Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
НЕВІМУН ТАБ. 200МГ №60 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
ID: 11180
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

НЕВІМУН ТАБ. 200МГ №60

Нема в наявності

Артикул:18432

0 відгуків

Діюча речовина

200 мг невірапіну

Виробник

ЦИПЛА ЛТД

 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ЦИПЛА ЛТД;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

  НЕВІМУН

  (NEVIMUNE)

   

  Склад:

  діючаречовина: nevirapine;

  1таблеткаміститьневірапіну 200мг;

  допоміжніречовини: крохмалькукурудзяний;целюлозамікрокристалічна;натріюкрохмальгліколят(тип В); лактоза,моногідрат;кремніюдіоксидколоїднийбезводний;магніюстеарат.

   

  Лікарськаформа.Таблетки.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.Противіруснізасобипрямої дії.Нуклеотидніінгібіторизворотноїтранскриптази.Код АТС J05A G01.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання. ЛікуванняВІЛ-1-інфікованих(у комбінаціїз іншимипротиретровіруснимизасобами).

  ДляпрофілактикипередачіВІЛ-1 відматері додитини увагітнихжінок, які неприймаютьантиретровірусноїтерапії підчас пологів,а також увиглядіодноразовоїпероральноїдози для дитинипіслянародження.

   

  Протипоказання.

  Підвищеначутливістьдо активної речовиниабо добудь-якої здопоміжнихречовинцьогопрепарату.

  Тяжкадисфункціяпечінки (закласифікацієюЧайлд-П’юклас С) абопацієнти, якіпройшлипопереднєлікування зметоюнормалізаціїрівня АСТ абоАЛТ, більшогоу 5 разів відверхньоїмежі норми (ВМН),достабілізаціїрівня, колиАСТ/АЛТ булинижче 5 ВМНвід верхньоїмежі норми.

  НЕВІМУН неслідповторнопризначатипацієнтам,яким ранішедовелосяприпинитиприйом цихліків через тяжкуформу висипань,а також черезвисипання,якісупроводжувалисясимптомами,що свідчатьпро генералізаціюпроцесу абогіперчутливістьчерезклінічніпроявигепатиту, щоспричинив невірапін.

  НЕВІМУН неслідповторнопризначатипацієнтам, уяких ранішерівні АСТ абоАЛТ перевищуваливерхню межунорми у 5разів під частерапіїневірапіном,а також тим, укого ранішечерезповторнепризначенняневірапіну виникливідхилення уфункціїпечінки (див.розділ«Особливостізастосування»).

  НЕВІМУНпротипоказанийу випадкурідкіснихспадковихстанів, черезякі можливанепереносимістьдопоміжноїречовинипрепарату (див.розділ«Особливостізастосування»).

  Рослинніпрепарати, щомістятьзвіробій (hypericum perforatum), не слідзастосовуватипід час прийомуНЕВІМУНУчерез ризикзниження концентраціїневірапіну уплазмі кровіта зменшенняклінічнихефектів невірапіну(також див.розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій»).

   

   

  Спосібзастосуваннята дози.

  Дорослі.Рекомендованадоза НЕВІМУНУ– 1таблетка 200 мгщодняпротягомперших 14 днів (сліддотримуватисьтакогопочатковогоперіоду,оскількибуловстановлено,що це зменшуєчастотупоявивисипу),після чогоприймають 1таблетку 200 мг 2рази на добупринаймні здвома додатковимипротиретровіруснимизасобами. Присупутнійтерапії сліддотримуватисьрекомендованоговиробникомдозування ліківтаздійснюватиконтроль підчас їх застосування.

  Діти.Повнадобова дозадлябудь-якогопацієнта немаєперевищувати400 мг. Таблеткидітям можназастосовуватиу випадках,коли разовадозапрепаратустановить 200мг. Доза препаратуНЕВІМУН длядітей можебути визначеназа площеюповерхнітіла (ППТ), абоза масою тіланаступнимчином: задопомогою ППТзвикористаннямформулиМостелерарекомендованапероральна  дозадля дітейрізного вікустановить 150мг/м2 1 раз надобупротягом 2тижнів,надалі – 150 мг/м22 рази надобу.

 • Відгуки (0)