Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
МЕКСИКОР КАПС. 100МГ №20 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 6744
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

МЕКСИКОР КАПС. 100МГ №20

Нема в наявності

Артикул:8770

Діюча речовина

етилметилгідроксипіридину сукцинату у перерахуванні на 100 % речовину - 100 мг

Виробник

ТЕХНОЛОГ ЗАТ

упаковка

131.30 грн

блист

65.65 грн
 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ТЕХНОЛОГ ЗАО;

  Форма випуску

  блист; упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  для медичногозастосуваннялікарськогозасобу

  Мексикор®

  Mexiсor

   

  Склад:

  діючаречовина:

  1капсуламістить етилметилгідроксипіридинуcукцинату уперерахуванніна 100 % речовину -100 мг;

  допоміжніречовини: крохмалькартопляний,повідон, лактозамоногідрат,магніюстеарат,целюлоза мікрокристалічна;

  оболонкакапсули:титанудіоксид (Е 171),желатин,барвникжовтий захід(Е 110), барвникхіноліновийжовтий (Е 104).

   

  Лікарськаформа. Капсули.

  Основніфізико-хімічнівластивості:

  Твердіжелатиновікапсули №2жовтогокольору.Вміст капсул– гранулят,який міститьгранули тапорошок білогота білого зжовтуватимвідтінком кольору.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Кардіологічніпрепарати.Іншікардіологічніпрепарати.

  Код АТХС01Е В.

   

  Фармакологічнівластивості.

  Фармакодинаміка.

   Мексикор®зменшуєпроявокисногостресу, гальмуєвільнорадикальнеперекиснеокисненняліпідів тапідвищуєактивністьантиоксидантноїсистемиферментів.Мексикор®покращуєклітиннийенергообмін,активуєенергосинтезуючіфункції мітохондрій,посилюєкомпенсаторнуактиваціюаеробногогліколізу тазнижуєступінь пригніченняокиснихпроцесів уциклі Кребса.Енергосинтезуючийефектпрепарату пов’язанийзізбільшеннямдоставки таспоживанняклітинамисукцинату,реалізацієюфеноменушвидкогоокисуянтарноїкислотисукцинатдегідрогеназою,а також зактивацієюмітохондріальногодихальноголанцюга.

  ПридисоціаціїпрепаратуМексикор® уклітині насукцинат іпохідне3-оксипіридину,останнійвиявляєантиоксидантнудію, яка стабілізуєклітинні мембранита відновлюєфункціональнуактивністьклітин.Чинитьмодулюючийвплив на мембранозв’язаніферменти(кальційнезалежнуфосфодіестеразу,аденілатциклазу,ацетилхолінестеразу)іонні каналита рецепторнікомплекси, щосприяєзбереженнюструктурно-функціональноїцілісностібіомембран,покращуєтранспортнейромедіаторівта синаптичнупередачу. Дієнаметаболізмта кровопостачанняголовногомозку,мікроциркуляціютареологічнівластивостікрові, зменшуєагрегаціютромбоцитів.

  Сприяєвідновленнюфункціональногостануішемізованогоміокарду,скорочувальноїфункціїсерця, такожзменшує проявсистолічноїтадіастолічноїдисфункціїлівогошлуночка. Вумовахкоронарної недостатностізбільшуєколатеральнекровопостачанняішемізованогоміокарда та активуєенергосинтезуючіпроцеси узоні ішемії,тим самим сприяєзбереженнюкардіоміоцитівта підтримціїхфункціональноїактивності.Відновлюєскоротливістьміокарда призворотнійсерцевійдисфункції.

  У хворихна стабільнустенокардіюнапруженнясприяєпідвищеннютолерантностідо фізичногонавантаженнята антиангінальноїактивностінітропрепаратів.

  Мексикор®стабілізуємембранніструктурисудинноїстінки,інгібуєагрегаціюеритроцитів,нормалізуєпорушеннямікроциркуляціїна ранніхстадіяхатерогенезу,володієгіполіпідемічноюдією, зменшуєвмістзагальногохолестеринуталіпопротеїдівнизькоїщільності.

  Мексикор®маєнейропротекторнудію на функціональнуактивністьтаметаболізмішемізованогоголовногомозку,підвищує стійкістькровообігуголовногомозку в умовахгіпоперфузії,попереджаєзниженнякровотокуголовногомозку уреперфузійномуперіоді післяішемії.Препаратсприяєадаптації доішемії,гальмуючивиснаженнявуглеводнихзапасів,блокуючипостішемічнезниження утилізаціїглюкози такиснюголовниммозком таперешкоджаєпрогресивномунакопиченнюлактату.

  Мексикор®маєноотропнівластивості,попереджаєта зменшуєпорушенняпам’яті, здатностідо навчання,яківиникаютьпри гострихта хронічнихсудиннихзахворюванняхголовногомозку, прилегких тапомірних когнітивнихпорушенняхрізногоґенезу,чинитьантиоксидантнийефект,підвищуєконцентраціюуваги тапрацездатність.

  Призастосуванніу хворих нагостре порушеннямозковогокровообігузнижує проявклінічнихсимптомівінсульту тапозитивновпливає наперебігреабілітаційногоперіоду.

  Мексикор®володієселективноюдією, не супроводжуєтьсяседацією таміорелаксацією,усуваєтривожність,страх,напруження, неспокій,підвищуєможливістьадаптації таемоціональнийстатус.

   

  Фармакокінетика.

  ПіслязастосуваннявнутрішньоМексикор®швидко таповністювсмоктуєтьсязі шлунково-кишковоготракту.Швидкорозподіляєтьсяв органах татканинах. Часдосягненнямаксимальноїконцентраціїу плазмі крові(Тmax)знаходитьсяу діапазонівід 0,46 до 0,5години. Середнійчасрозподіленняпрепарату ворганізмістановить 4,9–5,2години.Метаболізуєтьсяу печінцішляхомглюкуронування.

  Ідентифіковано5метаболітів:3-оксипіридинуфосфат –утворюєтьсяу печінці таз участюлужноїфосфатази розпадаєтьсяна фосфорнукислоту та3-оксипіридин;другий метаболіт–фармакологічноактивний,утворюєтьсяу великихкількостяхта вия&#

 • Відгуки (0)