Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
УНДЕВІТ ДР. №50 - ТЕХНОЛОГ ЗАТ - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 11201
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

УНДЕВІТ ДР. №50 - ТЕХНОЛОГ ЗАТ

Нема в наявності

Артикул:8991

Діюча речовина

ретинолу ацетат (вітамін А) – 1,135 мг (3300 МО); DL-альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) – 10 мг; тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) – 2 мг; рибофлавін (вітамін В2) – 2 мг; піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) – 3 мг; ціанокобаламін (вітамін В12) – 0,002 мг; аскорбінову кислоту (вітамін С) – 75 мг; нікотинамід (вітамін РР) – 20 мг; кислоту фолієву – 0,07 мг; рутозиду тригідрат, у перерахуванні на рутозид – 10 мг; кальцію пантотенат – 3 мг

Виробник

ТЕХНОЛОГ ЗАТ

 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  ТЕХНОЛОГ ЗАО;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

  УНДЕВІТ

   (UNDEVIT)

  Склад:

  діючіречовини: 1дражемістить:ретинолуацетат(вітамін А) – 1,135мг (3300 МО); DL-альфа-токоферолуацетат(вітамін Е) – 10мг; тіамінугідрохлорид(вітамін В1) –2 мг; рибофлавін(вітамін В2) –2 мг;піридоксинугідрохлорид(вітамін В6) –3 мг;ціанокобаламін(вітамін В12)– 0,002 мг;аскорбіновукислоту(вітамін С) – 75мг; нікотинамід(вітамін РР) – 20мг; кислотуфолієву – 0,07 мг;рутозидутригідрат, уперерахуванніна рутозид – 10мг; кальціюпантотенат –3 мг;

  допоміжніречовини:патокакрохмальна,цукор білий,віск жовтий,оліямінеральна,тальк, оліям’яти перцевої.

   

  Лікарськаформа. Драже.

  Основніфізико-хімічнівластивості: дражежовто-оранжевогокольору,сферичноїформи зхарактернимзапахом.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни.Полівітаміннікомплексибез добавок.

  Код АТХА11В А.

   

  Фармакологічнівластивості.

  Фармакодинаміка.

  Полівітаміннийпрепарат.Належить долікарськихзасобів, щорегулюютьметаболічніпроцеси.Нормалізуєобмінречовин, утому числіпри процесахстаріння.

  Фармакологічнадіяпрепаратузумовлена діючимиречовинами,що входять дойого складу. 

  ВітамінА (ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдляформуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину (зоровогопігменту),підтримуєподілімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтез імуноглобулінівта іншихфакторівзахисту відінфекцій.

  ВітамінЕ(α-токоферолуацетат) –жиророзчиннийвітамін, щопроявляєвисоку антиоксидантнутарадіопротекторнудію, захищаємембраниклітин відушкодженнявільнимирадикалами,бере участь убіосинтезі гемаі білків,проліфераціїклітин таінших важливихпроцесахклітинногометаболізму.Вітамін Еполіпшуєспоживаннятканинамикисню. Проявляєангіопротекторнудію,впливаючи натонус іпроникністьсудин,стимулюючиутворенняновихкапілярів.

  ВітамінВ1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

  ВітамінВ2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

  ВітамінВ6(піридоксинугідрохлорид)як коферментбере участь убілковомуобміні тасинтезі нейромедіаторів.

  ВітамінВ12 (ціанокобаламін)є факторомросту,необхіднийдля нормальногоперебігупроцесівкровотвореннята визріванняеритроцитів,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот і мієліну.

  ВітамінС (кислотааскорбінова)бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмінамінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зішлунково-кишковоготракту,підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму,  необхіднадля росту таформуваннякісток, шкіри,зубів і длянормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

  ВітамінРР(нікотинамід),бере участь упроцесахтканинногодихання,вуглеводногота ліпідногообміну.

  Кислотафолієвастимулюєеритропоез,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот.

  Рутозидутригідратнормалізуєпроникністькапілярів,зміцнюєстінки судин,зменшуєагрегаціютромбоцитів,виявляєантиоксидантнівластивості,запобігаєокиснюваннюі сприяєдепонуваннюаскорбіновоїкислоти у тканинах.

  Кальціюпантотенатвходить доскладу коферментуА, необхіднийдлянормальногоформуванняциклутрикарбоновихкислот,синтезу АТФ,продукуваннігормонів таантитіл, синтезуацетилхоліну,засвоєння зкишечнику іонівкалію,глюкози,вітаміну Е.

  Фармакокінетика.

  Післяприйомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику усистемнийкровообіг,проникає вусі органи ітканини.

   

  Клінічніхарактеристики.

  Показання.

  Якпрофілактичнийталікувальнийзасіб дляполіпшенняобміннихпроцесів ізагальногостану в осібпрацездатногоі літньоговіку, у томучислі припередчасномустарінні,астенічномусиндромі, атакож уперіод реконвалесценціїпісляінфекційнихзахворювань,упісляопераційномуперіоді,після тривалоїтерапіїантибіотикамиширокогоспектра дії.  

   

  Протипоказання.

  Гіперчутливістьд

 • Відгуки (0)