Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
ГЕНТАКСАН ПОР. Д/ЗОВН. ЗАСТОС. 2Г - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 13568
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

ГЕНТАКСАН ПОР. Д/ЗОВН. ЗАСТОС. 2Г

Нема в наявності

Артикул:8588

0 відгуків

Діюча речовина

гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,048 г (48 мг), L-триптофану – 0,028 г (28 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,020 г (20 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 2 г;//1 флакон, флакон-крапельниця по 5 г містить гентаксану: гентаміцину сульфату в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину – 0,120 г (120 мг), L-триптофану – 0,070 г (70 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,050 г (50 мг), метоксану – достатню кількість для одержання маси вмісту флакона 5 г

Виробник

БОРЩАГОВСЬКИЙ ХФЗ, Г.

упаковка

49.10 грн
 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.;

  Форма випуску

  упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

   

  ГЕНТАКСАН

  (GENTAXAN)

   

  Склад:

  діючіречовини:

  1флакон,флакон-крапельницяпо 2 гмістить гентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,048 г (48мг), L-триптофану– 0,028 г (28 мг),цинкусульфатугептагідрату– 0,020 г(20 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 2 г;

  1флакон,флакон-крапельницяпо 5 гміститьгентаксану:гентаміцинусульфату вперерахуванніна гентаміцині безводнуречовину – 0,120 г (120мг),L-триптофану– 0,070 г (70 мг),цинкусульфату гептагідрату– 0,050 г(50 мг),метоксану –достатнюкількістьдля одержаннямаси вмістуфлакона 5 г.

   

  Лікарськаформа.

  Порошокдлязовнішньогозастосування.

   

  Основні фізико-хімічні властивості: аморфнийпорошокбілого абобілого зі світло-жовтимвідтінкомкольору, беззапаху.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Антибіотикив комбінаціїзхіміотерапевтичнимипрепаратами.Код АТХD 06 С.

   

  Фармакологічнівластивості.

  Фармакодинаміка.

  Гентаксан–комбінованийантимікробнийпрепаратпролонгованоїдії длямісцевого застосування,що міститьаміноглікозидгентаміцинусульфат,кремній-органічнийсорбент –поліметилсилоксан(метоксан) ісполукуцинку зтриптофаном.Гентаміцинусульфат –антибіотикширокогоспектра дії збактерициднимефектом,активнийвідноснопатогеннихгрампозитивнихмікроорганізмів– Staphylococcus aureus, streptococcus,Mycobacterium spp. іграмнегативнихмікрорганізмів– Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli,Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp.,Citrobacter spp., Providenta spp., Yersinia spp.Поліметилсилоксанзабезпечуєсорбційно-дезінтоксикаційнівластивостіта разом зцинктриптофаномпотенціюєантибактеріальніефектиантибіотиката підтримуєпротимікробнуконцентраціюантибіотикав рані натерапевтичномурівніпротягом 8діб. АплікаційнатерапіяпрепаратомГентаксанзнижує на 2-3-тюдобукількістьмікроорганізміву рані домінімальногорівня (102-103 в 1 г),прискорюєперехід фазигідратації уфазу дегідратації,попереджаєрозвитокможливихгнійно-септичнихускладнень.Завдяки сорбційнимвластивостямпрепаратпоглинаєтоксичніпродуктижиттєдіяльностімікроорганізмів,низькомолекулярнихтоксичнихметаболітівтканин(піровиноградната молочнакислоти,перекиснісполуки,продуктиокиснення амінокислот,поліпептиди,ліпіди та ін.),продуктидегідратаціїфібрину.Механізм дії препаратуГентаксанпов’язанийне тільки зпригніченнямсинтезубілкамікроорганізмів,але також ізпорушеннямліпідногошару клітинноїстінкивнаслідокутвореннякомплексів.Гентаксанзменшуєпроявимісцевої тазагальноїінтоксикації,маючиантибактеріальнівластивості,дренажну тапротинабряковудії,нормалізуємікроциркуляцію,газообмін, рНсередовища врані. Цесприяєочищенню ран відпродуктівексудації тарозпадутканин,зникненнюмісцевихзапальнихреакцій, стимуляціїростугрануляційноїтканини, покращеннюпроцесузагоєння,запобігає утвореннюкелоїднихрубців.Гентаксантакож очищаєрани приопіках,зменшуєзапальніреакції приїхньомулікуванні,скорочуєплощу глибокихопіків,запобігаючируйнуваннютканин,прискорюєформуваннягрануляційногопокриву приглибокихопіках таепітелізаціюприповерхневихопіках,сприяєякіснійпідготовціран доаутодермопластики.

  Фармакокінетика.

  Невивчалась,оскількиГентаксан єпрепаратомнесистемногозастосування,діє тількиповерхневота не маєрезорбтивногоефекту.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання.

  Лікуванняран,інфікованихзбудниками,чутливими допрепарату:

  інфіковані хірургічні рани (післяопераційні нагноєння, флегмони, абсцеси); травматичні інфіковані рани різної локалізації та генезу; трофічні виразки, які виникають на фоні хронічної венозної недостатності, облітеруючого атеросклерозу, тромбофлебітів поверхневих вен нижніх кінцівок; опіки ІІ та ІІІ А – ІІІ Б ступенів; різні форми бешихового запалення; пролежні; рани у пацієнтів з різними захворюваннями, при яких знижуються регенеративні процеси (цукровий діабет, імунодефіцит, променеве ураження); профілактика сепсису при поширених гнійних процесах; попередження утворення келоїдних рубців.

   

  Протипоказання.

  Підвищеначутливістьдогентаміцинусульфату таіншихкомпонентів,які входятьдо складупрепаратуГентаксан.

   

  Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій.

  ВзаємодіяпрепаратуГентаксан зіншими лікарськимизасобами невивчена, алеможливепосиленнядії примісцевомузастосуваннізантибіотиками,що маютьбактерициднийефект.

   

  Особливостізастосування.

  Гентаксанможна наноситина поверхнюран тількипісляретельноїхірургічноїобробки.Препаратзапобігаєприлипаннюпов’язок тапояві болюпри їх зніманні.

  Примісцевомузастосуванніпрепарат не чинитьмісцевоїподразнюючоїдії, однак не можнадопускатипотраплянняГентаксану вочі.

  Тривалезастосуванняпрепаратуможе призвестидонадмірногоростунечутливихмікроорганізмів.При розвиткуподразнення, сенсибілізаціїабосуперінфекціїна тлі застосуванняпрепаратулікуванняслід припинититапризначитивідповіднутерапію.

 • Відгуки (0)