Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
ЕМЕСЕТ АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ №5 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 9924
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

ЕМЕСЕТ АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ №5

Нема в наявності

Артикул:9501

0 відгуків

Діюча речовина

ондансетрону гідрохлориду дигідрату еквівалентно 2 мг ондансетрону

Виробник

ЦИПЛА ЛТД

 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ЦИПЛА ЛТД;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

   

  ЕМЕСЕТ®

  (EMESET)

   

  Cклад.

  Діючаречовина:ондансетрон;

  1 мл розчинуміститьондансетронугідрохлоридудигідратуеквівалентно2 мг ондансетрону;

  допоміжніречовини: натріюхлорид;тринатріюцитрат,дигідрат; кислотa лимоннaбезводна;вода дляін’єкцій.

   

  Лікарськаформа.

  Розчин дляін’єкцій.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Протиблювотнізасоби,антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання.

  Запобіганнята лікуваннянудоти таблювання,спричиненихцитостатичноюхіміотерапієютапроменевоютерапією, атакожпісляопераційноїнудоти та блювання.

   

  Протипоказання.

  Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату,періодвагітностіта годуваннягруддю.

   

  Спосібзастосуваннята дози.

  Нудота іблювання,спричиненіхіміотерапієютапроменевоютерапією.

  Еметогеннийпотенціалтерапії ракуваріюєзалежно віддози такомбінаціїрежимів хіміотерапіїтапроменевоїтерапії, щозастосовуються.Вибір режимудозуваннязалежить відтяжкостіеметогенноговпливу.

  Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія.Рекомендованавнутрішньовеннаабо внутрішньом’язовадоза – 8 мг, увигляді повільноїін’єкції,безпосередньоперед лікуванням.

  Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годрекомендуєтьсяпероральнеаборектальнезастосуванняпрепаратутерміном до 5днів.

  Високоеметогеннахіміотерапія.Пацієнтам,якіотримуютьвисокоеметогеннухіміотерапію(наприклад,високі дозицисплатину),ондансетронможе бутипризначенийу виглядіодноразовоїдози 8 мг,внутрішньовенноабовнутрішньом’язово,безпосередньопередхіміотерапією.Дози, більшіза 8 мг (до 32 мг),можуть бутизастосованілише увиглядівнутрішньовенноїінфузії,розведені в50–100 мл 0,9 %розчину натріюхлориду абоіншоговідповідногорозчинника;інфузіяповиннатривати неменше 15 хв.

  Іншийшлях –введення 8 мгондансетронуу виглядіповільноївнутрішньовенноїабо внутрішньом’язовоїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимдворазовимвнутрішньовеннимабовнутрішньом'язовимвведенням 8мг через 2 та 4год абобезперервноюінфузією 1мг/годпротягом 24год.

  Ефективністьондансетронупри високоеметогеннійхіміотерапіїможе бутипідвищенадодатковимодноразовимвнутрішньовеннимуведеннямдексаметазонунатріюфосфату вдозі 20 мгпередхіміотерапією.

  Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годрекомендуєтьсяпероральнеаборектальнезастосуванняпрепаратустроком до 5днів змоменту закінченняхіміотерапії.

  Дітям вікомвід 4 років зплощею поверхнітіла від 0,6  до 1,2 м²препарат удозі 5 мг/м2 поверхні тіламожепризначатисьу виглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції,безпосередньо  перед хіміотерапією,  з подальшимзастосуванням таблетокЕмесетÒ  удозі  4мг через 12годин. Пероральнезастосуванняможе триватище 5 днів післязавершеннякурсулікування.

  Дітям зплощеюповерхнітіла більшоюза 1,2 м² можепризначатисьвнутрішньовеннаін’єкція упочатковійдозі 8 мг,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимзастосуваннямтаблеток ЕмесетÒ упероральнійдозі 8 мгчерез 12 годин.Пероральнезастосування8 мг 2 рази надобу може тривати ще 5днів післязавершення курсу лікування.

  АльтернативноЕмесет дітяму дозі 0,15 мг/кг(не вище 8 мг)може призначатисьу виглядіодноразової внутрішньовенної ін’єкціїбезпосередньопередхіміотерапією.Цю дозу можнаповторюватикожні 4години, всьогодо 3 разів.Пероральнезастосування4 мг 2 рази надобу може тривати ще 5днів післязавершеннякурсу лікування.

  Неповинні бутиперевищенідози,рекомендованідля дорослих.

  Дляпрофілактикита лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання удітей від 4років істарше, якіоперуютьсяпідзагальною анестезією,препаратможнавводити удозі 0,1 мг/кгмаси тіла (максимально– до 4 мг),шляхомповільноївнутрішньовенноїінфузії до,під час абопісля індукціїанестезії.

   

  Післяопераційнінудота іблювання.

  Дляпрофілактикипісляопераційнихнудоти іблювання удорослихрекомендованадозаондансетронустановить 4мг у виглядіодноразовоївнутрішньом’язовоїабоповільноївнутрішньовенноїін’єкції підчас введенняв наркоз. Длялікування післяопераційнихнудоти іблюваннярекомендуєтьсяодноразовевведення 4 мгондансетронуу виглядівнутрішньом’язовоїабо повільноївнутрішньовенноїін’єкції.

   

  Хворілітньоговіку. Досвідзастосуванняондансетронудля профілактикиі лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання улюдейлітньоговіку обмежений,однакондансетрондобре переноситьсяхворимистарше 65років, якіотримуютьхіміотерапію.

  Пацієнтиз нирковоюнедостатністю.Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепаратупацієнтам зпорушеннямфункціїнирок.

  Пацієнтиз печінковоюнедостатністю. Упацієнтів зпомірними ітяжкимипорушеннямифункціїпечінкикліренсондансетронузначнознижується, аперіоднапіввиведенняіз сироваткикрові –зростає. Длятаких хворихмаксимальна добовадозапрепарату неповиннаперевищувати8 мг. Пацієнтиз порушеннямметаболізмуспартеїну/дебрисоквіну.Періоднапіввиведенн&

 • Відгуки (0)