Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
РЕВІТ ДРАЖЕ №75 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 11195
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

РЕВІТ ДРАЖЕ №75

Нема в наявності

Артикул:8954

Діюча речовина

ретинолу ацетат (вітамін А) – 0,86 мг (2500 МО), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) – 1 мг, рибофлавін (вітамін В2) – 1 мг, аскорбінову кислоту (вітамін С) – 35 мг

Виробник

ТЕХНОЛОГ ЗАТ

 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  ТЕХНОЛОГ ЗАО;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

   

  РЕВІТ

  (REVIT)

   

  Склад:

  діючіречовини: 1дражемістить:ретинолуацетат(вітамін А) – 0,86мг (2500 МО),тіамінугідрохлорид(вітамін В1) –1 мг,рибофлавін(вітамін В2) –1 мг,аскорбіновукислоту (вітамінС) – 35 мг;

  допоміжніречовини:патокакрохмальна,цукор білий,віск жовтий,оліямінеральна,тальк, оліям’яти перцевої.

   

  Лікарськаформа. Драже.

  Основніфізико-хімічнівластивості:дражеоранжевогокольору,сферичноїформи.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. 

  Вітаміни.Полівітаміннікомплексибез домішок.Код АТХ  А11В А.

   

  Фармакологічнівластивості.

  Фармакодинаміка.

  Полівітаміннийкомплекс.Фармакологічнадіяпрепаратувизначаєтьсявластивостямивітамінів, щовходять дойого складу.Препаратрегулює метаболічніпроцеси,нормалізуєобмін речовин.

  ВітамінА (ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдля формуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину(зоровогопігменту),підтримує поділімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтезімуноглобулінівта інших факторівзахисту відінфекцій.

  ВітамінВ1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

  ВітамінВ2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

  ВітамінС (кислотааскорбінова)бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмін амінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зі шлунково-кишковоготракту,підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму, єнеобхіднимдля росту таформуваннякісток,шкіри, зубіві для нормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

  Фармакокінетика.

  Післяприйомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику всистемнийкровообіг,проникає вусі органи ітканини.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання|.

  Призначатиякпрофілактичнийі лікувальнийзасіб пристанах, щосупроводжуютьсяпідвищеноюпотребоюорганізму увітамінах:підвищенефізичне танервово-психічненавантаження,особливо внесприятливихумовахнавколишньогосередовища;періододужанняпісляперенесенихзахворювань;дляпідвищеннязагальноїрезистентностіорганізму доінфекційнихзахворювань(у тому числізастудних).

   

  Протипоказання.

  Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату, непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА, порушенняобмінузаліза абоміді. Тромбоз,схильністьдо тромбозів,тромбофлебіт,цукровийдіабет,хронічнийгломерулонефрит,тяжкі захворюваннянирок,саркоїдоз ванамнезі. Сечокам’янахвороба – призастосуваннідоз понад 1 гна добу. 

   

  Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

  Ревіт нерекомендуєтьсяпризначатиразом зіншимиполівітамінами,оскількиможливе передозуванняостанніх ворганізмі.

  Ретинолзнижуєпротизапальнудію глюкокортикоїдів.Не можнаодночасноприймати з нітритамиіхолестираміном,тому що вонипорушуютьвсмоктуванняретинолу.Вітамін А неможнапризначати зретиноїдами,тому що їхкомбінація єтоксичною.

  Тіамінугідрохлорид,впливаючи напроцесиполяризаціїу ділянцінервово-м'язовихсинапсів,можепослаблюватикурареподібнудію.

  Рибофлавіннесуміснийзістрептоміциномі зменшуєефективністьантибактеріальнихпрепаратів(окситетрацикліну,доксицикліну,еритроміцину,тетрациклінуі лінкоміцину).Трициклічніантидепресанти,іміпрамін іамітриптилін,інгібуютьметаболізмрибофлавіну,особливо утканинах серця. 

  ВітамінС посилює діюітоксичністьсульфаніламідів(можливістькристалурії),пеніциліну,підвищуєвсмоктуваннязаліза, абсорбціюалюмінію(враховуватипри одночасномулікуванні антацидами,що містятьалюміній), знижуєефективністьгепарину танепрямихкоагулянтів. Високідозипрепаратузменшуютьефективністьтрициклічнихантидепресантів,нейролептиків– похіднихфенотіазину,канальцевуреабсорбціюамфетаміну,порушуютьвиведеннямексилетинунирками,впливають нарезорбціювітаміну В12.

  Одночаснийприйомвітаміну С ідефероксамінупідвищуєтканиннутоксичністьзаліза,особливо всерцевому м’язі,що можепризвести додекомпенсаціїсистемикровообігу.Вітамін Сможна прийматилише через 2години післяін’єкціїдефероксаміну.

  Тривалийприйомвеликих дозпрепарату знижуєефективністьлікуваннядисульфіраміном,гальмуєреакціюдисульфірам-алкоголь.

  Аскорбіновакислотапідвищуєзагальний кліренсетиловогоспирту. ВітамінС підсилюєвиділенняоксалатів ізсечею, такимчиномпідвищуючиризик формуванняу сечіоксалатнихкаменів,підвищуєризикрозвиткукристалуріїпри лікуваннісаліцилатами.

  Всмоктуваннявітаміну Сзменшуєтьсяпри одночасномузастосуваннізпероральнимиконтрацептивами,вживанніфруктовихабо овочевихсоків,лужногопиття.

  Препаратихіноліновогоряду, кальціюхлорид,саліцилати,кортикостероїдипри триваломузастосуваннізменшують запасиаскорбіновоїкислоти ворганізмі.

   

  Особливості застосування.

  Зобережністюпризначатихворим нагострийнефрит, придекомпенсаціїсерцевої діяльності,жовчокам’янійхворобі,хронічномупанкреатиті,алергічнихзахворюваннях,ідіосинкразії, хворим нацукровийдіабет. 

  Приприйомівисоких доз ітриваломузастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватифункціюнирок тарівеньартеріальноготиску, атакожфункціюпідшлунковоїзалози. Слідзобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюваннямнирок ванамнезі.

  Присечокам’янійхворобідобова дозааскорбіновоїкислоти немаєперевищувати1 г.

  Не слідпризначативеликі дозипрепарату хворимізпідвищенимзгортаннямкрові.

  Оскількиаскорбіновакислотапідвищує абсорбціюзаліза, їїзастосуванняу високихдозах можебутинебезпечнимдля пацієнтівізгемохроматозом,таласемією,поліцитемією,лейкемією ісидеробластноюанемією.Пацієнтам ізвисокимвмістомзаліза ворганізміслідзастl

 • Відгуки (0)