Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
БЕРЕШ МАГНІЙ ПЛЮС B6 ТАБ. №30 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 5193
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

БЕРЕШ МАГНІЙ ПЛЮС B6 ТАБ. №30

Нема в наявності

Артикул:8905

0 відгуків

Діюча речовина

піридоксину 1,6 мг (у формі 1,9448 мг піридоксину гідрохлориду), магнію 250 мг (у формі 352,92 мг магнію оксиду важкого та 463,93 мг магнію цитрату)

Виробник

БЕРЕШ ФАРМА АТ

 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  БЕРЕШ ФАРМА АТ;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосування|препарату

  Берешâ МАГНІЙ ПЛЮС В6

  (BERES  MAGNESIUM  PLUS  B6)

   

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючіречовини: 1таблетка,вкритаплівковоюоболонкою,містить піридоксину1,6 мг (у формі 1,9448мгпіридоксинугідрохлориду),магнію 250 мг (уформі 352,92 мгмагніюоксиду важкогота 463,93 мг магніюцитрату);

  допоміжніречовини: кальціюгідрофосфатбезводний,целюлоза мікрокристалічна,кросповідон,магнію стеарат,плівковепокриттяАкваПолішРожевий 048.15(гідроксипропілметилцелюлоза,полідекстроза,тальк, гліцерин,титанудіоксид (Е-171),заліза оксиджовтий (Е-172),заліза оксидчервоний (Е-172),заліза оксидчорний (Е-172)).

   

  Лікарськаформа.Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

  Таблеткидовгастоїформи, вкритіплівковоюоболонкоюбежевогокольору, зрозподільчоюрискою з обох боків.

   

  Назваімісцезнаходженнявиробника. ЗАT“БерешФарма”, 5005, м.Сольнок, вул.НадьшандорЙожеф, б.39,Угорщина.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Комплексвітамінівгрупи В змінералами.

  Код АТС А11Е С.

  Комбінованийпрепарат, щоміститьмагній івітамін В6.

  Магній–мінеральнийелемент, щовпливає майжена всіфункціїорганізму.Найважливішійого діїнаступні:

  ·     участь венергетичнихпроцесах.Аденозинтрифосфат(АТФ), що єджереломхімічноїенергії, можевступати упроцессинтезуенергії тількиу формімагнієвоїсолі. Такожмагній є кофакторомферменту, що каталізує цейпроцес;

  ·     магній єструктурнимелементомдля формуваннякісток ізубів;

  ·     регулюєпроникністьмембранклітини та органелклітини (у томучислі мітохондріальних),що призводитьдозбільшенняпружностістінок кровоноснихсудин,

  поліпшенняскорочувальноїздатності серцевогом'яза,зниженняможливостірозвиткуаритмій;

  ·     береучасть удіяльностіпонад 300ферментів;

  ·     захищаєклітини віднадмірногонадходження кальцію;

  ·     єантагоністомкальцію, і вцій якостівідіграєрегулюючуроль у деякихбіологічних процесах;

   

   

  ·     опосередкованопідвищуєактивністьантиоксидантноїзахисноїсистеми;

  ·     зменшуєможливістьформуваннясудомних станів(еклампсія,прееклампсія),якіспостерігаютьсяу першу чергупри вагітності;

  ·     маєпротитромботичнуактивність.

  ВітамінВ6(піридоксин)– яккоферментбере участь вобмінібілків(переамінування,декарбоксилювання,дезамінування,пересульфурація,утвореннянікотиновоїкислоти зтриптофану,синтезгемоглобіну);

  яккоферментбере участь вобмінівуглеводів іжирнихкислот(перетворенняглікогену углюкоза-1-фосфат,перетвореннялінолевої кислотиварахідоновукислоту).

  Магній. Активновсмоктуєтьсяз верхньоговідділутонкої кишки,всмоктуванняпідсилюється1,25-дигідроксихолекальциферолом.Ступіньвсмоктуванняскладає 30-40 % відприйнятоїдози. Магніюцитрат тамагнію оксидмаютьхороший профільвсмоктування.

  Маємісцеспеціальнийтранспортчерез цитоплазматичнута мітохондріальнумембрани. Урегулюваннівнутрішніхрівнів Mg++(цитоплазматичнихтамітохондріальних)основнимелементом єфермент Ca ++-Mg++-аденозинтрифосфатаза.Зазвичайпереміщеннякальцію тамагнію єпротилежним.

  Усередньому ворганізмідорослоїлюдини вміст  Mg++ складає1000 ммоль.Близько 50 %  цієїкількостівбудовано вкістковутканину  (30 % відцієїкількостіможезамінюватись).Внутрішньоклітиннийтазовнішньоклітинниймагнійскладає 45 % та 5 %відповідно. Уплазмі кровіконцентраціямагнію коливаєтьсявід 0,75 до 1,2ммоль/л,причому 30 %магнію у плазмізв’язані збілками.Взаємодієзначною міроюз кальцієм,менше – зкалієм.

  Більшачастинамагнію,вбудованогов кістки тазуби, не можезамінюватися,але магнійдепонуєтьсятакож ум’язовихтканинах,нирках,печінці тасерці.

  Основниморганомвиведеннямагнію з організмує нирки(діапазон 1-250ммоль), алевони такожприймаютьучасть узберіганнімагнію в організмішляхомреабсорбціїосновної кількостівпроксимальнихканальцях (утовстому-висхідномусегментіпетлі Генле),причомувиведенняскладає приблизно 3-5 %відфільтрованогомагнію.

  Метаболізмвсіхкомпонентівзначною міроюскорочується  принедостатньомуфункціонуванні  нирокта печінки.

  ВітамінВ6.  Різніформи вітаміну В6 всмоктуються  шляхомпасивноїдифузії,головнимчином у тонкій таклубовійкишці.

  Вкровіосновноюформоювітаміну В6єпіридоксальфосфат, якийщільно пов’язанийз білкамиплазми(альбуміном),лише йогонезначначастиназнаходитьсяу формі вільногопіридоксаля.Піридоксальбільшоюмірою здатенпроходитичерезклітиннімембрани, ніжйого фосфатнаформа.Піридоксаль,який пройшовчерезклітиннумембрану,зновуфосфорилюєтьсяпри участікінази, татаким чином –основноютканинноюформою єпіридоксальфосфат. Взаємодієз леводопою.

  Вітамінидепонуютьсяу двохформах: частковоу форміпіридоксальфосфату,частково – уформіпіридоксамінфосфату. У зв’язаномуз білкамистані більшзначна кількістьможе бутивиявлена впечінці,нирках, головномумозку,селезінці таскелетній мускулатурі.

  Виводитьсяіз сечею уформі різнихметаболітів,головним зяких є4-піридоксиновакислота.

  Метаболізм

 • Відгуки (0)