Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
0
грн.
ЛОПЕРАМІД ЛХ ТАБ. 2МГ №20 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

ЛОПЕРАМІД ЛХ ТАБ. 2МГ №20

Нема в наявності

Артикул:9753
ID:17505

Діюча речовина

лопераміду гідрохлориду 0,002 г

Виробник

ЛЕКХІМ-ХАРЬКОВ ЗАТ

*Ціна дійсна лише при замовленні на сайті

упаковка

12.00 грн

блист

6.00 грн
 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО;

  Форма випуску

  блист; упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

  лоперамід

  (loperamide)

   

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючаречовина: loperamide;

  1таблеткаміститьлоперамідугідрохлориду0,002 г (2 мг);

  допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,магнію стеарат,стеариновакислота,повідон.

   

  Лікарськаформа. Таблетки.

  Таблеткивід білого добілого зжовтуватимвідтінкомкольору.

   

  Назва імісцезнаходженнявиробника.

  АТ«Лекхім-Харків». Україна, 61115, м.Харків, вул.17-гоПартз’їзду, 36.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щопригнічуютьперистальтику.Код АТС А07D A03.

  Лоперамід–сильнодіючийпротидіарейнийпрепараттривалої дії.

  Лоперамідугідрохлоридзв’язуєтьсяз опіатнимирецепторамикишковоїстінки. Внаслідокцьогопригнічуєтьсявивільнення ацетилхолінутапростагландинів,знижуючи у такийспосібпропульсивнуперистальтикутазбільшуючичаспроходженнявмісту по кишках,а такожздатністьстінкикишечнику доабсорбціїрідини.Лоперамідугідрохлоридзбільшуєтонусанальногосфінктера, знижуючитим самимнетриманнякалових маста позиви додефекації.

  Лоперамідєвисокоспецифічноюречовиноюдля стіноккишечнику,досягаєсистемної циркуляціїв обмеженомуоб’ємі іпрактично непроникаєкрізьгематоенцефалічнийбар’єр. Порігцентральноїдії набагатоперевищуєдозу, що маємаксимальнийефект проти діареї.

  Лоперамідугідрохлоридлегкоабсорбуєтьсяз кишечнику,але майжеповністюекстрагуєтьсятаметаболізуєтьсяпечінкою, девінкон’югуєтьсятавиділяєтьсяз жовчю.

  ПеріоднапіввиведенняЛопераміду улюдини в середньомудорівнює 11годин (9-14 годин).ЕлімінаціявідбуваєтьсяшляхомокисногоN-деметилювання,яке єосновнимшляхомметаболічнихперетвореньлопераміду.Зв’язування зпротеїнамиплазмистановить 95 %,переважно зальбумінами.Виділеннявідбуваєтьсяв основному зкалом.

   

  Показаннядлязастосування.

  Симптоматичнелікуваннягострої тахронічноїдіареї.

  Лоперамід можнарекомендуватиу випадкувиникненнядіареїмандрівника(«туриста»).При наявностіцьогопоказаннядостатнійперіод лікуваннямаєстановити 2доби. Тількиу випадкупояви крові увипорожненняхзастосуванняпотрібновідкласти доз’ясуванняпричиницього явища.

   

  Протипоказання.

  Лоперамідпротипоказанийпацієнтам звідомою підвищеноючутливістюдолоперамідугідрохлоридуабо добудь-якого зкомпонентівпрепарату.

  Лоперамід неслідпризначатипацієнтам зрідкіснимивродженимиформаминепереносимостілактози,порушеннямвсмоктуванняглюкози-галактозиабодефіцитомсахарази-ізомальтази.

  Лоперамід неслідзастосовуватидляпервинноїтерапіїпацієнтів з:

  ‑гостроюдизентерією,щохарактеризуєтьсянаявністюкрові увипорожненняхта підвищеноютемпературоютіла;

  ‑гостримвиразковимколітом абопсевдомембранознимколітом,пов’язаниміз застосуваннямантибіотиківширокогоспектра дії;

  ‑бактеріальниментероколітом,спричинениммікроорганізмамиродин Salmonella, Shigella таCampylobacter;

  ‑порушеннямифункціїпечінки,необхідної дляметаболізмупрепарату,оскільки цеможепризвести довідносногопередозування.

  Лоперамідвзагалі неслідзастосовувати,якщо требауникнутипригніченняперистальтикичерезможливийризиквиникненнязначнихускладнень,включаючикишковунепрохідність,мегаколон татоксичниймегаколон.

  Необхіднонегайноприпинитиприйом препарату,якщорозвиваєтьсязапор, здуттяживота абочастковакишкованепрохідність.

   

  Належнізаходибезпеки призастосуванні.

  Лікуваннядіареїноситьсимптоматичнийхарактер.Якщо можнавизначитиетіологію захворювання(абозазначено, щопотрібно цезробити), тозаможливістюслідпроводити специфічнелікування.

  У хворихз діареєю,особливо удітей, може виникнутидегідратаціята дисбаланселектролітів.У такихвипадкахнайважливішимзаходом єзастосуваннязамісноїтерапії дляпоповненнярідини таелектролітів.

  Пацієнтаміз синдромомнабутогоімунодефіциту,які приймаютьЛоперамідпри діареї,необхіднонегайноприпинити лікуванняпри появіперших ознакздуття живота.Існуютьокреміповідомленняпро випадкипоявитоксичногомегаколону упацієнтів,хворих наСНІД, зінфекційнимиколітами яквірусного,так ібактеріальногопоходження,прилікуваннілоперамідугідрохлоридом.

  Хочафармакокінетичнідані дляпацієнтів ізпорушеннямфункціїпечінкивідсутні, такимпацієнтам Лоперамідслідзастосовуватизобережністюз причиниуповільненняметаболізмупершого проходження.Пацієнтам ізпорушеннямфункціїпечінки слідзнаходитисяпідретельнимнаглядом з метоюсвоєчасноговиявленняознак токсичногоураженняцентральноїнервовоїсистеми.

  Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам увипадкахзагостреннявиразковогоколіту.Лікарськіпрепарати, щоподовжуютьчас проходження,можутьпризвести дорозвитку токсичногомегаколону упацієнтівцієї групи.

  Зважаючина те, щолопераміддобреметаболізуєтьсята лоперамідабо йогометаболітививодяться зфекаліями,зазвичай непотрібнокоригуватидозулопераміду упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок.

   

  Особливізастереження.

  Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

  Незважаючинавідсутністьданих про те,що Лоперамідмаєтератогеннийабоембріотоксичнийвплив, першніжпризначатийого у періодвагітності,особливопро&

 • Відгуки (0)