Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
0
грн.
НЕКСАВАР ТАБ. 200МГ №112 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

НЕКСАВАР ТАБ. 200МГ №112

Нема в наявності

Артикул:19638
ID:13446

Виробник

БАЙЕР АГ

*Ціна дійсна лише при замовленні на сайті

 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  БАЙЕР АГ;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  для медичного застосування препарату

   

  НЕКСАВАР®

  (NEXAVAR) ®

  Склад:

  діюча речовина: сорафеніб;

  1 таблетка містить сорафенібу тозилату 274 мг (що відповідає 200 мг сорафенібу);

  допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, гіпромелоза, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, макрогол 3350, титану діоксид (Е 171), заліза оксид червоний (Е 172).

   

  Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

   

  Основні фізико-хімічні властивості: круглі таблетки червоного кольору, з одного боку таблетки з маркуванням у вигляді «байєрівського хреста», з іншого боку – цифра 200.

   

  Фармакотерапевтична група. Протипухлинний препарат, інгібітор протеїнкіназ.

  Код АТХ. L01Х Е05.

   

  Фармакологічні властивості

  Фармакодинаміка.

  Механізм дії

  Сорафеніб є інгібітором низки ферментів із групи кіназ, що знижує проліферацію пухлинних клітин in vitro.

  Доведено, що сорафеніб інгібує численні внутрішньоклітинні кінази (c-CRAF, BRAF та мутовану BRAF) та кінази клітинної поверхні (KIT, FLT-3, RET, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 і PDGFR-β). Кілька з цих кіназ беруть участь у передачі сигналу пухлинним клітинам, в ангіогенезі та апоптозі. Сорафеніб пригнічує ріст пухлини людської гепатоцелюлярної карциноми, нирково-клітинного раку та диференційованого раку щитовидної залози людських пухлинних ксенотрансплантантів у імуноскомпроментованих мишей. На моделях людської гепатоцелюлярної карциноми та нирково-клітинного раку під час лікування сорафенібом відзначалося зменшення ангіогенезу в пухлинній тканині. На моделях людської гепатоцелюлярної карциноми, нирково-клітинного раку та диференційованого раку щитовидної залози відзначалося зростання апоптозу пухлинних клітин.

   

   

   

  Електрофізіологія серця

  Вплив препарату Нексавар® в дозі 400 мг 2 рази на добу на інтервал QTc оцінювали у багатоцентровому, відкритому, нерандомізованому дослідженні у 53 пацієнтів з пізніми стадіями раку. Не було виявлено значних змін середніх значень інтервалу QTc (тобто

  > 20 мс) відносно вихідного рівня. Після одного 28-денного циклу лікування найбільше зростання середнього значення інтервалу QTc становило 8,5 мс (верхня межа 90% довірчого інтервалу (ДІ), 13,3 мс) і спостерігалося через 6 годин після застосування дози в 1-й день 2-го циклу (див. розділ «Особливості застосування»).

   

  Клінічна ефективність

  Клінічну безпеку та ефективність препарату Нексавар® досліджували у пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою (ГЦК), нирково-клітинним раком (НКР) та диференційованим раком щитовидної залози (ДРЩЗ).

  Гепатоцелюлярна карцинома

  Клінічну ефективність та безпеку застосування препарату Нексавар® оцінювали протягом міжнародного, багатоцентрового, рандомізованого, подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження фази ІІІ за участю 602 пацієнтів (загальна кількість рандомізованих пацієнтів) із неоперабельною гепатоцелюлярною карциномою. Загальна виживаність була первинною кінцевою точкою. Із 602 пацієнтів 299 отримували препарат Нексавар® по 400 мг 2 рази на добу та 303 – плацебо. Фізикальні дані та основні клінічні показники в групі пацієнтів, які отримували лікування препаратом Нексавар®, та в групі плацебо були статистично однорідними за віком, статтю, расовою приналежністю, загальним станом, етіологією (включаючи гепатит В, С та алкогольну хворобу печінки), стадіями TNM (стадія І: < 1% до < 1%; стадія ІІ: 10,4 % до 8,3 %; стадія ІІІ: 37,8 % до

  43,6 %; стадія ІV: 50,8 % до 46,9 %), відсутністю як макроскопічних судинних інвазій, так і позапечінкового розповсюдження пухлини (30,1% до 30,0%), стадіями BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer stagе) (стадія В: 18,1 % до 16,8 %; стадія С: 81,6 % до 83,2 %; стадія D: < 1 % до 0 %), класами печінкової недостатності за класифікацією Чайлда – П’ю (клас А: 95 % до 98 %, В: 5 % до 2 %). До дослідження був включений лише один пацієнт класу С за класифікацією Чайлда – П’ю. Попереднє лікування включало хірургічні втручання (резекцію) (19,1 % до 20,5 %), місцево-регіональне лікування (включаючи радіочастотну абляцію, підшкірні ін’єкції етанолу та трансартеріальну хемоемболізацію 38,8 % до

  40,6 %), радіотерапію (4,3 % до 5,0 %) та системну терапію (3,0 % до 5,0 %).

