористаний препарат або відходи слід утилізувати згідно з місцевими вимогами.

  Не спостерігалося несумісності між препаратом Авастин® і пакетами з полівінілхлориду або поліолефіну, а також системами для інфузії.

  Хімічна та фізична стабільність приготовленого розчину зберігається протягом 48 годин при температурі від 2 до 30 оС у 9 мг/мл (0,9%) розчині натрію хлориду для ін’єкцій. З мікробіологічної точки зору препарат слід використати відразу. Якщо препарат не використаний відразу, то час та умови зберігання приготовленого розчину є відповідальністю користувача, і зберігати готовий розчин можна протягом не більше 24 годин при температурі від 2 до 8 оС за умови якщо розведення проводять у контрольованих та валідованих асептичних умовах.

  Діти.

  Безпека препарату Авастин® у дітей і підлітків не встановлена.

  Передозування

  При призначенні препарату в максимальній дозі 20 мг/кг маси тіла внутрішньовенно кожні

  2 тижні у декількох пацієнтів була зареєстрована мігрень тяжкого ступеня. Специфічного антидоту немає. Лікування симптоматичне.

  Побічні реакції

  Загальний профіль безпеки препарату Авастин® базується на даних застосування у більше

  5200 пацієнтів з різними злоякісними пухлинами, які отримували лікування переважно препаратом Авастин® у комбінації з хіміотерапією у клінічних дослідженнях.

  Найбільш серйозними побічними реакціями були: перфорації шлунково-кишкового тракту, крововилив, включаючи легеневі кровотечі/кровохаркання, що частіше зустрічається у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, артеріальна тромбоемболія (див. розділ «Особливості застосування»).

  У клінічних дослідженнях у пацієнтів, які отримували Авастин®, найбільш часто спостерігалися підвищення артеріального тиску, слабкість чи астенія, діарея та біль у животі.

  Аналіз даних з клінічної безпеки свідчить, що підвищення артеріального тиску та розвиток протеїнурії при терапії препаратом Авастин®, імовірно, мають дозозалежний характер.

 • Відгуки (0)