Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
ІНФАНРИКС ІПВ СУСП. Д/ІН. ШПР. №1 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 18866
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

ІНФАНРИКС ІПВ СУСП. Д/ІН. ШПР. №1

Нема в наявності

Артикул:48489

0 відгуків

Діюча речовина

Виробник

ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН КОНСЮМЕР

упаковка

874.10 грн
 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН КОНСЬЮМЕР;

  Форма випуску

  упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Інструкціядлямедичногозастосування

  медичногоімунобіологічногопрепарату

   

  ІНФАНРИКС™  ІПВ

  Комбінованавакцина дляпрофілактикидифтерії,правця,кашлюка(ацелюлярнийкомпонент) таполіомієліту

   

  СКЛАД:

  Однадоза вакцини(0,5 мл) містить:

  Діючіречовини:

  адсорбований дифтерійний анатоксин

  адсорбований правцевий анатоксин

  три очищені кашлюкові антигени:

  адсорбований кашлюковий анатоксин

  адсорбований нитчастий гемаглютинін

  пертактин

  три типи інактивованих вірусів поліомієліту:

  інактивований вірус поліомієліту тип 1 (штам Mahoney)

  інактивований вірус поліомієліту тип 2 (штам MEF-1)

  інактивований вірус поліомієліту тип 3 (штам Saukett)

  - не менше 30 МО;

  - не менше 40 МО;

   

  - 25 мкг;

  - 25 мкг;

  - 8 мкг;

   

  -  40 Д-антигенних одиниць;

  -  8 Д-антигенних одиниць;

  -  32 Д-антигенні одиниці.

  Допоміжніречовини: натріюхлорид,адсорбованісоліалюмінію, середовище199 та вода дляін’єкцій.

   

  ЛІКАРСЬКАФОРМА. Суспензіядля ін’єкцій.

  Основніфізико-хімічнівластивості:

  ІНФАНРИКС™ІПВ -комбінованавакцина для профілактикидифтерії,правця,кашлюка(ацелюлярнийкомпонент) (DTPa)таполіомієліту(IPV). Вакцина ІНФАНРИКС™ІПВ - мутнарідина упопередньозаповненомускляномушприці. Призберіганніможеспостерігатисябілий осад тапрозорийбезбарвнийсупернатант.

  ІНФАНРИКС™ІПВвідповідаєвимогамВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров’я довиробництвабіологічнихречовин,вакцин дляпрофілактикидифтерії,правця,кашлюка таполіомієліту.

   

  ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНАГРУПА.Комбінованібактеріальніта віруснівакцини.

  Код АТХ:J07CА02.

   

  ІМУНОБІОЛОГІЧНІТАБІОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ.

  Фармакодинаміка

  Імуннавідповідь наDT (дифтерійнийта правцевий)компоненти:

  Черезодин місяцьпісля курсупервинної вакцинаціїбільше ніж 99%немовлят,вакцинованихІНФАНРИКС™ІПВ, малититриантитіл ³ 0,1 МО/мл, якдляантигенівправця, так ідля антигенівдифтерії.

  ПіслявведеннябустерноїдозиІНФАНРИКС™ІПВ більшеніж 99,5% дітеймали титриантитіл ³ 0,1 МО/мл дляобохантигенів.

  Імуннавідповідь наРа(ацелюлярнийкашлюковий)компонент:

  Черезодин місяцьпісля3-дозовогокурсупервинноївакцинаціїІНФАНРИКС™ІПВ 100%немовлятбули серопозитивнимипо трьохкашлюковихкомпонентах(PT, FHA, пертактин),і загальнірівні відповідіна кожен ізтрьохокремихкашлюкових антигенівбули ³ 94%.

  Бустернувідповідьпротикашлюковихантигенівспостерігалиу переважноїбільшостівакцинованих;нижчі рівнівідповідіспостерігалиу дослідженнях,де рівніантитіл буливисокими до вакцинації.Усі особибулисеропозитивнимичерез одинмісяць післявведенняцієї дози.

  ЗахиснаефективністьРа(ацелюлярногокашлюкового)компонента:

  Оскількиімуннавідповідь накашлюкові антигенипіслявведеннявакциниІНФАНРИКС™ІПВ єеквівалентноютакійвідповіді привведеннівакциниІНФАНРИКС™,можна припустити,що захиснаефективністьцих двохвакцин такожбудееквівалентною.

  Епідеміологічнийзахист DTPaкомпонентупротитиповогозахворюванняна кашлюк, якйоговизначаєВООЗ (³ 21деньпароксизмальногокашлю) булапродемонстрованав:

  -проспективному“сліпому”дослідженнісімейнихконтактів, проведеномув Німеччині (3, 4,5 місячнийграфік).Базуючись наданих,зібраних ізвториннихконтактів усім’ях, вякихспостерігавсяіндекснийвипадоктиповогокашлюку, захиснаефективністьвакцинискладала 88,7%;

  -спонсорованомуНаціональнимІнститутом Здоров’ядослідженніефективності,проведеномув Італії (2, 4, 6місячнийграфік), дебулознайдено, щоефективністьвакцинистановить 84%.Приподальшомуспостереженніза цією жкогортоюбулапідтвердженаефективністьвакцини до4-річноговіку включно.

  Імуннавідповідь накомпонент IPV(Інактивованавакцина дляпрофілактикиполіомієліту):

  Черезодин місяцьпісляпервинноївакцинаціїзагальнасеропозитивністьдля кожного зтрьохсеротипіввірусівполіомієліту(типи 1, 2, 3)становила ³ 99,5%.

  ПіслявведеннябустерноїдозиІНФАНРИКС™ІПВ 100% дітейбулисеропозитивнимидля трьохсеротипів вірусівполіомієліту.

  Бустернавакцинаціявикликаєпомітне збільшеннярівнівантитіл упорівнянні звеличинами,якіспостерігалидо введеннябустерноїдози.

  Фармакокінетика

  Оцінка фармакокінетичнихвластивостейне єобов'язковимдля вакцин.

   

  КЛІНІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИ.

  Показання.

  Профілактикадифтерії,правця,кашлюку і поліомієлітуу дітей вікомвід 2 місяців.ВакцинаІНФАНРИКС™ІПВ показанатакож у виглядібустерної(ревакцинуючої)дози длядітей, якіраніше булиімунізованіантигенамидифтерії,правця, кашлюкаіполіомієліту.

   

  Щепленнядітей натериторіїУкраїни здійснюєтьсязгідно звимогамидіючихнаказів МОЗУкраїни щодопроведенняпрофілактичнихщеплень.

   

  Протипоказання.

 • Відгуки (0)