  Дослідження було завершено після того, як в рамках запланованого проміжного аналізу загальної виживаності були досягнуті критерії підтвердження ефективності препарату Нексавар®. Результати цього дослідження засвідчили статистично значущу перевагу застосування препарату Нексавар® порівняно з плацебо щодо загальної виживаності (відносний ризик (HR) – 0,69; р = 0,00058, див. таблицю 1). Ця перевага залишалася значущою в усіх проаналізованих субпопуляціях.

  За даними фінального аналізу, що грунтувався на даних, отриманих з більш ранніх кінцевих точок (незалежне радіологічне оцінювання), період до прогресування пухлини був також значимо довшим в групі Нексавар® (HR – 0,58; р =0,000007, див. таблицю 1).

   

  Таблиця 1

  Результати дослідження 3 (ефективність застосування при гепатоцелюлярній карциномі)

   

  Параметр ефективності

  Нексавар

  (N = 299)

  Плацебо

  (N = 303)

  Значення Р (логранговий критерій2)

  HR1

  (95 % ДI)

  Загальна виживаність (ЗВ)

  (місяців, середнє значення

  95 % довірчий інтервал (ДІ))

  Число подій

   

  10,7

  (9,4; 13,3)

  143

   

  7,9

  (6,8; 9,1)

  178

   

  0,00058

   

  0,69

  (0,55; 0,87)

  Період до прогресування пухлини (ППП)

  (місяців, середнє значення3

  95 % ДI)

  Число подій

   

  5,5

  (4,1; 6,9)

  107

   

  2,8

  (2,7; 3,9)

  156

   

  0,000007

   

  0,58

  (0,45; 0,74)

  ДІ – довірчий інтервал.

  1 Відношення ризиків, сорафеніб/плацебо, стратифікована модель пропорційних ризиків Кокса

  2 Стратифікований логранговий критерій (для проміжного аналізу виживаності, односторонній критерій дострокового завершення дослідження альфа=0,0077).

  3 Аналіз ППП, за незалежною радіологічною оцінкою, базується на даних, отриманих з більш ранніх кінцевих точок, ніж аналіз виживаності.

   

  Нирково-клітинний рак

  Безпека та ефективність застосування препарату Нексавар® при лікуванні розповсюдженого нирково-клітинного раку (НКР) вивчали в двох клінічних дослідженнях:

  Дослідження 1 було багатоцентровим, рандомізованим, подвійним сліпим та плацебоконтрольованим дослідженням фази ІІІ, проведеним у пацієнтів, що вже пройшли один курс системної терапії. Первинними кінцевими точками були загальна виживаність та виживаність без прогресії (ВБП). Вторинною кінцевою точкою була реакція пухлини.

  У дослідження були включені 769 пацієнтів з низьким або середнім ризиком за класифікацією MSKCC (Меморіальний онкологічний центр Слоана-Кеттерінга), також стратифікованих за країною і рандомізованих в групу препарату Нексавар® (400 мг 2 рази на добу) (N=384) або плацебо (N=385).

  В Таблиці 2 наведено узагальнені демографічні дані та характеристики захворювання в пацієнтів, включених у дослідження. Вихідні демографічні показники та ознаки захворювання були розподілені пропорційно в обох терапевтичних групах. Середній час від первинної постановки діагнозу НКР до рандомізації становив відповідно 1,6 і 1,9 року в групі, що отримувала препарат Нексавар®, та в групі плацебо.

   

  Таблиця 2

  Демографічні дані та ознаки захворювання – НКР Дослідження 1

   

  Параметри

  Нексавар®

  N=384

  Плацебо

  N=385

  N

  %

  N

  %

  Стать

   

   

   

   

  Чоловіки

  267

  (70)

  287

  (75)

  Жінки

  116

  (30)

  98

  (25)

  Расова приналежність

   

   

   

   

  Європеоїдна раса

  276

  (72)

  278

  (73)

  Негроїдна раса/азійська раса/

  латиноамериканське/інше походження

   

  11

   

  (3)

   

  10

   

  (2)

  Дані відсутні1

  97

  (25)

  97

  (25)

  Вікова група

   

   

 • Відгуки (0)