Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
ВІТАМІН С 500 ТАБ. ЖУВ. №10 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
ID: 5184
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

ВІТАМІН С 500 ТАБ. ЖУВ. №10

Нема в наявності

Артикул:8447

Діюча речовина

аскорбінової кислоти 199,5 мг, натрію аскорбату у перерахуванні на аскорбінову кислоту 300,5 мг

Виробник

ЗДОРОВ'Я ФК ТОВ

 • Характеристики

  Умови видачі

  Без рецепта;

  Виробник

  ЗДОРОВЬЕ ФК ООО;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

  длямедичногозастосуванняпрепарату

   

  ВІТАМІНС 500(VITAMIN C 500)

   

  Складлікарськогозасобу:

  діючаречовина: ascorbic acid;

  1таблеткаміститьаскорбіновоїкислоти 199,5 мг,натріюаскорбату уперерахуванніна аскорбіновукислоту 300,5  мг;

  допоміжніречовини:цукор-рафінад;аспартам (Е 951);магніюстеарат; целюлозамікрокристалічна;ароматизатор"Апельсин",що містить:мальтодекстрин,гумміарабік        (Е 414), кислотуаскорбінову(Е 300),альфа-токоферол(Е 307), сіркидіоксид (Е 220); гіпромелоза;жовтий захід FCF (Е 110).

   

  Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

  Таблеткивідсвітло-жовтого  кольорузвкрапленнямидооранжевогоабо оранжево-рожевогокольору звкрапленнями,плоскоциліндричноїформи зрискою тафаскою.

   

  Назваімісцезнаходження виробника.

  ТОВ«Фармацевтичнакомпанія«Здоров’я».

  Україна,61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22.

   

  Фармакотерапевтичнагрупа.

  Вітаміни.Простіпрепаратиаскорбіновоїкислоти(вітаміну С).Код АТС A11G A01.

   

  ВітамінС(аскорбіновакислота) береучасть в окисно-відновнихпроцесах;метаболізмівуглеводів,тирозину,заліза;перетворенніфолієвоїкислоти нафолінієву;згортанні крові;утворенністероїднихгормонів;колагену тапроколагену;регенераціїтканин; регуляціїпроникностікапілярів; усинтезі ліпідівта білків;процесахклітинногодихання; сприяєпідвищеннюопірностіорганізму доінфекцій танесприятливоговпливузовнішньогосередовища,поліпшуєзагальнесамопочуття,апетит,сприяєнормалізаціїсну, збільшуєефективністьдіїрізноманітнихтерапевтичнихзаходів; маєантиоксидантніта радіопротекторнівластивості;зменшуєгеморагічніпроявипроменевоїхвороби тастимулює кровотворення.

  Дефіцитаскорбіновоїкислоти в їжіпризводитьдо розвиткугіпо- таавітамінозуС, оскільки ворганізмілюдини цейвітамін несинтезується.За певнихумов потребау вітаміні Сможезбільшуватися,наприклад, у періодактивногоросту, прифізичному чирозумовомуперенапруженні,приінфекційнихзахворюваннях,у тому числіпри грипі.

  Післяприйомувнутрішньоаскорбіновакислота швидковсмоктуєтьсяу тонкомувідділі кишечнику,їїмаксимальнаконцентраціяу плазмікровівизначаєтьсячерез 4-7 годин.Із плазмивонапроникаєпередусім велементи крові(лейкоцити,тромбоцити,еритроцити),потім в усітканини.Аскорбіновакислота виводитьсяз організмупереважно зсечею.

   

  Показаннядлязастосування.

  Лікуваннягіпо- таавітамінозуС. 

  Забезпеченняпідвищеноїпотребиорганізму увітаміні С:

  −   уперіодгострихреспіраторнихтаінфекційнихзахворювань;

  –   уперіодреконвалесценціїпісля тяжкихзахворювань,оперативнихвтручань;

  – при різнихінтоксикаціях,геморагічнихдіатезах,захворюванняхсполучноїтканини       (ревматоїднийартрит), кровотечах(носові,легеневі,маткові);

  –  припроменевійхворобі,гепатиті, холециститі,хворобі Аддісона,припораненняхм’яких       тканин, яків’ялозагоюються,інфікованихранах тапереломахкісток.

   

  Протипоказання.

  Підвищеначутливістьдоаскорбіновоїкислоти абододопоміжнихкомпонентівпрепарату.Тромбофлебіт,схильністьдо тромбозів,цукровийдіабет, тяжкізахворюваннянирок,сечокам’янахвороба.

   

  Належнізаходибезпеки призастосуванні.

  При прийомівисоких доз ітриваломузастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватифункціюнирок тарівеньартеріальноготиску, атакожфункціюпідшлунковоїзалози. Слідзобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюванняминироклегкого тапомірногоступеня ванамнезі.

  Оскількиаскорбіновакислотапідвищує абсорбціюзаліза, їїзастосуванняу високихдозах можебутинебезпечнимдля пацієнтівз гемохроматозом,таласемією,поліцитемією,лейкемією тасидеробластноюанемією.Пацієнтам звисокимвмістомзаліза ворганізміслід застосовуватипрепарат умінімальнихдозах.

  Зобережністюзастосовуютьпацієнтам з дефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

  Слід з обережністюзастосовуватиаскорбінову кислотупацієнтам зпрогресуючимонкологічнимзахворюванням,оскільки їїзастосуванняможеускладнитиперебігхвороби.

  Одночаснийприйомпрепарату злужним питтямзменшуєвсмоктуванняаскорбіновоїкислоти, томуне слідзапиватитаблеткилужноюмінеральноюводою. Такожвсмоктуванняаскорбіновоїкислоти можепорушуватисяпри кишковихдискінезіях,ентеритах таахілії.

  Аскорбіновакислота яквідновникможе впливатинарезультатилабораторнихдосліджень,наприклад,при визначеннівмісту вкровіглюкози,білірубіну, активностітрансаміназ,лактатдегідрогеназитощо.

  Оскількиаскорбіновакислотачинить легкустимулюючудію нацентральнунервовусистему,препарат нерекомендуєтьсяприймати наприкінцідня.

  Довготривалезастосуваннявеликих дозаскорбіновоїкислоти можеприскорюватиїї власнийметаболізм,через щопіслявідмінилікуванняможевиникнутипарадоксальнийгіповітаміноз.Не слід перевищуватирекомендованудозу.

  Не слідзастосовуватиодночасно зіншими препаратами,які містятьвітамін С.

  Призастосуванніпрепаратуможе бути негативнимрезультатдослідженняна наявністьприхованоїкрові у калі.

  Пацієнтам зфенілкетонурієюслід врахувати,що препаратміститьаспартам.

   

  Особливізастереження.

  Застосуванняу періодвагітності абогодуваннягруддю.

  Препарату цьомудозуванні непризначенийдлязастосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

   

  Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

  Немаєпосилань нате, що препаратможе матинегативнийвплив нашвидкістьреакції прикеруванніавтотран

 • Відгуки (0)